Date financiare BRD - BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Domeniu: Banci
Actiuni BRD
Date Financiare BRD
Dividende BRD

Bilant contabil

31-Mar-201830-Jun-201830-Sep-2018
Imobilizari necorporale901,915,000168,140,000-
Imobilizari corporale827,276,000820,311,000-
Casa, disponibilitati la banci centrale1,767,934,0001,709,596,0002,022,047,000
Active fin. pe termen scurt---
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale ---
Creante asupra institutiilor de credit9,654,834,0006,887,591,0006,835,081,000
Creante asupra clientelei29,660,325,00029,797,662,00030,042,659,000
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix11,779,758,000--
Actiuni si alte titluri cu venit variabil813,320,00013,929,843,00014,042,616,000
Participatii153,556,000148,542,000150,536,000
Participatii in cadrul societatilor comerciale legate---
Capital subscris nevarsat---
Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate---
Alte active398,237,000447,580,000434,412,000
Total Activ55,957,154,00052,404,318,00054,508,777,000
Datorii privind institutiile de credit2,208,321,0001,641,221,0001,688,860,000
Datorii privind clientela44,336,193,00044,252,010,00043,553,061,000
Din care depozite---
Datorii constituite prin titluri778,396,000456,922,0001,144,132,000
Alte pasive961,716,000923,943,000959,717,000
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate---
Datorii subordonate---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total7,672,528,0006,332,482,0007,163,007,000
Actiuni proprii---
Capital social subscris---
Prime de capital---
Rezerve91,855,000-187,053,000-44,267,000
Rezultatul exercitiului---
Rezultatul reportat5,065,051,0004,262,966,0004,645,163,000
Capital social2,515,622,0002,515,622,0002,515,622,000
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv55,957,154,00053,909,265,00054,508,777,000

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201830-Jun-201830-Sep-2018
Rezultatul curent---
Alte venituri din exploatare851,00016,683,00019,570,000
Cheltuieli administrative generale-316,458,000-377,888,000-573,413,000
Cheltuieli cu comisioane-45,545,000--
Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente152,803,000-35,026,000-35,026,000
Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale-33,455,000-66,450,000-100,264,000
Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate-33,631,000-75,176,000-120,235,000
Dobanzi de primit si venituri asimilate499,093,0001,012,668,0001,575,948,000
Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare73,795,000146,423,000225,840,000
Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente---
Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Venituri din comisioane229,628,000361,572,420588,314,000
Venituri privind titlurile---
Alte cheltuieli de exploatare-35,026,000-258,925,000-395,787,000
Rezultatul activitatii curente dupa impozitare---
Rezultatul extraordinar---
Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare---
Rezultatul Brut492,055,000900,459,5161,354,601,000
Venituri Totale-1,479,871,0002,289,437,000
Venituri operationale-1,437,676,000-
Cheltuieli Totale--738,289,000-1,104,490,000
Cheltuieli operationale-696,717,151-
Impozit pe profit-77,773,000-139,411,000-224,167,000
Rezultat Net414,282,000766,718,5161,130,434,000

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)