Date financiare BRD - BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Domeniu: Banci
Actiuni BRD
Date Financiare BRD
Dividende BRD

Bilant contabil

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
Imobilizari necorporale253,449,000283,766,000297,509,000
Imobilizari corporale1,169,759,0001,116,654,0001,083,654,000
Casa, disponibilitati la banci centrale1,913,701,0004,813,244,0007,113,389,000
Active fin. pe termen scurt---
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale ---
Creante asupra institutiilor de credit8,620,248,0005,954,360,0005,516,842,000
Creante asupra clientelei30,999,691,00031,240,018,00030,709,897,000
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix---
Actiuni si alte titluri cu venit variabil16,803,369,00017,372,870,00018,429,075,000
Participatii90,818,000--
Participatii in cadrul societatilor comerciale legate-88,936,00099,114,000
Capital subscris nevarsat---
Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate---
Alte active456,453,000340,773,000308,265,000
Total Activ60,307,488,00061,210,621,00063,557,745,000
Datorii privind institutiile de credit2,106,868,0002,237,219,0001,941,363,000
Datorii privind clientela47,557,438,00048,067,192,00049,957,754,000
Din care depozite---
Datorii constituite prin titluri595,830,000333,924,000599,669,000
Alte pasive1,364,465,0001,313,256,0001,286,894,000
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate---
Datorii subordonate---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total8,682,887,0009,259,030,0009,772,065,000
Actiuni proprii---
Capital social subscris---
Prime de capital---
Rezerve263,439,000516,177,000804,442,000
Rezultatul exercitiului---
Rezultatul reportat5,851,321,0006,173,197,0006,403,510,000
Capital social2,515,622,0002,515,622,0002,515,622,000
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv60,307,488,00061,210,621,00063,557,745,000

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
Rezultatul curent---
Alte venituri din exploatare1,598,0002,094,000-3,110,000
Cheltuieli administrative generale640,220,000617,321,000833,621,000
Cheltuieli cu comisioane---
Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente-225,113,000--
Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale43,304,000177,092,000245,315,000
Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate88,979,000131,675,000174,483,000
Dobanzi de primit si venituri asimilate1,130,858,0001,691,839,0002,261,411,000
Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare136,080,000221,076,000292,772,000
Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente---
Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Venituri din comisioane332,561,000528,109,000711,416,000
Venituri privind titlurile136,080,000--
Alte cheltuieli de exploatare-393,428,000510,071,000
Rezultatul activitatii curente dupa impozitare---
Rezultatul extraordinar---
Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare---
Rezultatul Brut487,397,000866,883,0001,147,348,000
Venituri Totale1,512,118,0002,307,961,0003,088,006,000
Venituri operationale1,432,855,000--
Cheltuieli Totale1,024,721,0001,187,841,0001,588,007,000
Cheltuieli operationale755,385,000--
Impozit pe profit72,719,000128,797,000184,491,000
Rezultat Net414,678,000738,086,000962,857,000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)