Date financiare FP - Fondul Proprietatea

Actiuni FP
Date Financiare FP
Dividende FP

Bilant contabil

31-Mar-201830-Jun-201830-Sep-2018
Active imobilizate-total9,549,743,6919,402,932,3609,533,546,263
Actiuni necotate6,841,241,2636,848,328,945-
Alte imobilizari financiare---
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare9,549,734,5859,402,932,3609,533,546,263
Actiuni cotate2,708,493,3222,591,043,775-
Active circulante-total323,176,086482,345,697400,319,840
Certificate de depozit---
Depozite bancare292,433,81068,733,693213,260,020
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF17,424,06262,701,83623,304,843
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat13,318,21436,453,246147,336,377
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ9,872,919,7779,885,278,0579,933,866,103
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL45,177,290104,243,51838,410,641
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii-38,778,91014,343,012
Datorii comerciale-65,464,60824,067,629
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total9,838,850,4529,781,034,5399,895,455,462
Capital social4,664,852,3634,582,427,7744,582,427,774
Capital subscris varsat---
Rezerve444,136,601464,296,143465,601,093
Rezerve din reevaluare---
ACTIV NET9,838,972,633--
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)1--
Total Pasiv9,884,027,7429,885,278,0579,933,866,103

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201830-Jun-201830-Sep-2018
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL311,644,338838,066,3231,013,994,785
Venituri din diferente de curs valutar-581,828120,846-183,915
Venituri din dobanzi2,571,5704,455,0136,816,715
Venituri din imobilizari financiare309,774,428532,636,085574,973,642
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt--425,858,073
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL-18,068,58839,782,64255,208,183
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile---
Cheltuieli cu personalul---
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent293,575,750798,283,681958,786,602
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale311,644,338--
Cheltuieli Totale-18,068,588--
Rezultatul Brut293,575,750798,280,125958,619,491
Impozit pe profit-8,451,8638,451,863
Rezultat Net293,575,750789,828,262950,167,628

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)