Date financiare URUL - URB RULMENTI SA SUCEAVA

Actiuni URUL
Date Financiare URUL
Dividende URUL

Bilant contabil

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Active imobilizate-total18,077,86417,978,69617,839,475
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total10,653,51710,636,49410,345,526
Casa si conturi la banci---
Creante1,898,3691,586,6401,661,195
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ24,601,11623,577,21722,833,286
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt4,134,0105,037,5995,351,341
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete6,523,2525,598,5214,993,811
Datorii Pe Termen Lung8,022,5347,872,5347,747,534
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans13,63813,45113,264
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total16,554,91215,681,20015,062,456
Capital social---
Capital subscris varsat28,190,31011,839,93011,839,930
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)747138

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Venituri Din Exploatare - total4,745,5488,505,2263,300,169
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta4,243,0887,939,0543,079,510
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total5,190,6739,769,8513,875,349
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare-445,125-1,264,625-575,180
EBITDA---
Venituri Financiare -total107,380229,610121,932
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total180,279356,721165,496
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -72,899-127,111-43,564
Rezultatul curent-445,125-1,391,736-575,180
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale4,852,9288,734,8363,422,101
Cheltuieli Totale5,370,95210,126,5724,040,845
Rezultatul Brut-518,024-1,391,736-618,744
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net-518,024-1,391,736-618,744

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)