Date financiare TRVM - TRANSCOM SA BUCURESTI

Actiuni TRVM
Date Financiare TRVM
Dividende TRVM

Bilant contabil

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Active imobilizate-total34,491,64135,374,61133,459,614
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total1,633,7451,397,0831,872,908
Casa si conturi la banci---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Active circulante nete / datorii curente nete1,820,3091,353,5711,577,149
Capitaluri proprii -total33,511,86133,817,24434,698,842
Capital social---
Capital subscris varsat1,169,8221,169,8221,169,822
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)111210
Total Pasiv---
Rezerve din reevaluare---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Venituri in Avans---
Financiare---
Comerciale---
Datorii Pe Termen Lung2,800,0892,910,938337,921
Financiare---
Comerciale---
Datorii Pe Termen Scurt458,673592,035295,759
Investitii pe termen lung---
Total Activ36,311,95036,728,18235,036,763
Stocuri---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Creante1,071,0321,234,419911,366
Participatii---
din care: Terenuri si constructii---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari corporale---

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Venituri Din Exploatare - total480,4211,465,4471,683,606
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta480,4211,102,455738,926
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total694,4721,288,571641,583
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare-214,051176,8761,042,023
EBITDA---
Venituri Financiare -total1,5461,5593,109,949
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total56,850135,5802,971,439
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -55,304-134,021138,510
Rezultatul curent-214,05142,8551,042,023
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale481,9671,467,0064,793,555
Cheltuieli Totale751,3221,424,1513,613,022
Rezultatul Brut-269,35542,8551,180,533
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net-274,17531,2081,161,904

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)