Date financiare TRP - TERAPLAST SA

Domeniu: Mase plastice
Actiuni TRP
Date Financiare TRP
Dividende TRP

Bilant contabil

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
Active imobilizate-total338,929,277344,067,974174,890,044
Imobilizari corporale293,749,456290,641,659168,322,239
Imobilizari financiare395,383384,525318,821
Imobilizari necorporale44,784,43844,481,4531,065,788
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total414,250,945409,212,764195,416,770
Casa si conturi la banci29,154,38126,321,86616,641,831
Creante173,499,190177,723,045113,143,993
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri208,973,091203,406,99465,056,691
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans2,624,2831,760,859574,255
Total Activ753,180,220753,280,738728,759,168
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt317,767,318274,179,098332,111,925
Comerciale202,921,738201,078,54164,880,664
Financiare114,845,58066,798,521101,650,485
Active circulante nete / datorii curente nete40,231,030--
Datorii Pe Termen Lung133,525,765147,309,01760,734,052
Comerciale23,080,1759,649,794-
Financiare110,445,590127,017,82431,247,534
Venituri in Avans13,701,484--
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli-1,090,403743,723
Capitaluri proprii -total301,887,137331,792,623335,913,191
Capital social133,780,511174,320,048174,320,048
Capital subscris varsat133,780,502--
Rezerve din reevaluare17,857,28317,857,283-
Total Pasiv753,180,220753,280,738728,759,168
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)508--

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
Venituri Din Exploatare - total491,774,695818,523,8071,109,156,000
Alte venituri din exploatare5,129,0742,288,3427,630,000
Cifra de afaceri neta486,645,621816,235,4651,101,526,000
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total454,596,844745,464,6851,010,980,000
Ajustari privind provizioanele-197,679-181,645-
Ajustari de valoare privind activele circulante2,924,3502,003,481-
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale17,518,87826,368,61938,108,000
Alte cheltuieli de exploatare46,875,01576,273,099108,038,000
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale 339,508,889566,718,576761,981,000
Cheltuieli cu personalul47,967,39174,282,555102,853,000
Rezultatul Din Exploatare37,177,85175,648,77398,176,000
EBITDA---
Venituri Financiare -total1,416,6541,822,642-
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total4,611,7137,534,351-
Cheltuieli privind dobanzile4,254,9315,647,794-
Rezultatul Financiar -3,195,059-5,711,709-8,552,000
Rezultatul curent---
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale204,157,167--
Cheltuieli Totale186,424,147--
Rezultatul Brut33,982,79269,937,06489,624,000
Impozit pe profit4,438,1649,652,71111,375,000
Alte impozite---
Rezultat Net29,544,62860,284,35378,249,000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)