Date financiare TRP - TERAPLAST SA

Domeniu: Mase plastice
Actiuni TRP
Date Financiare TRP
Dividende TRP

Bilant contabil

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Active imobilizate-total344,067,974174,890,044178,591,260
Imobilizari corporale290,641,659168,322,239168,866,189
Imobilizari financiare384,525318,821390,106
Imobilizari necorporale44,481,4531,065,7881,172,414
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total409,212,764195,416,770546,558,560
Casa si conturi la banci26,321,86616,641,831289,421,926
Creante177,723,045113,143,993169,629,676
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri203,406,99465,056,69186,082,003
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans1,760,859574,2551,424,955
Total Activ753,280,738728,759,168728,778,482
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt274,179,098332,111,925130,642,578
Comerciale201,078,54164,880,66499,347,614
Financiare66,798,521101,650,48528,378,742
Active circulante nete / datorii curente nete---
Datorii Pe Termen Lung147,309,01760,734,05259,577,712
Comerciale9,649,794--
Financiare127,017,82431,247,53431,632,989
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli1,090,403743,7232,405,543
Capitaluri proprii -total331,792,623335,913,191535,163,056
Capital social174,320,048174,320,048174,320,048
Capital subscris varsat---
Rezerve din reevaluare17,857,283--
Total Pasiv753,280,738728,759,168728,778,481
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Venituri Din Exploatare - total818,523,807397,895,677116,322,200
Alte venituri din exploatare2,288,342622,666234,458
Cifra de afaceri neta816,235,465396,950,123107,897,740
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor--1,731,6537,673,946
Cheltuieli de Exploatare -total745,464,685357,645,838103,123,364
Ajustari privind provizioanele-181,645-230,658-
Ajustari de valoare privind activele circulante2,003,4812,020,049-958,467
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale26,368,61918,248,4274,806,639
Alte cheltuieli de exploatare76,273,09947,978,63411,566,482
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale 566,718,576239,692,13674,530,911
Cheltuieli cu personalul74,282,55549,937,25013,177,799
Rezultatul Din Exploatare75,648,77340,249,83913,198,836
EBITDA---
Venituri Financiare -total1,822,6421,498,765458,890
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total7,534,3515,512,0161,888,616
Cheltuieli privind dobanzile5,647,794--
Rezultatul Financiar -5,711,709-4,013,251-1,429,726
Rezultatul curent---
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale---
Cheltuieli Totale---
Rezultatul Brut69,937,06436,236,58811,769,110
Impozit pe profit9,652,7114,286,038112,229
Alte impozite---
Rezultat Net60,284,35378,600,675200,644,589

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)