Date financiare TRGI - TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA BUCURESTI

Actiuni TRGI
Date Financiare TRGI
Dividende TRGI

Bilant contabil

31-Dec-201831-Dec-201930-Jun-2020
Active imobilizate-total13,071,22413,071,22413,071,224
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total269,671311,134298,946
Casa si conturi la banci---
Creante216,573233,264242,778
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ13,280,09013,319,55713,314,568
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt61,33463,25656,019
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete208,866248,333243,344
Datorii Pe Termen Lung---
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total13,280,09013,319,55713,314,568
Capital social---
Capital subscris varsat446,300446,300446,300
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)999

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201831-Dec-201930-Jun-2020
Venituri Din Exploatare - total685,922702,264349,125
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta684,268702,249349,125
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total656,912656,087351,159
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare046,177-2,034
EBITDA---
Venituri Financiare -total389315189
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total---
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 0315189
Rezultatul curent046,492-2,034
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale686,311702,579349,314
Cheltuieli Totale656,912656,087351,159
Rezultatul Brut046,492-1,845
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net039,467-4,989

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)