Date financiare TLV - BANCA TRANSILVANIA S.A.

Domeniu: Banci
Actiuni TLV
Date Financiare TLV
Dividende TLV

Bilant contabil

31-Mar-201630-Jun-201630-Sep-2016
Imobilizari necorporale80,225,000-82,278,000
Imobilizari corporale463,042,000-531,661,000
Casa, disponibilitati la banci centrale4,527,671,000--
Active fin. pe termen scurt-13,525,777,725-
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale ---
Creante asupra institutiilor de credit241,375,000--
Creante asupra clientelei25,605,597,000-26,474,819,000
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix12,836,557,000--
Actiuni si alte titluri cu venit variabil16,596,000-12,742,832,000
Participatii---
Participatii in cadrul societatilor comerciale legate---
Capital subscris nevarsat---
Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate---
Alte active384,470,000-382,070,000
Total Activ46,367,993,00047,891,170,99448,321,019,000
Datorii privind institutiile de credit252,096,000-577,327,000
Datorii privind clientela37,000,271,000-39,207,448,000
Din care depozite37,000,271,000--
Datorii constituite prin titluri---
Alte pasive---
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate---
Datorii subordonate407,244,000--
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli709,321,000-695,427,000
Capitaluri proprii -total6,492,316,0005,301,044,3875,782,390,000
Actiuni proprii-11,806,000--13,447,000
Capital social subscris---
Prime de capital28,360,000-28,360,000
Rezerve582,032,000-614,285,000
Rezultatul exercitiului---
Rezultatul reportat2,754,927,000-1,420,653,000
Capital social3,112,539,000-3,732,539,000
Rezerve din reevaluare26,264,000--
Total Pasiv46,367,993,000--

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201630-Jun-201630-Sep-2016
Rezultatul curent---
Alte venituri din exploatare25,554,000--
Cheltuieli administrative generale---
Cheltuieli cu comisioane21,643,000-77,510,000
Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente---
Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale---
Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate83,280,000-206,956,000
Dobanzi de primit si venituri asimilate521,912,000-1,514,223,000
Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare---
Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente---
Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Venituri din comisioane145,634,000242,947,330477,077,000
Venituri privind titlurile--142,459,000
Alte cheltuieli de exploatare--429,474,000
Rezultatul activitatii curente dupa impozitare---
Rezultatul extraordinar---
Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare---
Rezultatul Brut273,324,000538,297,817821,929,000
Venituri Totale---
Venituri operationale-1,415,200,930-
Cheltuieli Totale---
Cheltuieli operationale-876,903,113-
Impozit pe profit42,272,000--124,028,000
Rezultat Net231,052,000458,256,092697,901,000

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)