Date financiare TLV - BANCA TRANSILVANIA S.A.

Domeniu: Banci
Actiuni TLV
Date Financiare TLV
Dividende TLV

Bilant contabil

31-Dec-201631-Mar-201730-Jun-2017
Imobilizari necorporale93,748,00085,559,000-
Imobilizari corporale558,864,000585,312,000-
Casa, disponibilitati la banci centrale5,293,660,0004,428,020,000-
Active fin. pe termen scurt15,120,523,651-14,726,846,514
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale ---
Creante asupra institutiilor de credit2,563,815,0002,878,243,000-
Creante asupra clientelei27,232,943,00028,175,119,000-
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix---
Actiuni si alte titluri cu venit variabil---
Participatii---
Participatii in cadrul societatilor comerciale legate---
Capital subscris nevarsat---
Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate---
Alte active431,829,000--
Total Activ51,769,601,69152,066,857,00053,236,812,083
Datorii privind institutiile de credit2,552,174,0002,481,058,000-
Datorii privind clientela41,681,475,00041,555,608,000-
Din care depozite41,681,475,000--
Datorii constituite prin titluri---
Alte pasive623,115,000646,015,000-
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate---
Datorii subordonate424,111,000425,702,000-
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli514,582,000518,183,000-
Capitaluri proprii -total5,984,088,5886,422,253,0006,382,350,716
Actiuni proprii29,993,000-57,461,000-
Capital social subscris---
Prime de capital28,374,00028,374,000-
Rezerve423,531,000467,466,000-
Rezultatul exercitiului---
Rezultatul reportat1,958,615,0002,225,658,000-
Capital social3,732,549,0003,732,549,000-
Rezerve din reevaluare26,289,00025,667,000-
Total Pasiv51,952,448,00052,066,857,000-

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201631-Mar-201730-Jun-2017
Rezultatul curent---
Alte venituri din exploatare-43,467,000-
Cheltuieli administrative generale---
Cheltuieli cu comisioane-25,089,000-
Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente-310,000-
Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale--27,155,000-
Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate263,517,00053,035,000-
Dobanzi de primit si venituri asimilate2,029,013,000526,170,000-
Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare197,401,00041,911,000-
Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente---
Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Venituri din comisioane509,462,702163,799,000273,866,180
Venituri privind titlurile---
Alte cheltuieli de exploatare504,366,000--
Rezultatul activitatii curente dupa impozitare---
Rezultatul extraordinar---
Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare---
Rezultatul Brut999,123,050315,436,000582,467,699
Venituri Totale---
Venituri operationale2,823,393,238-1,262,665,754
Cheltuieli Totale---
Cheltuieli operationale1,824,270,188-680,198,055
Impozit pe profit217,317,00048,504,000-
Rezultat Net1,228,440,317266,932,000496,056,949

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)