Date financiare TLV - BANCA TRANSILVANIA S.A.

Domeniu: Banci
Actiuni TLV
Date Financiare TLV
Dividende TLV

Bilant contabil

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
Imobilizari necorporale658,898,000271,690,000321,524,000
Imobilizari corporale781,174,000834,094,000904,297,000
Casa, disponibilitati la banci centrale15,220,340,00016,373,372,00022,133,211,000
Active fin. pe termen scurt---
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale ---
Creante asupra institutiilor de credit10,355,506,00010,171,266,0007,223,277,000
Creante asupra clientelei39,568,051,00041,925,862,00042,165,347,000
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix254,554,00028,918,280,000990,106,000
Actiuni si alte titluri cu venit variabil-409,165,00031,962,891,000
Participatii---
Participatii in cadrul societatilor comerciale legate-1,693,0001,502,000
Capital subscris nevarsat---
Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate---
Alte active31,602,268,0001,493,142,0001,386,477,000
Total Activ98,440,791,000100,398,564,000107,537,890,000
Datorii privind institutiile de credit4,628,646,0002,073,328,0002,010,612,000
Datorii privind clientela80,392,043,00083,879,454,00090,942,415,000
Din care depozite79,992,860,000--
Datorii constituite prin titluri1,673,561,0001,693,823,0001,667,761,000
Alte pasive2,467,383,0002,381,171,0002,455,500,000
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate---
Datorii subordonate---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli518,060,000525,580,000615,952,000
Capitaluri proprii -total9,279,158,0009,827,493,00010,043,092,000
Actiuni proprii-15,287,000--
Capital social subscris---
Prime de capital31,235,000--
Rezerve802,125,000--
Rezultatul exercitiului---
Rezultatul reportat2,757,378,000--
Capital social5,302,592,0005,302,592,0005,824,201,000
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv98,440,791,000100,398,564,000107,537,890,000

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
Rezultatul curent795,283,0001,210,885,0001,671,954,000
Alte venituri din exploatare78,120,00086,802,000-
Cheltuieli administrative generale-545,503,0001,247,954,000-
Cheltuieli cu comisioane-173,616,000268,623,000-
Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente-299,260,000557,538,000821,487,000
Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale-158,784,000241,091,000327,721,000
Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate-360,095,000522,845,000-
Dobanzi de primit si venituri asimilate1,761,762,0002,697,990,000-
Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare127,639,000227,949,000-
Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente---
Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Venituri din comisioane525,444,000828,715,000-
Venituri privind titlurile---
Alte cheltuieli de exploatare-755,108,000-624,154,000
Rezultatul activitatii curente dupa impozitare---
Rezultatul extraordinar---
Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare---
Rezultatul Brut795,283,0001,210,885,0001,671,954,000
Venituri Totale-3,257,468,0004,542,611,000
Venituri operationale1,858,164,763--
Cheltuieli Totale-2,046,583,0002,870,657,000
Cheltuieli operationale1,157,609,055--
Impozit pe profit-105,220,000154,121,000195,800,000
Rezultat Net690,063,0001,056,764,0001,476,154,000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)