Date financiare TLV - BANCA TRANSILVANIA S.A.

Domeniu: Banci
Actiuni TLV
Date Financiare TLV
Dividende TLV

Bilant contabil

30-Sep-201831-Dec-201831-Mar-2019
Imobilizari necorporale290,077,000253,847,000285,602,000
Imobilizari corporale514,907,000482,321,0001,092,267,000
Casa, disponibilitati la banci centrale8,823,693,00010,322,121,00011,241,500,000
Active fin. pe termen scurt---
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale ---
Creante asupra institutiilor de credit4,878,105,0004,650,137,0005,999,466,000
Creante asupra clientelei38,433,381,00038,015,255,00038,608,953,000
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix--416,792,000
Actiuni si alte titluri cu venit variabil---
Participatii--537,677,000
Participatii in cadrul societatilor comerciale legate---
Capital subscris nevarsat---
Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate---
Alte active--22,019,682,000
Total Activ76,551,651,00077,883,921,00079,664,262,000
Datorii privind institutiile de credit2,020,297,00065,355,814,000264,670,000
Datorii privind clientela62,787,874,00065,160,466,00065,278,294,000
Din care depozite---
Datorii constituite prin titluri--1,494,193,000
Alte pasive--3,644,216,000
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate---
Datorii subordonate1,763,025,0001,655,377,000-
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli381,590,000472,722,000481,896,000
Capitaluri proprii -total7,542,196,0007,572,628,0008,190,811,000
Actiuni proprii-15,287,000-38,558,000-78,547,000
Capital social subscris---
Prime de capital28,381,00028,381,00027,643,000
Rezerve343,532,000438,844,000582,055,000
Rezultatul exercitiului---
Rezultatul reportat2,286,588,0002,244,979,0002,758,066,000
Capital social4,898,982,0004,898,982,0004,901,594,000
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv76,551,651,00077,883,921,00079,664,262,000

Contul de profit si pierderi

30-Sep-201831-Dec-201831-Mar-2019
Rezultatul curent--604,788,000
Alte venituri din exploatare--80,765,000
Cheltuieli administrative generale---253,714,000
Cheltuieli cu comisioane-135,633,000-252,234,000-68,297,000
Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente--106,101,000
Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale---73,430,000
Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate-229,644,0002,102,621,000-128,375,000
Dobanzi de primit si venituri asimilate1,792,543,0003,182,049,000877,736,000
Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare--80,470,000
Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente---
Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Venituri din comisioane602,334,0001,029,931,000254,989,000
Venituri privind titlurile---
Alte cheltuieli de exploatare-733,212,000-807,262,000-271,457,000
Rezultatul activitatii curente dupa impozitare---
Rezultatul extraordinar---
Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare---
Rezultatul Brut1,676,108,0001,703,321,000604,788,000
Venituri Totale---
Venituri operationale-3,593,979,917-
Cheltuieli Totale---
Cheltuieli operationale-2,023,364,574-
Impozit pe profit435,039,000446,148,000-97,325,000
Rezultat Net1,241,069,0001,257,173,000507,463,000

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare. A fi investitor presupune asumarea unui risc cu scopul de a realiza un profit cat mai ridicat. Fiecare persoana isi asuma riscul in functie de toleranta individuala fata de aceasta. Nu exista o formula universala de investitie si nu exista instrument financiar fara risc.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

© 2019 Tradeville

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)