Date financiare TLV - BANCA TRANSILVANIA S.A.

Domeniu: Banci
Actiuni TLV
Date Financiare TLV
Dividende TLV

Bilant contabil

30-Jun-201630-Sep-201631-Dec-2016
Imobilizari necorporale77,995,00082,278,00093,748,000
Imobilizari corporale504,857,000531,661,000558,864,000
Casa, disponibilitati la banci centrale5,096,741,000-5,293,660,000
Active fin. pe termen scurt13,525,777,725-15,120,523,651
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale ---
Creante asupra institutiilor de credit--2,563,815,000
Creante asupra clientelei25,485,18626,474,819,00027,232,943,000
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix---
Actiuni si alte titluri cu venit variabil-12,742,832,000-
Participatii---
Participatii in cadrul societatilor comerciale legate---
Capital subscris nevarsat---
Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate---
Alte active372,937,000382,070,000431,829,000
Total Activ47,891,170,99448,321,019,00051,769,601,691
Datorii privind institutiile de credit1,913,069,000577,327,0002,552,174,000
Datorii privind clientela38,926,528,00039,207,448,00041,681,475,000
Din care depozite--41,681,475,000
Datorii constituite prin titluri---
Alte pasive--623,115,000
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate---
Datorii subordonate412,998,000-424,111,000
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli697,046,000695,427,000514,582,000
Capitaluri proprii -total5,301,044,3875,782,390,0005,984,088,588
Actiuni proprii13,447,000-13,447,00029,993,000
Capital social subscris---
Prime de capital28,360,00028,360,00028,374,000
Rezerve472,508,000614,285,000423,531,000
Rezultatul exercitiului---
Rezultatul reportat1,817,622,0001,420,653,0001,958,615,000
Capital social3,112,539,0003,732,539,0003,732,549,000
Rezerve din reevaluare25,502,000-26,289,000
Total Pasiv48,142,682,000-51,952,448,000

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201630-Sep-201631-Dec-2016
Rezultatul curent---
Alte venituri din exploatare---
Cheltuieli administrative generale---
Cheltuieli cu comisioane48,838,00077,510,000-
Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente---
Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale---
Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate145,949,000206,956,000263,517,000
Dobanzi de primit si venituri asimilate1,027,789,0001,514,223,0002,029,013,000
Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare79,743,000-197,401,000
Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente---
Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Venituri din comisioane242,947,330477,077,000509,462,702
Venituri privind titlurile-142,459,000-
Alte cheltuieli de exploatare232,730,000429,474,000504,366,000
Rezultatul activitatii curente dupa impozitare---
Rezultatul extraordinar---
Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare---
Rezultatul Brut538,297,817821,929,000999,123,050
Venituri Totale---
Venituri operationale1,415,200,930-2,823,393,238
Cheltuieli Totale---
Cheltuieli operationale876,903,113-1,824,270,188
Impozit pe profit84,019,000-124,028,000217,317,000
Rezultat Net458,256,092697,901,0001,228,440,317

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)