Date financiare TLV - BANCA TRANSILVANIA S.A.

Domeniu: Banci
Actiuni TLV
Date Financiare TLV
Dividende TLV

Bilant contabil

30-Jun-201730-Sep-201731-Dec-2017
Imobilizari necorporale104,764,000118,245,000133,207,000
Imobilizari corporale623,316,000650,450,000633,249,000
Casa, disponibilitati la banci centrale4,546,050,0004,259,830,0006,637,803,000
Active fin. pe termen scurt14,726,846,514-16,032,612,317
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale ---
Creante asupra institutiilor de credit4,004,187,0004,111,308,0005,090,224,000
Creante asupra clientelei28,080,307,000242,013,00030,248,351,000
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix--15,821,300,000
Actiuni si alte titluri cu venit variabil-44,885,424,000-
Participatii---
Participatii in cadrul societatilor comerciale legate---
Capital subscris nevarsat---
Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate---
Alte active287,398,000846,950,0001,240,201,000
Total Activ53,236,812,08355,114,220,00059,302,074,939
Datorii privind institutiile de credit1,650,387,0001,735,451,0001,614,987,000
Datorii privind clientela43,396,242,00044,811,987,00048,932,195,000
Din care depozite43,351,733,000-48,932,195,000
Datorii constituite prin titluri---
Alte pasive1,323,594,000793,682,0001,320,051,000
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate---
Datorii subordonate412,462,000-414,578,000
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli511,055,000498,472,000382,849,000
Capitaluri proprii -total6,382,350,7166,860,800,0006,970,073,548
Actiuni proprii57,461,000--47,427,000
Capital social subscris---
Prime de capital28,374,000-28,381,000
Rezerve537,073,000-496,255,000
Rezultatul exercitiului2,257,705,000--
Rezultatul reportat2,257,705,000-2,202,660,000
Capital social3,732,549,0004,427,937,0004,427,940,000
Rezerve din reevaluare25,123,000-17,524,000
Total Pasiv53,397,620,00055,198,864,00059,804,335,000

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201730-Sep-201731-Dec-2017
Rezultatul curent-1,033,484,0001,442,179,000
Alte venituri din exploatare82,045,0002,089,684,000448,809,000
Cheltuieli administrative generale269,506,0001,056,200,000888,657,000
Cheltuieli cu comisioane53,852,00083,896,000117,515,000
Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente---28,819,000
Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale---
Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate103,479,000153,330,000211,821,000
Dobanzi de primit si venituri asimilate1,026,473,0001,532,3582,102,178,000
Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare1,338,301,000--
Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente---
Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Venituri din comisioane273,866,180542,699,000580,950,163
Venituri privind titlurile---
Alte cheltuieli de exploatare269,506,000-606,404,000
Rezultatul activitatii curente dupa impozitare---
Rezultatul extraordinar--53,905,000-
Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare---
Rezultatul Brut582,467,699979,579,0001,378,500,128
Venituri Totale1,350,800,000--
Venituri operationale1,262,665,754-2,675,464,948
Cheltuieli Totale745,458,000--
Cheltuieli operationale680,198,055-1,296,964,820
Impozit pe profit92,614,000150,090,000200,148,000
Rezultat Net496,056,949829,489,0001,185,979,233

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)