Date financiare TLV - BANCA TRANSILVANIA S.A.

Domeniu: Banci
Actiuni TLV
Date Financiare TLV
Dividende TLV

Bilant contabil

31-Mar-201730-Jun-201730-Sep-2017
Imobilizari necorporale85,559,000104,764,000118,245,000
Imobilizari corporale585,312,000623,316,000650,450,000
Casa, disponibilitati la banci centrale4,428,020,0004,546,050,0004,259,830,000
Active fin. pe termen scurt-14,726,846,514-
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale ---
Creante asupra institutiilor de credit2,878,243,0004,004,187,0004,111,308,000
Creante asupra clientelei28,175,119,00028,080,307,000242,013,000
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix---
Actiuni si alte titluri cu venit variabil--44,885,424,000
Participatii---
Participatii in cadrul societatilor comerciale legate---
Capital subscris nevarsat---
Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate---
Alte active-287,398,000846,950,000
Total Activ52,066,857,00053,236,812,08355,114,220,000
Datorii privind institutiile de credit2,481,058,0001,650,387,0001,735,451,000
Datorii privind clientela41,555,608,00043,396,242,00044,811,987,000
Din care depozite-43,351,733,000-
Datorii constituite prin titluri---
Alte pasive646,015,0001,323,594,000793,682,000
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate---
Datorii subordonate425,702,000412,462,000-
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli518,183,000511,055,000498,472,000
Capitaluri proprii -total6,422,253,0006,382,350,7166,860,800,000
Actiuni proprii-57,461,00057,461,000-
Capital social subscris---
Prime de capital28,374,00028,374,000-
Rezerve467,466,000537,073,000-
Rezultatul exercitiului-2,257,705,000-
Rezultatul reportat2,225,658,0002,257,705,000-
Capital social3,732,549,0003,732,549,0004,427,937,000
Rezerve din reevaluare25,667,00025,123,000-
Total Pasiv52,066,857,00053,397,620,00055,198,864,000

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201730-Jun-201730-Sep-2017
Rezultatul curent--1,033,484,000
Alte venituri din exploatare43,467,00082,045,0002,089,684,000
Cheltuieli administrative generale-269,506,0001,056,200,000
Cheltuieli cu comisioane25,089,00053,852,00083,896,000
Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente310,000--
Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale-27,155,000--
Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate53,035,000103,479,000153,330,000
Dobanzi de primit si venituri asimilate526,170,0001,026,473,0001,532,358
Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare41,911,0001,338,301,000-
Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente---
Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Venituri din comisioane163,799,000273,866,180542,699,000
Venituri privind titlurile---
Alte cheltuieli de exploatare354,942,000269,506,000-
Rezultatul activitatii curente dupa impozitare---
Rezultatul extraordinar---53,905,000
Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare---
Rezultatul Brut315,436,000582,467,699979,579,000
Venituri Totale-1,350,800,000-
Venituri operationale-1,262,665,754-
Cheltuieli Totale-745,458,000-
Cheltuieli operationale-680,198,055-
Impozit pe profit48,504,00092,614,000150,090,000
Rezultat Net266,932,000496,056,949829,489,000

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)