Date financiare TLV - BANCA TRANSILVANIA S.A.

Domeniu: Banci
Actiuni TLV
Date Financiare TLV
Dividende TLV

Bilant contabil

30-Jun-201930-Sep-201931-Dec-2019
Imobilizari necorporale747,807,000713,687,000633,109,000
Imobilizari corporale643,343,000678,957,000727,917,000
Casa, disponibilitati la banci centrale11,648,252,00012,718,857,00014,583,143,000
Active fin. pe termen scurt---
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale ---
Creante asupra institutiilor de credit5,464,517,0006,575,784,0007,774,311,000
Creante asupra clientelei39,265,818,00040,291,606,00040,353,847,000
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix2,074,337,000240,267,000277,410,000
Actiuni si alte titluri cu venit variabil---
Participatii---
Participatii in cadrul societatilor comerciale legate---
Capital subscris nevarsat---
Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate--845,964,000
Alte active21,721,226,00025,172,041,00026,524,402,000
Total Activ81,565,300,00086,391,199,00091,720,103,000
Datorii privind institutiile de credit1,793,337,0001,813,755,0001,579,802,000
Datorii privind clientela67,835,254,00071,849,764,00077,424,501,000
Din care depozite67,380,562,00071,423,133,00077,037,060,000
Datorii constituite prin titluri1,681,641,0001,712,407,0001,890,463,000
Alte pasive1,961,355,0001,971,130,0001,611,326,000
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate---
Datorii subordonate---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli463,717,000493,003,000533,881,000
Capitaluri proprii -total8,274,566,0008,689,193,0008,831,417,000
Actiuni proprii-15,287,000-21,424,000-63,942,000
Capital social subscris---
Prime de capital27,643,00031,016,00031,016,000
Rezerve591,403,000841,307,000853,543,000
Rezultatul exercitiului---
Rezultatul reportat2,286,523,0002,535,875,0002,708,381,000
Capital social4,901,594,0005,302,419,0005,302,419,000
Rezerve din reevaluare151,098,000--
Total Pasiv81,565,300,00086,391,199,00091,720,103,000

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201930-Sep-201931-Dec-2019
Rezultatul curent1,138,306,0001,845,152,0002,131,378,000
Alte venituri din exploatare82,521,000130,341,000178,869,000
Cheltuieli administrative generale-522,894,000-771,993,000-1,038,289,000
Cheltuieli cu comisioane-145,119,000-230,264,000-327,629,000
Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente-50,650,000-40,340,000-292,646,000
Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale-149,798,000-229,239,000-311,204,000
Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate-265,586,000-414,120,000-578,712,000
Dobanzi de primit si venituri asimilate1,778,524,0002,681,613,0003,510,027,000
Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare191,227,000286,562,000410,596,000
Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente---
Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Venituri din comisioane542,230,000850,559,0001,147,918,000
Venituri privind titlurile---
Alte cheltuieli de exploatare-431,411,000-594,426,000-952,420,000
Rezultatul activitatii curente dupa impozitare---
Rezultatul extraordinar---
Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare---
Rezultatul Brut1,138,306,0001,845,152,0002,131,378,000
Venituri Totale---
Venituri operationale1,881,116,217--
Cheltuieli Totale---
Cheltuieli operationale866,656,783--
Impozit pe profit-195,949,000-276,404,000-283,311,000
Rezultat Net942,357,0001,568,748,0001,848,067,000

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 68% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)