Date financiare TEU20 - OBLIGATIUNI ORASUL TEIUS

Actiuni TEU20
Date Financiare TEU20
Dividende TEU20

Bilant contabil

Active imobilizate-total
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Imobilizari necorporale
din care: Terenuri si constructii
Participatii
alte investitii imobilizate
Active circulante-total
Casa si conturi la banci
Creante
Investitii financiare pe termen scurt SIF
Stocuri
Capital de lucru
Cheltuieli in avans
Total Activ
Investitii pe termen lung
Datorii Pe Termen Scurt
Comerciale
Financiare
Active circulante nete / datorii curente nete
Datorii Pe Termen Lung
Comerciale
Financiare
Venituri in Avans
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli
Capitaluri proprii -total
Capital social
Capital subscris varsat
Rezerve din reevaluare
Total Pasiv
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)

Contul de profit si pierderi

Venituri Din Exploatare - total
Alte venituri din exploatare
Cifra de afaceri neta
Productia capitalizata
Variatia stocurilor
Cheltuieli de Exploatare -total
Ajustari privind provizioanele
Ajustari de valoare privind activele circulante
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)
Cheltuieli cu materii prime si materiale
Cheltuieli cu personalul
Rezultatul Din Exploatare
EBITDA
Venituri Financiare -total
Venituri din dobanzi
Venituri din interese de participare
Cheltuieli Financiare -total
Cheltuieli privind dobanzile
Rezultatul Financiar
Rezultatul curent
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rezultatul extraordinar
Venituri Totale
Cheltuieli Totale
Rezultatul Brut
Impozit pe profit
Alte impozite
Rezultat Net

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)