Date financiare TEL - C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Actiuni TEL
Date Financiare TEL
Dividende TEL

Bilant contabil

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
Active imobilizate-total3,564,965,0003,594,554,7443,697,776,348
Imobilizari corporale3,498,624,0003,485,821,4543,567,419,985
Imobilizari financiare34,240,00081,742,97381,742,973
Imobilizari necorporale30,001,00026,990,3176,976,600
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total1,205,363,0001,168,076,1961,425,017,224
Casa si conturi la banci444,882,000471,741,739554,005,831
Creante616,716,000655,114,415828,664,533
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri51,765,00041,220,04242,346,860
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ4,770,328,0004,762,630,9405,122,793,572
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt691,202,000693,568,3461,112,178,878
Comerciale516,658,000561,029,413865,684,933
Financiare174,544,00024,910,51283,358,024
Active circulante nete / datorii curente nete587,569,858-469,858,227
Datorii Pe Termen Lung693,160,000668,816,349647,357,745
Comerciale360,971,000--
Financiare332,189,000107,558,760101,671,269
Venituri in Avans390,757,000390,102,653380,881,873
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli70,880,00057,574,483186,165,237
Capitaluri proprii -total3,385,967,0003,400,246,2453,363,256,949
Capital social733,031,000733,031,420733,031,420
Capital subscris varsat733,031,420-733,031,420
Rezerve din reevaluare913,113,000860,640,133841,575,372
Total Pasiv4,770,328,0004,762,630,9405,122,793,572
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)2,010-2,021

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
Venituri Din Exploatare - total1,095,901,0001,663,700,3532,367,892,639
Alte venituri din exploatare30,110,00033,255,94442,100,643
Cifra de afaceri neta1,065,791,0001,630,444,4092,325,791,996
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total961,421,0001,464,659,2162,198,461,787
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale145,391,000202,310,973268,067,989
Alte cheltuieli de exploatare665,611,0001,080,453,8521,626,087,921
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale 11,781,0005,743,1817,646,690
Cheltuieli cu personalul138,638,000176,151,210296,659,187
Rezultatul Din Exploatare134,480,000199,041,137169,430,852
EBITDA---
Venituri Financiare -total5,084,0007,999,5849,794,183
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total7,078,00010,030,24311,769,775
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -1,994,000-2,030,659-1,975,592
Rezultatul curent132,486,000197,010,478167,455,260
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale1,100,985,0001,671,699,9372,377,686,822
Cheltuieli Totale968,499,0001,474,689,4592,210,231,562
Rezultatul Brut132,486,000197,010,478167,455,260
Impozit pe profit27,405,00044,637,47453,760,527
Alte impozite---
Rezultat Net105,081,000152,373,004113,694,733

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)