Date financiare SUBX - SUBEX

Actiuni SUBX
Date Financiare SUBX
Dividende SUBX

Bilant contabil

31-Dec-200431-Dec-200531-Dec-2008
Active imobilizate-total16,304,62015,525,11421,595,907
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total7,926,92811,716,2759,960,291
Casa si conturi la banci---
Creante2,103,0734,202,9355,208,155
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ24,231,54727,241,38931,556,198
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt6,024,6616,409,6866,366,301
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete1,902,2665,306,5893,593,990
Datorii Pe Termen Lung000
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans03,869308,890
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total18,206,88620,827,83424,881,007
Capital social---
Capital subscris varsat1,697,3151,697,3151,697,315
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)398381325

Contul de profit si pierderi

31-Dec-200431-Dec-200531-Dec-2008
Venituri Din Exploatare - total28,299,20522,867,33119,784,081
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta25,294,96922,157,57417,584,651
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total25,628,42219,425,32119,321,846
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare2,670,7833,442,010462,235
EBITDA---
Venituri Financiare -total599,497319,4751,321,624
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total754,120736,8041,268,982
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -154,623-417,32952,642
Rezultatul curent2,516,1613,024,681514,877
Venituri extraordinare000
Cheltuieli extraordinare000
Rezultatul extraordinar000
Venituri Totale28,898,70223,186,80621,105,705
Cheltuieli Totale26,382,54220,162,12520,590,828
Rezultatul Brut2,516,1613,024,681514,877
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net1,935,0822,610,310428,250

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)