Date financiare SNP - OMV PETROM S.A.

Actiuni SNP
Date Financiare SNP
Dividende SNP

Bilant contabil

31-Mar-201830-Jun-201830-Sep-2018
Active imobilizate-total33,804,510,00032,081,907,71233,239,020,000
Imobilizari corporale27,130,950,000-26,422,470,000
Imobilizari financiare3,996,400,000-3,862,160,000
Imobilizari necorporale2,677,160,000-2,954,390,000
din care: Terenuri si constructii---
Participatii-45,239,000-
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total9,004,870,0009,105,247,2329,561,190,000
Casa si conturi la banci4,670,280,000-4,950,770,000
Creante1,477,750,0003,781,618,6881,774,290,000
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri2,103,450,000-2,197,440,000
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ42,809,380,00041,412,295,32842,800,210,000
Datorii Pe Termen Scurt5,291,240,0004,179,181,0565,536,540,000
Comerciale4,544,610,000-4,789,520,000
Financiare746,630,000-747,020,000
Active circulante nete / datorii curente nete-5,081,071,616-
Datorii Pe Termen Lung8,246,470,000472,934,4327,354,030,000
Comerciale7,753,350,000-6,911,320,000
Financiare493,120,000-442,710,000
Venituri in Avans-54,955,744-
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli8,721,860,000-6,655,140,000
Capitaluri proprii -total29,277,100,00027,864,547,32829,936,620,000
Capital social5,664,410,000-5,664,410,000
Capital subscris varsat-5,664,410,624-
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv42,814,810,000-42,937,240,000
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-12,668-

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201830-Jun-201830-Sep-2018
Venituri Din Exploatare - total4,906,960,0008,460,290,04816,276,240,000
Alte venituri din exploatare32,170,000-156,500,000
Cifra de afaceri neta4,874,790,0007,982,348,28816,110,610,000
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total3,826,940,0006,949,039,104-12,814,190,000
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale779,660,000--
Alte cheltuieli de exploatare1,574,280,000--138,400,000
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)1,473,000,000--5,523,350,000
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare1,080,020,0001,511,250,8163,462,050,000
EBITDA---
Venituri Financiare -total29,110,000623,413,376117,640,000
Venituri din dobanzi--117,640,000
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total91,780,000427,534,752-345,930,000
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -62,670,000195,878,640-228,290,000
Rezultatul curent1,017,350,000-3,233,760,000
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale4,903,900,0009,083,703,29616,228,250,000
Cheltuieli Totale3,918,720,0007,376,573,952-13,160,120,000
Rezultatul Brut1,017,350,0001,707,129,4723,233,760,000
Impozit pe profit163,270,000--566,610,000
Alte impozite---
Rezultat Net854,080,0001,441,912,8322,667,150,000

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)