Date financiare SNN - S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Actiuni SNN
Date Financiare SNN
Dividende SNN

Bilant contabil

31-Mar-201830-Jun-201830-Sep-2018
Active imobilizate-total6,827,215,6676,733,588,9926,698,382,189
Imobilizari corporale6,557,391,869-6,433,321,369
Imobilizari financiare210,094,477-215,203,942
Imobilizari necorporale59,729,321-49,856,878
din care: Terenuri si constructii---
Participatii-100-
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total2,495,259,8752,309,522,9442,477,488,682
Casa si conturi la banci663,476,462-1,146,457,133
Creante170,073,827139,596,576163,619,257
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri328,326,719-343,576,079
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans34,773,350-16,639,572
Total Activ9,357,248,8929,063,931,5089,192,510,443
Datorii Pe Termen Scurt452,841,902438,023,616484,979,740
Comerciale249,775,482-277,800,575
Financiare203,066,420-207,179,165
Active circulante nete / datorii curente nete-1,886,847,360-
Datorii Pe Termen Lung1,251,491,269900,755,1361,157,140,639
Comerciale272,026,770-285,863,290
Financiare979,464,499-871,277,349
Venituri in Avans144,247,835127,401,080118,343,458
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli179,638,916-134,191,803
Capitaluri proprii -total7,618,142,3717,389,629,4407,533,750,492
Capital social3,210,641,253-3,210,641,253
Capital subscris varsat-3,015,138,560-
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv9,322,475,542-9,175,870,871
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-1,949-

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201830-Jun-201830-Sep-2018
Venituri Din Exploatare - total571,008,0121,015,068,3521,574,293,604
Alte venituri din exploatare26,912,946-46,552,390
Cifra de afaceri neta544,095,066974,387,1361,527,741,214
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total357,777,076799,813,6961,192,421,445
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale--416,128,755
Alte cheltuieli de exploatare250,435,625-409,427,709
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)21,114,699-52,478,667
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul86,226,752-314,386,314
Rezultatul Din Exploatare213,230,936215,254,656381,872,159
EBITDA---
Venituri Financiare -total25,267,96946,651,55265,142,411
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total5,328,60431,715,96447,146,701
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 19,939,36514,935,58717,995,710
Rezultatul curent233,170,301-399,867,869
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale596,275,9811,061,719,8721,639,436,015
Cheltuieli Totale363,105,680831,529,6641,239,568,146
Rezultatul Brut233,170,301230,190,240399,867,869
Impozit pe profit43,173,158-78,871,669
Alte impozite---
Rezultat Net189,997,143182,314,400320,996,200

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)