Date financiare SNG - S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Actiuni SNG
Date Financiare SNG
Dividende SNG

Bilant contabil

30-Jun-201830-Sep-201831-Dec-2018
Active imobilizate-total6,185,967,6166,250,566,0006,210,915,000
Imobilizari corporale-6,096,475,0006,060,357,000
Imobilizari financiare-148,336,00033,110,000
Imobilizari necorporale-5,755,0004,970,000
din care: Terenuri si constructii---
Participatii120,776--
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total4,856,014,8482,898,891,0002,699,569,000
Casa si conturi la banci-533,841,000566,836,000
Creante1,062,650,496227,774,000433,369,000
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri-342,222,000259,061,000
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ11,093,316,2009,149,457,0008,910,484,000
Datorii Pe Termen Scurt2,766,131,456672,118,000817,783,000
Comerciale-672,118,000-
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete2,139,359,872--
Datorii Pe Termen Lung0397,754,000334,771,000
Comerciale-397,754,000-
Financiare---
Venituri in Avans25,831,34630,975,00029,570,000
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli-74,661,000428,531,000
Capitaluri proprii -total7,845,715,4569,149,457,0007,757,930,000
Capital social-385,422,000385,422,000
Capital subscris varsat385,422,400385,422,400385,422,400
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv-9,149,457,0008,910,484,000
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)5,7516,3406,340

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201830-Sep-201831-Dec-2018
Venituri Din Exploatare - total2,525,175,8083,473,741,0004,998,083,000
Alte venituri din exploatare-10,521,00016,782,000
Cifra de afaceri neta2,474,573,0563,444,607,0005,001,242,000
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor-18,613,000-19,941,000
Cheltuieli de Exploatare -total1,566,410,8802,276,928,0003,367,145,000
Ajustari privind provizioanele-20,117,00019,941,000
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale-388,398,000641,524,000
Alte cheltuieli de exploatare-1,195,222,0001,763,870,000
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)-185,087,000245,020,000
Cheltuieli cu materii prime si materiale -53,183,00075,460,000
Cheltuieli cu personalul-434,921,000621,330,000
Rezultatul Din Exploatare958,764,8641,196,813,0001,630,938,000
EBITDA---
Venituri Financiare -total28,193,36439,980,00053,279,000
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total21,675,56819,079,00026,175,000
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 6,517,79620,901,00027,104,000
Rezultatul curent-1,217,714,0001,658,804,000
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale2,553,369,0883,513,721,0005,051,362,000
Cheltuieli Totale1,588,086,4002,296,007,0003,393,320,000
Rezultatul Brut965,282,6241,217,714,0001,658,804,000
Impozit pe profit-57,591,000230,421,000
Alte impozite---
Rezultat Net815,080,3201,160,123,0001,428,383,000

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare. A fi investitor presupune asumarea unui risc cu scopul de a realiza un profit cat mai ridicat. Fiecare persoana isi asuma riscul in functie de toleranta individuala fata de aceasta. Nu exista o formula universala de investitie si nu exista instrument financiar fara risc.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

© 2019 Tradeville

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)