Date financiare SNG - S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Actiuni SNG
Date Financiare SNG
Dividende SNG

Bilant contabil

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Active imobilizate-total5,782,997,0005,942,613,0005,864,353,000
Imobilizari corporale5,512,968,0005,613,122,0005,551,163,000
Imobilizari financiare30,343,00031,474,00031,513,000
Imobilizari necorporale11,970,00014,774,00013,876,000
din care: Terenuri si constructii---
Participatii-120,776-
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total2,613,572,0003,318,548,0003,905,803,000
Casa si conturi la banci699,190,000416,913,000337,566,000
Creante534,601,000592,875,000780,030,000
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri304,836,000244,563,000142,262,000
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ8,396,569,0009,261,161,0009,770,156,000
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt397,042,000655,400,000712,236,000
Comerciale74,740,00089,132,00084,929,000
Financiare756,000767,000788,000
Active circulante nete / datorii curente nete-3,631,686,428-
Datorii Pe Termen Lung504,059,000811,774,000806,915,000
Comerciale---
Financiare7,995,0007,845,0007,658,000
Venituri in Avans33,137,000147,207,000143,408,000
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli587,478,000817,320,000891,008,000
Capitaluri proprii -total7,495,468,0007,793,987,0008,251,005,000
Capital social385,422,000385,422,000385,422,000
Capital subscris varsat-385,422,400-
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv8,396,569,0009,261,161,0009,770,156,000
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-5,531-

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Venituri Din Exploatare - total3,003,695,0004,150,901,0001,255,594,000
Alte venituri din exploatare17,439,00073,284,00023,670,000
Cifra de afaceri neta2,918,424,0004,074,893,0001,327,248,000
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor32,017,000-16,151,000-95,324,000
Cheltuieli de Exploatare -total1,884,121,0002,700,683,000689,072,000
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante-6,824,000--31,559,000
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale435,781,000477,311,000147,158,000
Alte cheltuieli de exploatare859,500,0001,307,001,000367,042,000
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)13,682,00018,617,00027,825,000
Cheltuieli cu materii prime si materiale 42,036,00058,282,00019,548,000
Cheltuieli cu personalul539,946,000767,251,000159,058,000
Rezultatul Din Exploatare1,119,574,0001,450,218,000566,522,000
EBITDA---
Venituri Financiare -total-68,041,541-
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total12,723,00017,000,0004,139,000
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -12,723,000-17,000,000-4,139,000
Rezultatul curent1,106,851,0001,433,218,000562,383,000
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar00-
Venituri Totale3,003,695,0004,150,901,0001,255,594,000
Cheltuieli Totale1,896,844,0002,717,683,000693,211,000
Rezultatul Brut1,106,851,0001,433,218,000562,383,000
Impozit pe profit164,906,000178,577,00098,628,000
Alte impozite---
Rezultat Net941,945,0001,254,641,000463,755,000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)