Date financiare SNG - S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Actiuni SNG
Date Financiare SNG
Dividende SNG

Bilant contabil

31-Mar-201830-Jun-201830-Sep-2018
Active imobilizate-total6,501,161,0006,185,967,6166,250,566,000
Imobilizari corporale6,017,739,000-6,096,475,000
Imobilizari financiare54,599,000-148,336,000
Imobilizari necorporale428,823,000-5,755,000
din care: Terenuri si constructii---
Participatii-120,776-
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total4,628,126,0004,856,014,8482,898,891,000
Casa si conturi la banci804,616,000-533,841,000
Creante750,639,0001,062,650,496227,774,000
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri231,349,000-342,222,000
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ11,129,287,00011,093,316,2009,149,457,000
Datorii Pe Termen Scurt943,635,0002,766,131,456672,118,000
Comerciale943,635,000-672,118,000
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete-2,139,359,872-
Datorii Pe Termen Lung392,058,0000397,754,000
Comerciale392,058,000-397,754,000
Financiare---
Venituri in Avans3,574,00025,831,34630,975,000
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli469,578,000-74,661,000
Capitaluri proprii -total9,793,594,0007,845,715,4569,149,457,000
Capital social385,422,000-385,422,000
Capital subscris varsat385,422,400385,422,400385,422,400
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv11,129,287,000-9,149,457,000
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)6,3405,7516,340

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201830-Jun-201830-Sep-2018
Venituri Din Exploatare - total1,388,663,0002,525,175,8083,473,741,000
Alte venituri din exploatare3,239,000-10,521,000
Cifra de afaceri neta1,482,337,0002,474,573,0563,444,607,000
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor-96,913,000-18,613,000
Cheltuieli de Exploatare -total795,894,0001,566,410,8802,276,928,000
Ajustari privind provizioanele405,214,000-20,117,000
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale164,675,000-388,398,000
Alte cheltuieli de exploatare--1,195,222,000
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)85,614,000-185,087,000
Cheltuieli cu materii prime si materiale 16,850,000-53,183,000
Cheltuieli cu personalul123,541,000-434,921,000
Rezultatul Din Exploatare592,769,000958,764,8641,196,813,000
EBITDA---
Venituri Financiare -total11,302,00028,193,36439,980,000
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total6,373,00021,675,56819,079,000
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 4,929,0006,517,79620,901,000
Rezultatul curent597,698,000-1,217,714,000
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale1,399,965,0002,553,369,0883,513,721,000
Cheltuieli Totale802,267,0001,588,086,4002,296,007,000
Rezultatul Brut597,698,000965,282,6241,217,714,000
Impozit pe profit96,502,000-57,591,000
Alte impozite---
Rezultat Net501,196,000815,080,3201,160,123,000

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)