Date financiare SNG - S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Actiuni SNG
Date Financiare SNG
Dividende SNG

Bilant contabil

30-Sep-201931-Dec-201931-Mar-2020
Active imobilizate-total6,386,417,0005,822,038,0005,822,471,000
Imobilizari corporale6,192,884,0005,543,177,0005,553,787,000
Imobilizari financiare175,714,000269,697,00030,386,000
Imobilizari necorporale17,819,0009,164,00012,495,000
din care: Terenuri si constructii---
Participatii-120,777-
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total2,006,664,0002,431,135,0002,985,558,000
Casa si conturi la banci199,025,000363,943,000915,773,000
Creante521,856,000638,470,000935,925,000
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri329,173,000311,013,000251,499,000
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ8,393,081,0008,253,173,0008,808,029,000
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt477,817,000568,322,000552,701,000
Comerciale433,154,000152,615,000172,319,000
Financiare44,663,000415,707,000380,382,000
Active circulante nete / datorii curente nete-2,776,166,402-
Datorii Pe Termen Lung668,754,000510,798,000509,370,000
Comerciale660,327,000510,798,000501,124,000
Financiare8,427,0008,285,0008,246,000
Venituri in Avans22,904,00024,973,00023,798,000
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli698,743,000563,970,000573,683,000
Capitaluri proprii -total7,246,510,0007,174,053,0007,745,958,000
Capital social385,422,000385,422,000385,422,000
Capital subscris varsat-385,422,400-
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv8,393,081,0008,253,173,0008,808,029,000
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-5,518-

Contul de profit si pierderi

30-Sep-201931-Dec-201931-Mar-2020
Venituri Din Exploatare - total3,895,357,0005,194,798,0001,413,553,000
Alte venituri din exploatare25,910,00034,308,00018,121,000
Cifra de afaceri neta3,790,856,0005,080,482,0001,430,329,000
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor78,591,00080,008,000-34,897,000
Cheltuieli de Exploatare -total-2,512,737,0003,933,002,000729,067,000
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante-31,238,00081,221,00022,287,000
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale-594,539,0001,358,250,000132,707,000
Alte cheltuieli de exploatare-1,243,343,0001,639,275,000403,181,000
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)-102,391,000107,800,0004,615,000
Cheltuieli cu materii prime si materiale -59,865,00076,048,00015,803,000
Cheltuieli cu personalul-481,361,000670,408,000150,474,000
Rezultatul Din Exploatare1,382,620,0001,261,796,000684,486,000
EBITDA---
Venituri Financiare -total30,104,00038,124,000-
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total-16,725,00024,740,0004,233,000
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 13,379,00013,384,000-4,233,000
Rezultatul curent1,395,999,0001,275,180,000680,253,000
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale3,925,461,0005,232,922,0001,413,553,000
Cheltuieli Totale-2,529,462,0003,957,742,000733,300,000
Rezultatul Brut1,395,999,0001,275,180,000680,253,000
Impozit pe profit210,895,000185,557,000108,348,000
Alte impozite---
Rezultat Net1,185,104,0001,089,623,000571,905,000

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)