Date financiare SMRZ - SMR SA BALS

Actiuni SMRZ
Date Financiare SMRZ
Dividende SMRZ

Bilant contabil

31-Dec-201830-Jun-201931-Dec-2019
Active imobilizate-total39,084,14138,524,24736,317,348
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total4,937,9224,618,7414,124,506
Casa si conturi la banci---
Creante2,127,5792,185,5322,455,360
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ35,250,19934,173,36637,422,533
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt8,771,8648,932,7003,019,321
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete-3,833,942-4,350,8811,105,185
Datorii Pe Termen Lung72,326,86572,326,86578,019,157
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans036,9220
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total-37,076,666-38,153,499-40,596,624
Capital social---
Capital subscris varsat27,558,96027,558,96027,558,960
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)403837

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201830-Jun-201931-Dec-2019
Venituri Din Exploatare - total6,071,7931,845,9273,537,219
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta5,941,0401,542,7682,483,561
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total4,624,5512,834,0547,461,720
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare1,447,242-988,127-3,924,501
EBITDA---
Venituri Financiare -total203,23530,299588,112
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total338,749119,006183,569
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -135,514-88,707404,543
Rezultatul curent1,311,728-988,127-3,519,958
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale6,275,0281,876,2264,125,331
Cheltuieli Totale4,963,3002,953,0607,645,289
Rezultatul Brut1,311,728-1,076,834-3,519,958
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net1,311,728-1,076,834-3,519,958

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)