Date financiare SINU - SIN SA BUCURESTI

Actiuni SINU
Date Financiare SINU
Dividende SINU

Bilant contabil

31-Dec-201031-Dec-201131-Dec-2012
Active imobilizate-total562,583542,27011,634,630
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total799,270813,7861,254,791
Casa si conturi la banci---
Creante689,899786,4301,011,413
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ1,361,853699,02812,757,376
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt494,562665,414137,568
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete312,990156,7581,122,746
Datorii Pe Termen Lung---
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total875,573698,47712,756,825
Capital social---
Capital subscris varsat3,383,6333,383,6333,383,633
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)1032

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201031-Dec-201131-Dec-2012
Venituri Din Exploatare - total241,305225,2151,421,042
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta232,433223,60082,265
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total591,255407,530444,652
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare-349,950-182,315976,390
EBITDA---
Venituri Financiare -total8,2045,21818,408
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total--45,516
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 8,2045,218-27,108
Rezultatul curent-341,746-177,097949,282
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar000
Venituri Totale249,509230,4331,439,450
Cheltuieli Totale591,255407,530490,168
Rezultatul Brut-341,746-177,097949,282
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net-344,971-177,097949,282

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)