Date financiare SIF5 - SIF OLTENIA S.A.

Actiuni SIF5
Date Financiare SIF5
Dividende SIF5

Bilant contabil

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
Active imobilizate-total1,919,597,443191,530,087-
Actiuni necotate-152,743,673-
Alte imobilizari financiare54,96154,961-
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale2,0051,793-
Imobilizari corporale11,779,92611,644,38911,555,996
Imobilizari financiare1,907,760,551179,883,905-
Actiuni cotate-27,085,271-
Active circulante-total82,190,7441,786,044,208-
Certificate de depozit---
Depozite bancare19,871,7141,416,57326,602,893
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate-1,769,449,151-
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF40,279,57811,719,7294,279,513
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC-3,268,7833,598,943
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF-1,772,717,934-
Cheltuieli in avans131,583146,184-
Total Activ2,001,788,1871,977,720,4792,061,083,057
Venituri in Avans-27,383-
DATORII -TOTAL229,196,199171,880,617188,885,696
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii35,264,4164,201,296-
Datorii comerciale-114,004-
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli-5,792,467-
Capitaluri proprii -total1,772,740,3231,800,020,0121,872,197,361
Capital social58,016,57152,214,91452,214,914
Capital subscris varsat---
Rezerve795,545,348644,027,639632,424,325
Rezerve din reevaluare7,325,5337,245,9247,169,734
ACTIV NET-1,911,554,899-
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)-4-
Total Pasiv2,001,936,5221,977,720,4792,061,083,057

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL34,424,20745,685,01571,754,782
Venituri din diferente de curs valutar28,15920,294-
Venituri din dobanzi180,378207,772306,077
Venituri din imobilizari financiare34,490,59045,655,86270,945,772
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi--292,467
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL5,954,1129,138,53416,701,341
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile1,185,3411,898,2652,824,554
Cheltuieli cu personalul---
Pierderi aferente creantelor legate de participatii338,844--
Rezultatul curent28,470,09536,546,48155,053,441
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale34,424,20745,685,01571,754,782
Cheltuieli Totale5,954,1129,138,53416,701,341
Rezultatul Brut28,470,09536,546,48155,053,441
Impozit pe profit1,376,7041,557,9262,822,421
Rezultat Net27,093,39134,988,55552,231,020

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)