Date financiare SIF5 - SIF OLTENIA S.A.

Actiuni SIF5
Date Financiare SIF5
Dividende SIF5

Bilant contabil

31-Mar-201930-Jun-201930-Sep-2019
Active imobilizate-total1,933,392,4832,078,217,9032,110,853,224
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare2,725,683--
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale2,2102,915-
Imobilizari corporale12,384,09512,250,18012,106,880
Imobilizari financiare1,918,280,4952,065,964,8082,098,746,344
Actiuni cotate---
Active circulante-total26,312,04281,933,223101,171,508
Certificate de depozit---
Depozite bancare12,676,40852,010,51970,998,956
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF13,442,27724,281,27024,528,203
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans193,357--
Total Activ1,959,704,5252,160,151,1262,212,024,732
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL140,994,931190,579,939191,409,156
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii6,352,6316,296,874126,047,058
Datorii comerciale134,642,300117,969,42965,362,098
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,818,709,5941,969,571,1872,015,212,975
Capital social58,016,57158,016,57158,016,571
Capital subscris varsat---
Rezerve1,109,534,302675,685,209675,683,320
Rezerve din reevaluare9,235,4567,671,3327,584,883
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv1,959,704,5252,160,151,1262,206,622,131

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201930-Jun-201930-Sep-2019
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL11,092,149126,759,900138,500,574
Venituri din diferente de curs valutar6,418,3276,338,8306,399,733
Venituri din dobanzi222,763316,570655,340
Venituri din imobilizari financiare4,408,586119,513,072125,161,240
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL2,600,671-5,514,03914,168,013
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi145,463--
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile425,094-1,081,5732,047,503
Cheltuieli cu personalul1,721,846--
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent8,491,478121,245,861124,332,561
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale11,092,149126,759,900138,500,574
Cheltuieli Totale2,600,671-5,514,03914,168,013
Rezultatul Brut8,491,478121,245,861124,332,561
Impozit pe profit977,7936,961,1716,856,294
Rezultat Net7,513,685114,284,690117,476,267

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 68% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)