Date financiare SIF5 - SIF OLTENIA S.A.

Actiuni SIF5
Date Financiare SIF5
Dividende SIF5

Bilant contabil

30-Sep-201831-Dec-201831-Mar-2019
Active imobilizate-total2,094,431,1731,493,710,4821,933,392,483
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare2,083,338,558-2,725,683
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale--2,210
Imobilizari corporale11,092,61511,965,18212,384,095
Imobilizari financiare2,083,338,5581,481,190,2991,918,280,495
Actiuni cotate---
Active circulante-total52,832,789488,766,32126,312,042
Certificate de depozit---
Depozite bancare48,080,464554,34012,676,408
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF4,752,325472,375,23813,442,277
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans--193,357
Total Activ2,147,263,9621,982,476,8031,959,704,525
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL273,443,472220,281,934140,994,931
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii7,096,8339,855,8916,352,631
Datorii comerciale266,346,639210,426,043134,642,300
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,873,820,4901,762,329,4431,818,709,594
Capital social58,016,57158,016,57158,016,571
Capital subscris varsat---
Rezerve-1,047,628,7271,109,534,302
Rezerve din reevaluare-7,844,2899,235,456
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv2,147,263,9621,982,611,3771,959,704,525

Contul de profit si pierderi

30-Sep-201831-Dec-201831-Mar-2019
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL102,946,411118,641,48611,092,149
Venituri din diferente de curs valutar13,695-6,418,327
Venituri din dobanzi375,982432,173222,763
Venituri din imobilizari financiare87,269,12390,616,7354,408,586
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL7,665,87417,255,7832,600,671
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi--4,990,801145,463
Cheltuieli din diferente de curs valutar-986,647-
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile1,593,3152,438,351425,094
Cheltuieli cu personalul6,072,559-1,721,846
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent95,280,537101,385,7038,491,478
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale102,946,411118,641,48611,092,149
Cheltuieli Totale7,665,87417,255,7832,600,671
Rezultatul Brut95,280,537101,385,7038,491,478
Impozit pe profit7,027,6815,125,903977,793
Rezultat Net88,252,85696,259,8007,513,685

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare. A fi investitor presupune asumarea unui risc cu scopul de a realiza un profit cat mai ridicat. Fiecare persoana isi asuma riscul in functie de toleranta individuala fata de aceasta. Nu exista o formula universala de investitie si nu exista instrument financiar fara risc.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

© 2019 Tradeville

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)