Date financiare SIF5 - SIF OLTENIA S.A.

Actiuni SIF5
Date Financiare SIF5
Dividende SIF5

Bilant contabil

31-Mar-201830-Jun-201830-Sep-2018
Active imobilizate-total1,824,110,9481,830,860,6742,094,431,173
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare-1,819,664,5152,083,338,558
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale11,301,78911,196,15911,092,615
Imobilizari financiare1,812,809,1591,819,664,5152,083,338,558
Actiuni cotate---
Active circulante-total6,079,40757,714,48452,832,789
Certificate de depozit---
Depozite bancare697,78446,111,94848,080,464
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF2,805,92211,602,5364,752,325
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ1,830,190,3551,888,575,1582,147,263,962
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL207,663,764246,101,336273,443,472
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii6,311,0565,887,7537,096,833
Datorii comerciale201,352,708240,213,583266,346,639
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,623,027,8951,642,679,2351,873,820,490
Capital social-58,016,57158,016,571
Capital subscris varsat---
Rezerve---
Rezerve din reevaluare---
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv1,830,691,6591,888,780,5712,147,263,962

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201830-Jun-201830-Sep-2018
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL5,704,13979,735,829102,946,411
Venituri din diferente de curs valutar-12,25811,70413,695
Venituri din dobanzi28827,476375,982
Venituri din imobilizari financiare2,013,34074,843,29287,269,123
Venituri din investitii financiare cedate3,424,9934,448,637-
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL2,409,8795,119,4067,665,874
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile429,235987,2541,593,315
Cheltuieli cu personalul1,980,6444,132,1526,072,559
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent3,294,26074,616,42395,280,537
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale5,704,13979,735,829102,946,411
Cheltuieli Totale2,409,8795,119,4067,665,874
Rezultatul Brut3,294,26074,616,42395,280,537
Impozit pe profit344,4134,239,0627,027,681
Rezultat Net2,949,84770,377,36188,252,856

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)