Date financiare SIF5 - SIF OLTENIA S.A.

Actiuni SIF5
Date Financiare SIF5
Dividende SIF5

Bilant contabil

30-Sep-201931-Dec-201931-Mar-2020
Active imobilizate-total2,110,853,2242,292,220,5301,719,345,966
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare---
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale12,106,88012,061,10911,924,044
Imobilizari financiare2,098,746,3442,280,159,4211,707,421,922
Actiuni cotate---
Active circulante-total101,171,50897,247,72611,672,455
Certificate de depozit---
Depozite bancare70,998,95649,351,6483,448,222
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF24,528,20313,946,2927,617,250
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ2,212,024,7322,389,468,2561,731,018,421
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL191,409,156208,509,472116,222,285
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii126,047,058162,265,4506,314,104
Datorii comerciale65,362,09846,244,022-
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total2,015,212,9752,180,958,7841,614,796,136
Capital social58,016,57158,016,57158,016,571
Capital subscris varsat---
Rezerve675,683,320723,627,988723,627,988
Rezerve din reevaluare7,584,8837,498,4327,411,983
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv2,206,622,1312,389,468,2561,731,018,421

Contul de profit si pierderi

30-Sep-201931-Dec-201931-Mar-2020
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL138,500,574156,629,4407,324,759
Venituri din diferente de curs valutar6,399,7336,446,08230,414
Venituri din dobanzi655,3401,047,964145,002
Venituri din imobilizari financiare125,161,240125,311,8877,149,343
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL14,168,01323,017,1563,609,726
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile2,047,5033,057,530576,099
Cheltuieli cu personalul---
Pierderi aferente creantelor legate de participatii--708,941
Rezultatul curent124,332,561133,612,2843,715,033
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale138,500,574156,629,4407,324,759
Cheltuieli Totale14,168,01323,017,1563,609,726
Rezultatul Brut124,332,561133,612,2843,715,033
Impozit pe profit6,856,2949,480,010-
Rezultat Net117,476,267124,132,2743,715,033

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)