Date financiare SIF5 - SIF OLTENIA S.A.

Actiuni SIF5
Date Financiare SIF5
Dividende SIF5

Bilant contabil

31-Dec-201831-Mar-201930-Jun-2019
Active imobilizate-total1,493,710,4821,933,392,4832,078,217,903
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare-2,725,683-
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale-2,2102,915
Imobilizari corporale11,965,18212,384,09512,250,180
Imobilizari financiare1,481,190,2991,918,280,4952,065,964,808
Actiuni cotate---
Active circulante-total488,766,32126,312,04281,933,223
Certificate de depozit---
Depozite bancare554,34012,676,40852,010,519
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF472,375,23813,442,27724,281,270
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans-193,357-
Total Activ1,982,476,8031,959,704,5252,160,151,126
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL220,281,934140,994,931190,579,939
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii9,855,8916,352,6316,296,874
Datorii comerciale210,426,043134,642,300117,969,429
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,762,329,4431,818,709,5941,969,571,187
Capital social58,016,57158,016,57158,016,571
Capital subscris varsat---
Rezerve1,047,628,7271,109,534,302675,685,209
Rezerve din reevaluare7,844,2899,235,4567,671,332
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv1,982,611,3771,959,704,5252,160,151,126

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201831-Mar-201930-Jun-2019
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL118,641,48611,092,149126,759,900
Venituri din diferente de curs valutar-6,418,3276,338,830
Venituri din dobanzi432,173222,763316,570
Venituri din imobilizari financiare90,616,7354,408,586119,513,072
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL17,255,7832,600,671-5,514,039
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi-4,990,801145,463-
Cheltuieli din diferente de curs valutar986,647--
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile2,438,351425,094-1,081,573
Cheltuieli cu personalul-1,721,846-
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent101,385,7038,491,478121,245,861
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale118,641,48611,092,149126,759,900
Cheltuieli Totale17,255,7832,600,671-5,514,039
Rezultatul Brut101,385,7038,491,478121,245,861
Impozit pe profit5,125,903977,7936,961,171
Rezultat Net96,259,8007,513,685114,284,690

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 74% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)