Date financiare SIF4 - SIF MUNTENIA S.A.

Actiuni SIF4
Date Financiare SIF4
Dividende SIF4

Bilant contabil

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
Active imobilizate-total1,493,485,3441,507,153,886416,234,414
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare-2,812,607-
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale--39,068
Imobilizari corporale2,2171,7421,267
Imobilizari financiare1,493,483,1271,504,339,537416,194,079
Actiuni cotate---
Active circulante-total33,046,79256,706,9101,198,175,675
Certificate de depozit---
Depozite bancare22,739,79349,364,772-
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF10,306,9997,342,138-
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ1,526,532,1361,563,860,7961,614,410,089
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL61,645,08866,085,03072,189,308
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii3,723,2323,846,0995,646,112
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,469,878,6451,497,775,7661,546,335,998
Capital social80,703,65278,464,52078,464,520
Capital subscris varsat---
Rezerve---
Rezerve din reevaluare101,171,802134,989,887196,284,003
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv1,531,523,7331,563,860,7961,618,525,306

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL-6,126,816-7,213,034-11,480,495
Venituri din diferente de curs valutar158,540172,531178,712
Venituri din dobanzi943,3341,315,7081,723,224
Venituri din imobilizari financiare15,757,32329,439,42949,348,263
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL10,382,97416,757,94624,616,701
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi-795,288--
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile14,65715,495-
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile8,700,00014,109,47419,939,043
Cheltuieli cu personalul243,360355,187467,016
Pierderi aferente creantelor legate de participatii22,986,013--
Rezultatul curent-16,509,790-23,970,980-36,097,196
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale---
Cheltuieli Totale---
Rezultatul Brut---
Impozit pe profit139,866239,926964,240
Rezultat Net-16,649,656-24,210,906-37,061,436

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)