Date financiare SIF4 - SIF MUNTENIA S.A.

Actiuni SIF4
Date Financiare SIF4
Dividende SIF4

Bilant contabil

30-Sep-201931-Dec-201931-Mar-2020
Active imobilizate-total1,543,244,1091,629,097,1991,369,893,143
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare16,792,05412,950,07411,533,624
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare1,526,452,0551,616,147,1251,358,359,519
Actiuni cotate---
Active circulante-total55,483,43351,119,22746,860,356
Certificate de depozit---
Depozite bancare53,137,41148,830,65733,101,850
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF2,346,0222,288,57012,343,914
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ1,598,727,5421,680,216,4261,416,753,499
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL86,227,011106,190,19277,592,347
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii2,944,43813,821,90412,861,407
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,512,500,5311,574,026,2341,339,161,152
Capital social80,703,65280,703,65280,703,652
Capital subscris varsat---
Rezerve---
Rezerve din reevaluare193,441,282203,333,44648,233,183
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv1,598,727,5421,680,216,4261,416,753,499

Contul de profit si pierderi

30-Sep-201931-Dec-201931-Mar-2020
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL97,057,878151,246,6545,672,628
Venituri din diferente de curs valutar181,826241,751101,425
Venituri din dobanzi1,310,5901,864,804504,600
Venituri din imobilizari financiare51,952,69952,419,0445,063,791
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi143,566127,576-
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL15,616,81330,843,77685,429,595
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi--602,291
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile32,97344,0299,376
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile13,050,00026,141,4964,350,000
Cheltuieli cu personalul375,091500,152125,176
Pierderi aferente creantelor legate de participatii--80,342,752
Rezultatul curent81,988,110120,402,87879,756,967
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale---
Cheltuieli Totale---
Rezultatul Brut-120,402,87879,756,967
Impozit pe profit6,285,9328,489,178849
Rezultat Net75,702,178111,913,70079,756,118

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)