Date financiare SIF4 - SIF MUNTENIA S.A.

Actiuni SIF4
Date Financiare SIF4
Dividende SIF4

Bilant contabil

31-Mar-201930-Jun-201930-Sep-2019
Active imobilizate-total1,371,792,0421,459,769,5041,543,244,109
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare8,809,21924,673,47516,792,054
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale87,56670,739-
Imobilizari financiare1,362,895,2571,435,025,2901,526,452,055
Actiuni cotate---
Active circulante-total29,314,76862,096,10355,483,433
Certificate de depozit---
Depozite bancare27,156,38160,300,56853,137,411
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF2,158,3871,795,5352,346,022
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ1,401,106,8101,521,865,6071,598,727,542
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL94,208,52777,627,38686,227,011
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii4,006,8902,608,6442,944,438
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,306,898,2831,444,238,2211,512,500,531
Capital social80,703,65280,703,65280,703,652
Capital subscris varsat---
Rezerve---
Rezerve din reevaluare62,248,63062,248,630193,441,282
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv1,401,106,8101,521,865,6071,598,727,542

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201930-Jun-201930-Sep-2019
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL5,382,48073,669,26797,057,878
Venituri din diferente de curs valutar212,063150,655181,826
Venituri din dobanzi357,442733,5401,310,590
Venituri din imobilizari financiare4,759,33546,416,02251,952,699
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi53,640146,159143,566
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL4,931,544-10,463,50915,616,813
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi-227,279--
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile10,943-21,98532,973
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile4,350,000-8,700,00013,050,000
Cheltuieli cu personalul124,969-250,031375,091
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent450,93663,736,19981,988,110
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale---
Cheltuieli Totale---
Rezultatul Brut---
Impozit pe profit515,1982,536,3476,285,932
Rezultat Net-64,26261,199,85275,702,178

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 68% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)