Date financiare SIF4 - SIF MUNTENIA S.A.

Actiuni SIF4
Date Financiare SIF4
Dividende SIF4

Bilant contabil

31-Mar-202030-Jun-202030-Sep-2020
Active imobilizate-total1,369,893,1431,493,485,3441,507,153,886
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare11,533,624-2,812,607
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale-2,2171,742
Imobilizari financiare1,358,359,5191,493,483,1271,504,339,537
Actiuni cotate---
Active circulante-total46,860,35633,046,79256,706,910
Certificate de depozit---
Depozite bancare33,101,85022,739,79349,364,772
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF12,343,91410,306,9997,342,138
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ1,416,753,4991,526,532,1361,563,860,796
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL77,592,34761,645,08866,085,030
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii12,861,4073,723,2323,846,099
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,339,161,1521,469,878,6451,497,775,766
Capital social80,703,65280,703,65278,464,520
Capital subscris varsat---
Rezerve---
Rezerve din reevaluare48,233,183101,171,802134,989,887
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv1,416,753,4991,531,523,7331,563,860,796

Contul de profit si pierderi

31-Mar-202030-Jun-202030-Sep-2020
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL5,672,628-6,126,816-7,213,034
Venituri din diferente de curs valutar101,425158,540172,531
Venituri din dobanzi504,600943,3341,315,708
Venituri din imobilizari financiare5,063,79115,757,32329,439,429
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL85,429,59510,382,97416,757,946
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi602,291-795,288-
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile9,37614,65715,495
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile4,350,0008,700,00014,109,474
Cheltuieli cu personalul125,176243,360355,187
Pierderi aferente creantelor legate de participatii80,342,75222,986,013-
Rezultatul curent79,756,967-16,509,790-23,970,980
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale---
Cheltuieli Totale---
Rezultatul Brut79,756,967--
Impozit pe profit849139,866239,926
Rezultat Net79,756,118-16,649,656-24,210,906

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)