Date financiare SIF4 - SIF MUNTENIA S.A.

Actiuni SIF4
Date Financiare SIF4
Dividende SIF4

Bilant contabil

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Active imobilizate-total1,507,153,886416,234,4141,715,890,246
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare2,812,607--
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale-39,068-
Imobilizari corporale1,7421,267-
Imobilizari financiare1,504,339,537416,194,0791,715,803,714
Actiuni cotate---
Active circulante-total56,706,9101,198,175,67567,789,193
Certificate de depozit---
Depozite bancare49,364,772--
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF7,342,138--
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ1,563,860,7961,614,410,0891,783,679,439
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL66,085,03072,189,30868,627,678
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii3,846,0995,646,1122,918,611
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,497,775,7661,546,335,9981,715,051,761
Capital social78,464,52078,464,52078,464,520
Capital subscris varsat---
Rezerve---
Rezerve din reevaluare134,989,887196,284,003259,528,555
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv1,563,860,7961,618,525,3061,783,679,439

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL-7,213,034-11,480,4952,407,552
Venituri din diferente de curs valutar172,531178,712361,360
Venituri din dobanzi1,315,7081,723,224303,380
Venituri din imobilizari financiare29,439,42949,348,2631,740,000
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL16,757,94624,616,701-96,308,440
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile15,495--
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile14,109,47419,939,0436,452,634
Cheltuieli cu personalul355,187467,016111,876
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---101,938,457
Rezultatul curent-23,970,980-36,097,19696,844,194
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale---
Cheltuieli Totale---
Rezultatul Brut--96,844,194
Impozit pe profit239,926964,240-2,977,184
Rezultat Net-24,210,906-37,061,43693,867,010

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)