Date financiare SIF4 - SIF MUNTENIA S.A.

Actiuni SIF4
Date Financiare SIF4
Dividende SIF4

Bilant contabil

30-Jun-201930-Sep-201931-Dec-2019
Active imobilizate-total1,459,769,5041,543,244,1091,629,097,199
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare24,673,47516,792,05412,950,074
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale70,739--
Imobilizari financiare1,435,025,2901,526,452,0551,616,147,125
Actiuni cotate---
Active circulante-total62,096,10355,483,43351,119,227
Certificate de depozit---
Depozite bancare60,300,56853,137,41148,830,657
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF1,795,5352,346,0222,288,570
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ1,521,865,6071,598,727,5421,680,216,426
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL77,627,38686,227,011106,190,192
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii2,608,6442,944,43813,821,904
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,444,238,2211,512,500,5311,574,026,234
Capital social80,703,65280,703,65280,703,652
Capital subscris varsat---
Rezerve---
Rezerve din reevaluare62,248,630193,441,282203,333,446
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv1,521,865,6071,598,727,5421,680,216,426

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201930-Sep-201931-Dec-2019
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL73,669,26797,057,878151,246,654
Venituri din diferente de curs valutar150,655181,826241,751
Venituri din dobanzi733,5401,310,5901,864,804
Venituri din imobilizari financiare46,416,02251,952,69952,419,044
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi146,159143,566127,576
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL-10,463,50915,616,81330,843,776
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile-21,98532,97344,029
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile-8,700,00013,050,00026,141,496
Cheltuieli cu personalul-250,031375,091500,152
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent63,736,19981,988,110120,402,878
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale---
Cheltuieli Totale---
Rezultatul Brut--120,402,878
Impozit pe profit2,536,3476,285,9328,489,178
Rezultat Net61,199,85275,702,178111,913,700

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 68% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)