Date financiare SIF4 - SIF MUNTENIA S.A.

Actiuni SIF4
Date Financiare SIF4
Dividende SIF4

Bilant contabil

31-Mar-201630-Jun-201630-Sep-2016
Active imobilizate-total1,031,516,763907,357,146982,694,822
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare---
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale271,809255,741239,673
Imobilizari financiare1,031,244,954907,101,405971,733,131
Actiuni cotate---
Active circulante-total21,580,813115,419,483142,715,686
Certificate de depozit---
Depozite bancare11,036,872-85,110,534
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF-96,969,4904,777,795
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ1,053,097,5761,035,111,1621,125,410,508
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL143,309,057108,614,687-
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii-6,604,3897,410,484
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total910,139,203926,496,4751,020,779,881
Capital social883,997,669883,997,669883,997,669
Capital subscris varsat54,884,92754,884,927-
Rezerve--232,297,694
Rezerve din reevaluare226,280,984144,703,371-
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)-1-
Total Pasiv1,053,448,2601,035,111,162-

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201630-Jun-201630-Sep-2016
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL221,02960,704,82461,266,469
Venituri din diferente de curs valutar---
Venituri din dobanzi118,181--
Venituri din imobilizari financiare18,988--
Venituri din investitii financiare cedate58,02520,328,44118,690,816
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL11,154,97710,501,520-
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi--984,871-953,358
Cheltuieli din diferente de curs valutar579,080-822,797
Cheltuieli privind dobanzile0--
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile---
Cheltuieli cu personalul---
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent-10,933,94862,648,809-
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar0--
Venituri Totale221,02973,150,329-
Cheltuieli Totale11,154,97710,501,520-
Rezultatul Brut-10,933,94862,648,80973,981,985
Impozit pe profit8,7882,747,8357,391,928
Rezultat Net-10,942,73659,900,97466,590,057

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)