Date financiare SIF4 - SIF MUNTENIA S.A.

Actiuni SIF4
Date Financiare SIF4
Dividende SIF4

Bilant contabil

30-Jun-201630-Sep-201631-Dec-2016
Active imobilizate-total907,357,146982,694,822-
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare---
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale255,741239,673223,605
Imobilizari financiare907,101,405971,733,131-
Actiuni cotate---
Active circulante-total115,419,483142,715,686-
Certificate de depozit---
Depozite bancare-85,110,53476,631,897
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF96,969,4904,777,7954,861,588
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ1,035,111,1621,125,410,5081,131,395,455
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL108,614,687-103,870,189
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii6,604,3897,410,4848,404,099
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total926,496,4751,020,779,8811,027,525,266
Capital social883,997,669883,997,669883,997,669
Capital subscris varsat54,884,927--
Rezerve-232,297,694-
Rezerve din reevaluare144,703,371-255,246,952
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)1--
Total Pasiv1,035,111,162-1,131,395,455

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201630-Sep-201631-Dec-2016
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL60,704,82461,266,46989,584,948
Venituri din diferente de curs valutar---
Venituri din dobanzi--955,890
Venituri din imobilizari financiare--60,581,257
Venituri din investitii financiare cedate20,328,44118,690,81618,952,181
Venituri din investitii financiare pe temen scurt--9,716,813
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL10,501,520-34,302,444
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi-984,871-953,358-
Cheltuieli din diferente de curs valutar-822,797691,266
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile--17,858,250
Cheltuieli cu personalul---
Pierderi aferente creantelor legate de participatii--11,421,464
Rezultatul curent62,648,809--
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale73,150,329--
Cheltuieli Totale10,501,520--
Rezultatul Brut62,648,80973,981,98555,282,504
Impozit pe profit2,747,8357,391,9284,896,320
Rezultat Net59,900,97466,590,05750,386,184

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)