Date financiare SIF4 - SIF MUNTENIA S.A.

Actiuni SIF4
Date Financiare SIF4
Dividende SIF4

Bilant contabil

30-Jun-201730-Sep-201731-Dec-2017
Active imobilizate-total1,169,715,1311,229,083,9661,277,740,714
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare1,169,523,6631,228,908,5661,277,574,983
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale191,468175,400165,731
Imobilizari financiare1,169,523,6631,228,908,5661,277,574,983
Actiuni cotate---
Active circulante-total43,045,07529,976,98322,132,795
Certificate de depozit---
Depozite bancare29,676,89016,526,84815,558,404
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF13,368,18513,450,1356,574,391
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ1,212,760,2061,259,060,9491,299,873,509
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL102,516,86492,011,16794,549,327
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii81,281,68166,105,496161,299,088
Datorii comerciale21,235,18325,905,67129,550,239
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,110,243,3421,167,049,7821,205,324,509
Capital social80,703,65280,703,65280,703,652
Capital subscris varsat---
Rezerve---
Rezerve din reevaluare---
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)--2
Total Pasiv1,212,760,2061,259,060,949-

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201730-Sep-201731-Dec-2017
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL25,408,39963,063,74692,400,512
Venituri din diferente de curs valutar---
Venituri din dobanzi415,331533,773635,520
Venituri din imobilizari financiare8,663,76626,269,03379,962,410
Venituri din investitii financiare cedate2,738,5627,203,71511,469,719
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL11,052,68520,180,35635,401,664
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi--10,850,357
Cheltuieli din diferente de curs valutar-158,690112,267
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile8,700,00013,050,000-
Cheltuieli cu personalul2,090,8253,236,46424,439,040
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent14,355,71442,883,39056,998,848
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale25,408,39963,063,74692,400,512
Cheltuieli Totale11,052,68520,180,35635,401,664
Rezultatul Brut14,355,71442,883,39056,998,848
Impozit pe profit1,229,6513,711,1065,898,891
Rezultat Net13,126,06339,172,28451,099,957

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)