Date financiare SIF4 - SIF MUNTENIA S.A.

Actiuni SIF4
Date Financiare SIF4
Dividende SIF4

Bilant contabil

31-Mar-201830-Jun-201830-Sep-2018
Active imobilizate-total1,355,962,0121,312,073,7251,369,564,765
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare10,712,4771,311,941,1971,369,443,296
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale149,130132,528121,469
Imobilizari financiare1,345,100,4051,311,941,1971,369,443,296
Actiuni cotate---
Active circulante-total20,588,53725,357,83514,161,840
Certificate de depozit---
Depozite bancare16,124,13023,663,4028,255,769
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF4,464,4071,694,4335,906,071
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ1,376,550,5491,337,431,5601,383,726,605
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL98,507,251113,407,518100,030,418
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii-4,896,3842,112,998
Datorii comerciale-108,511,13497,917,420
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,278,043,2981,240,464,4681,269,534,347
Capital social80,703,65280,703,65280,703,652
Capital subscris varsat---
Rezerve---
Rezerve din reevaluare---
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv1,376,550,5491,353,871,9861,369,564,765

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201830-Jun-201830-Sep-2018
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL13,936,85448,379,64055,696,415
Venituri din diferente de curs valutar-1,3872,00099
Venituri din dobanzi-297,460602,780
Venituri din imobilizari financiare-34,378,06951,759,913
Venituri din investitii financiare cedate332,622--
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL-3,953,7289,161,61514,385,274
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile-8,700,00013,050,000
Cheltuieli cu personalul-2,069,9172,943,576
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent9,983,12639,218,02541,311,141
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale13,936,85448,379,64055,696,415
Cheltuieli Totale-3,953,7289,161,61514,385,274
Rezultatul Brut9,983,12639,218,02541,311,141
Impozit pe profit7,203,3095,123,3695,452,723
Rezultat Net2,779,81734,094,65635,858,418

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)