Date financiare SIF3 - SIF TRANSILVANIA S.A.

Actiuni SIF3
Date Financiare SIF3
Dividende SIF3

Bilant contabil

30-Jun-201930-Sep-201931-Dec-2019
Active imobilizate-total1,063,366,1071,183,530,5721,281,411,659
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare826,441610,466455,122
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale64,81254,83282,501
Imobilizari corporale13,448,82813,796,71915,298,933
Imobilizari financiare1,049,026,0261,169,068,5551,265,575,103
Actiuni cotate---
Active circulante-total128,944,424131,869,46157,716,709
Certificate de depozit---
Depozite bancare---
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF128,944,424131,869,46157,716,709
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans472,032254,060-
Total Activ1,192,310,5321,315,400,0331,339,128,368
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL100,347,024112,174,39583,581,669
Sume datorate institutiilor de credit--28,846,235
Alte datorii846,227852,0191,521,961
Datorii comerciale37,520,04247,350,733-
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,091,963,5081,203,225,6381,255,546,700
Capital social218,428,666218,428,666218,428,666
Capital subscris varsat---
Rezerve554,812,747554,812,747555,403,888
Rezerve din reevaluare199,888,859251,487,071285,081,394
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv1,192,310,5321,315,400,0331,339,128,369

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201930-Sep-201931-Dec-2019
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL68,711,02779,779,149214,492,909
Venituri din diferente de curs valutar---
Venituri din dobanzi700,5471,404,9801,872,944
Venituri din imobilizari financiare60,846,02171,015,29971,052,898
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL-16,854,62421,148,40728,103,979
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile-931,4881,208,7791,593,166
Cheltuieli cu personalul-12,909,01115,791,17619,025,395
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent---
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale121,974,448187,321,070214,492,909
Cheltuieli Totale-16,854,62421,148,40728,103,979
Rezultatul Brut105,119,824166,172,663186,388,930
Impozit pe profit645,6161,947,4544,591,653
Rezultat Net104,474,208164,225,209181,797,277

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 68% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)