Date financiare SIF3 - SIF TRANSILVANIA S.A.

Actiuni SIF3
Date Financiare SIF3
Dividende SIF3

Bilant contabil

30-Jun-201630-Sep-201631-Dec-2016
Active imobilizate-total908,538,035947,066,739-
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare---
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale326,366298,927215,038
Imobilizari corporale11,558,76011,447,77614,373,671
Imobilizari financiare896,652,909935,320,036-
Actiuni cotate---
Active circulante-total32,276,80154,620,157-
Certificate de depozit---
Depozite bancare---
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF32,276,80154,620,15712,370,319
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ941,193,2991,001,686,896978,487,418
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL131,937,72397,405,88663,358,228
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii739,127781,4291,732,727
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli159,577159,577-
Capitaluri proprii -total809,255,576904,281,010915,129,190
Capital social218,428,666218,428,666218,428,666
Capital subscris varsat218,428,666--
Rezerve456,613,971456,613,971446,929,802
Rezerve din reevaluare111,022,906143,192,590180,880,982
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv941,193,299-978,487,418

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201630-Sep-201631-Dec-2016
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL14,720,47725,769,80093,596,361
Venituri din diferente de curs valutar---
Venituri din dobanzi--1,105,719
Venituri din imobilizari financiare--25,612,169
Venituri din investitii financiare cedate--27,941,502
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL9,808,145-18,623,667
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile--1,353,611
Cheltuieli cu personalul--10,803,191
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent27,578,449--
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar0--
Venituri Totale37,386,594--
Cheltuieli Totale9,808,145--
Rezultatul Brut27,578,44992,628,40874,972,694
Impozit pe profit4,388,4166,582,6256,083,904
Rezultat Net23,190,03386,045,78368,888,790

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)