Date financiare SIF3 - SIF TRANSILVANIA S.A.

Actiuni SIF3
Date Financiare SIF3
Dividende SIF3

Bilant contabil

31-Dec-201831-Mar-201930-Jun-2019
Active imobilizate-total1,011,233,3301,081,302,6241,063,366,107
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare997,909,0523,843,488826,441
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale89,27576,63164,812
Imobilizari corporale13,235,00313,103,21413,448,828
Imobilizari financiare997,909,0521,064,279,2911,049,026,026
Actiuni cotate---
Active circulante-total32,048,98329,098,893128,944,424
Certificate de depozit---
Depozite bancare---
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF-28,569,496128,944,424
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans-529,397472,032
Total Activ1,043,282,3131,110,401,5171,192,310,531
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL74,294,77780,574,696100,347,024
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii1,363,8997,890,458846,227
Datorii comerciale29,031,026283,07237,520,042
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli7,000,000--
Capitaluri proprii -total968,987,5361,029,826,8211,091,963,508
Capital social218,428,666218,428,666218,428,666
Capital subscris varsat---
Rezerve517,635,668517,635,668554,812,747
Rezerve din reevaluare155,324,549196,514,150199,888,859
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv1,043,282,3131,110,401,5171,192,310,532

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201831-Mar-201930-Jun-2019
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL92,205,07425,375,77668,711,027
Venituri din diferente de curs valutar---
Venituri din dobanzi1,480,659260,571700,547
Venituri din imobilizari financiare64,777,41424,898,19560,846,021
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL28,200,2194,674,049-16,854,624
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile1,527,268360,498-931,488
Cheltuieli cu personalul11,195,2922,845,873-12,909,011
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent64,004,85520,701,727-
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale92,205,074-121,974,448
Cheltuieli Totale28,200,219--16,854,624
Rezultatul Brut64,004,85520,701,727105,119,824
Impozit pe profit-1,052,043645,616
Rezultat Net64,004,85519,649,684104,474,208

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 74% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)