Date financiare SIF3 - SIF TRANSILVANIA S.A.

Actiuni SIF3
Date Financiare SIF3
Dividende SIF3

Bilant contabil

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
Active imobilizate-total1,126,322,406226,554,637177,101,187
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare-30,094-
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale72,52680,57389,986
Imobilizari corporale15,074,95615,070,49215,596,807
Imobilizari financiare1,111,059,126211,403,572161,283,002
Actiuni cotate---
Active circulante-total36,630,458989,521,9961,125,616,816
Certificate de depozit---
Depozite bancare-48,353,753-
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate-925,253,656-
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF35,880,3299,214,07270,509,230
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC-40,136,778-
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF-965,390,4341,022,189,788
Cheltuieli in avans391,404346,872320,312
Total Activ1,162,952,8641,216,076,6331,302,718,003
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL138,163,919142,366,040129,906,875
Sume datorate institutiilor de credit-3,097-
Alte datorii772,182142,066,929-
Datorii comerciale-295,994-
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,024,788,9451,074,057,4651,172,871,552
Capital social216,244,380216,244,380216,244,380
Capital subscris varsat---
Rezerve170,872,568657,209,454656,772,596
Rezerve din reevaluare199,888,859184,899,606229,856,675
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv1,162,952,8641,216,423,5051,302,778,427

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL-30,987,350-4,002,91854,036,650
Venituri din diferente de curs valutar---
Venituri din dobanzi325,249487,858629,891
Venituri din imobilizari financiare16,618,73030,367,19939,997,694
Venituri din investitii financiare cedate907,578--
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL9,611,13913,879,28118,786,411
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi--378,858-373,711
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile733,1511,120,4931,599,114
Cheltuieli cu personalul5,809,5268,505,54710,848,150
Pierderi aferente creantelor legate de participatii49,117,146--
Rezultatul curent---
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale-30,987,350-4,002,91854,036,650
Cheltuieli Totale9,611,13913,879,28118,786,411
Rezultatul Brut-40,598,489-17,882,19935,250,239
Impozit pe profit0--1,941,978
Rezultat Net-40,598,489-17,882,19937,192,217

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)