Date financiare SIF3 - SIF TRANSILVANIA S.A.

Actiuni SIF3
Date Financiare SIF3
Dividende SIF3

Bilant contabil

30-Sep-201831-Dec-201831-Mar-2019
Active imobilizate-total1,054,546,6111,011,233,3301,081,302,624
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare1,041,079,281997,909,0523,843,488
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale94,17889,27576,631
Imobilizari corporale13,373,15213,235,00313,103,214
Imobilizari financiare1,041,079,281997,909,0521,064,279,291
Actiuni cotate---
Active circulante-total61,586,66632,048,98329,098,893
Certificate de depozit---
Depozite bancare---
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF51,692,732-28,569,496
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans335,260-529,397
Total Activ1,116,133,2771,043,282,3131,110,401,517
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL91,043,98074,294,77780,574,696
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii-1,363,8997,890,458
Datorii comerciale-29,031,026283,072
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli-7,000,000-
Capitaluri proprii -total1,025,424,557968,987,5361,029,826,821
Capital social218,428,666218,428,666218,428,666
Capital subscris varsat---
Rezerve-517,635,668517,635,668
Rezerve din reevaluare-155,324,549196,514,150
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv1,116,468,5371,043,282,3131,110,401,517

Contul de profit si pierderi

30-Sep-201831-Dec-201831-Mar-2019
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL78,039,08892,205,07425,375,776
Venituri din diferente de curs valutar---
Venituri din dobanzi1,099,6391,480,659260,571
Venituri din imobilizari financiare58,441,07464,777,41424,898,195
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL13,966,21128,200,2194,674,049
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile1,164,7761,527,268360,498
Cheltuieli cu personalul8,395,62911,195,2922,845,873
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent64,072,87764,004,85520,701,727
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale78,039,08892,205,074-
Cheltuieli Totale13,966,21128,200,219-
Rezultatul Brut64,072,87764,004,85520,701,727
Impozit pe profit595,244-1,052,043
Rezultat Net63,477,63364,004,85519,649,684

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare. A fi investitor presupune asumarea unui risc cu scopul de a realiza un profit cat mai ridicat. Fiecare persoana isi asuma riscul in functie de toleranta individuala fata de aceasta. Nu exista o formula universala de investitie si nu exista instrument financiar fara risc.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

© 2019 Tradeville

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)