Date financiare SIF3 - SIF TRANSILVANIA S.A.

Actiuni SIF3
Date Financiare SIF3
Dividende SIF3

Bilant contabil

30-Sep-201931-Dec-201931-Mar-2020
Active imobilizate-total1,183,530,5721,281,411,6591,051,062,867
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare610,466455,122-
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale54,83282,50183,001
Imobilizari corporale13,796,71915,298,93315,213,979
Imobilizari financiare1,169,068,5551,265,575,1031,035,765,887
Actiuni cotate---
Active circulante-total131,869,46157,716,70925,708,385
Certificate de depozit---
Depozite bancare---
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF131,869,46157,716,70924,968,300
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans254,060-383,687
Total Activ1,315,400,0331,339,128,3681,076,771,252
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL112,174,39583,581,66959,776,076
Sume datorate institutiilor de credit-28,846,235-
Alte datorii852,0191,521,961-
Datorii comerciale47,350,733--
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,203,225,6381,255,546,7001,017,378,863
Capital social218,428,666218,428,666218,428,666
Capital subscris varsat---
Rezerve554,812,747555,403,888552,770,072
Rezerve din reevaluare251,487,071285,081,39412,238,274
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv1,315,400,0331,339,128,3691,077,154,939

Contul de profit si pierderi

30-Sep-201931-Dec-201931-Mar-2020
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL79,779,149214,492,909570,000
Venituri din diferente de curs valutar---
Venituri din dobanzi1,404,9801,872,944222,000
Venituri din imobilizari financiare71,015,29971,052,89865,000
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL21,148,40728,103,979103,881,000
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile1,208,7791,593,166421,000
Cheltuieli cu personalul15,791,17619,025,3953,067,000
Pierderi aferente creantelor legate de participatii--99,033,000
Rezultatul curent---
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale187,321,070214,492,909570,000
Cheltuieli Totale21,148,40728,103,979103,881,000
Rezultatul Brut166,172,663186,388,930-103,310,000
Impozit pe profit1,947,4544,591,653-
Rezultat Net164,225,209181,797,277-103,310,000

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)