Date financiare SIF3 - SIF TRANSILVANIA S.A.

Actiuni SIF3
Date Financiare SIF3
Dividende SIF3

Bilant contabil

31-Mar-201830-Jun-201830-Sep-2018
Active imobilizate-total1,080,066,9541,030,612,5371,054,546,611
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare-1,017,025,8341,041,079,281
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale68,28759,18594,178
Imobilizari corporale13,671,11813,527,51813,373,152
Imobilizari financiare1,066,327,5491,017,025,8341,041,079,281
Actiuni cotate---
Active circulante-total34,531,62669,126,77561,586,666
Certificate de depozit---
Depozite bancare---
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF23,586,50358,769,47651,692,732
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans331,189372,173335,260
Total Activ1,114,598,5801,099,739,3121,116,133,277
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL86,275,42898,940,01391,043,980
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii---
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,028,654,3411,001,171,4721,025,424,557
Capital social218,428,666218,428,666218,428,666
Capital subscris varsat---
Rezerve475,293,955--
Rezerve din reevaluare252,130,373--
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv1,114,929,7691,100,111,4851,116,468,537

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201830-Jun-201830-Sep-2018
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL-55,626,07978,039,088
Venituri din diferente de curs valutar---
Venituri din dobanzi-597,7231,099,639
Venituri din imobilizari financiare-47,188,15458,441,074
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL-9,759,43013,966,211
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile-795,2811,164,776
Cheltuieli cu personalul-8,964,1498,395,629
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent8,279,73545,866,64964,072,877
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale-55,626,07978,039,088
Cheltuieli Totale-9,759,43013,966,211
Rezultatul Brut8,279,73545,866,64964,072,877
Impozit pe profit198,415396,829595,244
Rezultat Net8,081,32045,469,82063,477,633

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)