Date financiare SIF3 - SIF TRANSILVANIA S.A.

Actiuni SIF3
Date Financiare SIF3
Dividende SIF3

Bilant contabil

30-Jun-201730-Sep-201731-Dec-2017
Active imobilizate-total1,014,294,8861,012,021,5931,011,822,638
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare1,000,148,011998,022,879997,935,718
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale66,95567,62369,979
Imobilizari corporale14,079,92013,931,09113,816,941
Imobilizari financiare1,000,148,011998,022,879997,935,718
Actiuni cotate---
Active circulante-total56,561,56647,630,56036,405,895
Certificate de depozit---
Depozite bancare---
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF56,561,56647,630,56036,405,895
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ1,070,856,4521,059,652,1531,048,228,533
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL117,818,169109,103,47681,520,795
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii76,622,20770,078,37142,277,480
Datorii comerciale41,195,96239,025,10539,243,315
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total953,038,283950,548,677966,707,738
Capital social218,428,666218,428,666218,428,666
Capital subscris varsat---
Rezerve---
Rezerve din reevaluare---
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)--4,401
Total Pasiv1,070,856,4521,059,652,1531,048,228,533

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201730-Sep-201731-Dec-2017
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL53,295,80375,329,92789,922,942
Venituri din diferente de curs valutar---
Venituri din dobanzi530,516831,7671,148,276
Venituri din imobilizari financiare24,222,52438,594,69664,104,734
Venituri din investitii financiare cedate9,028,13113,726,39220,969,827
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL8,726,63413,058,02324,918,595
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile701,9731,057,5461,415,140
Cheltuieli cu personalul8,024,66112,000,47723,503,455
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent44,569,16962,271,90465,004,347
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale53,295,80375,329,92789,922,942
Cheltuieli Totale8,726,63413,058,02324,918,595
Rezultatul Brut44,569,16962,271,90465,004,347
Impozit pe profit3,081,6524,622,478769,793
Rezultat Net41,487,51757,649,42664,234,554

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)