Date financiare SIF3 - SIF TRANSILVANIA S.A.

Actiuni SIF3
Date Financiare SIF3
Dividende SIF3

Bilant contabil

31-Mar-201730-Jun-201730-Sep-2017
Active imobilizate-total991,658,9111,014,294,8861,012,021,593
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare977,309,9871,000,148,011998,022,879
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale137,58266,95567,623
Imobilizari corporale14,211,34214,079,92013,931,091
Imobilizari financiare977,309,9871,000,148,011998,022,879
Actiuni cotate---
Active circulante-total23,012,50856,561,56647,630,560
Certificate de depozit---
Depozite bancare---
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF23,012,50856,561,56647,630,560
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ1,014,671,4191,070,856,4521,059,652,153
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL70,093,682117,818,169109,103,476
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii31,595,95376,622,20770,078,371
Datorii comerciale38,497,72941,195,96239,025,105
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total944,577,737953,038,283950,548,677
Capital social218,428,666218,428,666218,428,666
Capital subscris varsat---
Rezerve---
Rezerve din reevaluare---
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv1,014,671,4191,070,856,4521,059,652,153

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201730-Jun-201730-Sep-2017
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL8,945,27653,295,80375,329,927
Venituri din diferente de curs valutar---
Venituri din dobanzi257,063530,516831,767
Venituri din imobilizari financiare2,761,38024,222,52438,594,696
Venituri din investitii financiare cedate3,739,8829,028,13113,726,392
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL4,248,5138,726,63413,058,023
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile346,017701,9731,057,546
Cheltuieli cu personalul3,902,4968,024,66112,000,477
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent4,696,76344,569,16962,271,904
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale8,945,27653,295,80375,329,927
Cheltuieli Totale4,248,5138,726,63413,058,023
Rezultatul Brut4,696,76344,569,16962,271,904
Impozit pe profit1,540,8263,081,6524,622,478
Rezultat Net3,155,93741,487,51757,649,426

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)