Date financiare SIF2 - SIF MOLDOVA S.A.

Actiuni SIF2
Date Financiare SIF2
Dividende SIF2

Bilant contabil

31-Mar-201830-Jun-201830-Sep-2018
Active imobilizate-total1,986,919,1971,877,800,0011,057,100,503
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare1,974,868,3821,865,867,6651,029,469,927
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale17,93114,56912,313,000
Imobilizari corporale12,032,88411,917,76711,812,303
Imobilizari financiare1,974,868,3821,865,867,6651,029,469,927
Actiuni cotate---
Active circulante-total96,319,37689,343,0761,028,348,117
Certificate de depozit---
Depozite bancare96,157,49588,766,810146,098,117
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF161,881576,266882,250,000
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ2,083,238,5732,023,862,8852,085,448,620
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL166,203,625180,590,222190,377,260
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii-91,931,86793,032,399
Datorii comerciale-88,658,35597,344,861
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli2,565,4552,565,4552,565,455
Capitaluri proprii -total1,917,034,9481,843,272,6631,895,071,360
Capital social537,220,149537,220,149537,220,149
Capital subscris varsat---
Rezerve---
Rezerve din reevaluare---
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)2--
Total Pasiv2,083,238,5732,023,862,8852,085,448,620

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201830-Jun-201830-Sep-2018
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL6,829,77670,897,31986,314,751
Venituri din diferente de curs valutar---
Venituri din dobanzi214,907676,5861,717,154
Venituri din imobilizari financiare8,49068,122,79988,302,922
Venituri din investitii financiare cedate365,6001,510,519473,924
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi6,240,779--
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL6,022,50712,180,55918,188,166
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi-90,563414,038
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile---
Cheltuieli cu personalul6,019,56712,089,99617,774,128
Pierderi aferente creantelor legate de participatii-00
Rezultatul curent807,26958,716,76168,126,586
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar-00
Venituri Totale6,829,77670,897,31986,314,751
Cheltuieli Totale6,022,50712,180,55918,188,166
Rezultatul Brut807,26958,716,76168,126,586
Impozit pe profit522,0725,056,9606,052,394
Rezultat Net285,19753,659,80162,074,192

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)