Date financiare SIF2 - SIF MOLDOVA S.A.

Actiuni SIF2
Date Financiare SIF2
Dividende SIF2

Bilant contabil

30-Sep-201931-Dec-201931-Mar-2020
Active imobilizate-total2,033,485,3332,264,519,6701,779,768,177
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare2,585,6533,809,574983,679
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale1,036,09558,09252,453
Imobilizari corporale11,636,49812,044,49812,113,234
Imobilizari financiare2,018,227,0872,248,607,5061,765,741,142
Actiuni cotate---
Active circulante-total224,042,354100,148,65836,654,864
Certificate de depozit---
Depozite bancare222,994,77797,167,14135,369,722
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF786,9801,291,803834,260
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans214,141214,141-
Total Activ2,257,527,6872,364,121,7091,816,423,041
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL166,921,352166,637,86090,084,569
Sume datorate institutiilor de credit--913,460
Alte datorii--2,103,897
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli1,569,054368,488368,488
Capitaluri proprii -total2,090,606,3352,197,483,8491,726,338,472
Capital social526,723,352521,004,761521,004,761
Capital subscris varsat---
Rezerve---
Rezerve din reevaluare752,070,343804,332,975405,659,563
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv2,257,527,6872,364,121,7091,816,423,041

Contul de profit si pierderi

30-Sep-201931-Dec-201931-Mar-2020
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL146,307,599186,138,3021,449,621
Venituri din diferente de curs valutar---
Venituri din dobanzi2,983,9764,221,743905,013
Venituri din imobilizari financiare139,489,342177,482,381170,975
Venituri din investitii financiare cedate1,027,928--
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi996,4022,196,967373,633
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL18,495,30140,100,79173,524,426
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi--7,509
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile---
Cheltuieli cu personalul18,481,80129,935,9654,240,450
Pierderi aferente creantelor legate de participatii--67,211,590
Rezultatul curent127,757,862146,002,175-72,081,898
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar266,261,212--
Venituri Totale412,568,811186,138,3021,449,621
Cheltuieli Totale18,495,30140,136,12773,531,519
Rezultatul Brut127,757,862146,002,175-72,081,898
Impozit pe profit14,942,54618,632,548-85,808
Rezultat Net112,815,316127,369,627-72,167,706

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)