Date financiare SIF2 - SIF MOLDOVA S.A.

Actiuni SIF2
Date Financiare SIF2
Dividende SIF2

Bilant contabil

31-Dec-201831-Mar-201930-Jun-2019
Active imobilizate-total1,794,919,9301,897,799,0431,940,362,681
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare-1,921,27813,650,571
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale26,7231,198,6851,119,403
Imobilizari corporale8,461,44111,859,88511,765,856
Imobilizari financiare1,782,926,4931,882,819,1951,913,826,851
Actiuni cotate---
Active circulante-total82,637,14362,615,057238,649,937
Certificate de depozit---
Depozite bancare74,536,92661,250,340238,097,730
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF-1,143,706335,410
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF7,821,978--
Cheltuieli in avans-218,912214,141
Total Activ1,886,306,0801,960,414,1002,179,012,618
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL136,827,330145,842,569172,339,228
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii28,680,569--
Datorii comerciale70,812,536--
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli2,565,4551,565,4531,585,361
Capitaluri proprii -total1,749,478,7501,814,571,5312,006,673,390
Capital social526,723,352526,723,352526,723,352
Capital subscris varsat---
Rezerve-596,561,331822,594,310
Rezerve din reevaluare533,299,799--
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv1,886,306,0801,960,414,1002,179,012,618

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201831-Mar-201930-Jun-2019
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL105,144,4677,726,554125,185,187
Venituri din diferente de curs valutar-192,002137,378
Venituri din dobanzi2,427,375513,4111,265,779
Venituri din imobilizari financiare95,594,5086,323,848122,351,461
Venituri din investitii financiare cedate394,396882438,741
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL50,011,9075,354,26211,209,707
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi16,604,141-901,301782,693
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile---
Cheltuieli cu personalul-4,138,5607,816,888
Pierderi aferente creantelor legate de participatii0--
Rezultatul curent55,132,5592,372,292113,975,480
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar--178,866,908
Venituri Totale105,144,4677,726,554304,052,095
Cheltuieli Totale50,011,9075,354,26211,209,707
Rezultatul Brut55,132,5612,372,292113,975,480
Impozit pe profit4,972,610677,50811,344,942
Rezultat Net50,159,9491,694,784102,630,538

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 74% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)