Date financiare SIF2 - EVERGENT INVESTMENTS S.A.

Actiuni SIF2
Date Financiare SIF2
Dividende SIF2

Bilant contabil

31-Mar-202030-Jun-202030-Sep-2020
Active imobilizate-total1,779,768,1771,948,275,581476,264,193
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare983,679--
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale52,45346,63440,097
Imobilizari corporale12,113,23411,999,22612,854,247
Imobilizari financiare1,765,741,1421,935,450,496463,369,849
Actiuni cotate---
Active circulante-total36,654,86445,231,0891,573,746,119
Certificate de depozit---
Depozite bancare35,369,72237,626,64856,751,746
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF834,260352,988312,331
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ1,816,423,0411,993,506,6702,070,923,002
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL90,084,569130,710,205141,085,295
Sume datorate institutiilor de credit913,460--
Alte datorii2,103,897--
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli368,488385,488330,915
Capitaluri proprii -total1,726,338,4721,862,796,4651,929,837,707
Capital social521,004,761521,004,761514,402,388
Capital subscris varsat---
Rezerve-548,858,923581,538,788
Rezerve din reevaluare405,659,563--
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv1,816,423,0411,993,506,6702,070,923,002

Contul de profit si pierderi

31-Mar-202030-Jun-202030-Sep-2020
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL1,449,621-10,482,357377,061
Venituri din diferente de curs valutar---
Venituri din dobanzi905,0131,594,8732,246,321
Venituri din imobilizari financiare170,97526,652,27139,203,304
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi373,633--
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL73,524,42612,291,46518,529,754
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi7,50943,6947,683
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile---
Cheltuieli cu personalul4,240,4508,261,19612,480,949
Pierderi aferente creantelor legate de participatii67,211,590--
Rezultatul curent-72,081,898-22,773,822-18,182,993
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale1,449,621-10,482,357377,061
Cheltuieli Totale73,531,51912,305,00218,529,754
Rezultatul Brut-72,081,898-22,787,359-18,182,993
Impozit pe profit-85,8083,234,6691,110,959
Rezultat Net-72,167,706-19,552,690-19,293,952

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)