Date financiare SIF2 - SIF MOLDOVA S.A.

Actiuni SIF2
Date Financiare SIF2
Dividende SIF2

Bilant contabil

30-Sep-201831-Dec-201831-Mar-2019
Active imobilizate-total1,057,100,5031,794,919,9301,897,799,043
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare1,029,469,927-1,921,278
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale12,313,00026,7231,198,685
Imobilizari corporale11,812,3038,461,44111,859,885
Imobilizari financiare1,029,469,9271,782,926,4931,882,819,195
Actiuni cotate---
Active circulante-total1,028,348,11782,637,14362,615,057
Certificate de depozit---
Depozite bancare146,098,11774,536,92661,250,340
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF882,250,000-1,143,706
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF-7,821,978-
Cheltuieli in avans--218,912
Total Activ2,085,448,6201,886,306,0801,960,414,100
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL190,377,260136,827,330145,842,569
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii93,032,39928,680,569-
Datorii comerciale97,344,86170,812,536-
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli2,565,4552,565,4551,565,453
Capitaluri proprii -total1,895,071,3601,749,478,7501,814,571,531
Capital social537,220,149526,723,352526,723,352
Capital subscris varsat---
Rezerve--596,561,331
Rezerve din reevaluare-533,299,799-
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv2,085,448,6201,886,306,0801,960,414,100

Contul de profit si pierderi

30-Sep-201831-Dec-201831-Mar-2019
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL86,314,751105,144,4677,726,554
Venituri din diferente de curs valutar--192,002
Venituri din dobanzi1,717,1542,427,375513,411
Venituri din imobilizari financiare88,302,92295,594,5086,323,848
Venituri din investitii financiare cedate473,924394,396882
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL18,188,16650,011,9075,354,262
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi414,03816,604,141-901,301
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile---
Cheltuieli cu personalul17,774,128-4,138,560
Pierderi aferente creantelor legate de participatii00-
Rezultatul curent68,126,58655,132,5592,372,292
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar0--
Venituri Totale86,314,751105,144,4677,726,554
Cheltuieli Totale18,188,16650,011,9075,354,262
Rezultatul Brut68,126,58655,132,5612,372,292
Impozit pe profit6,052,3944,972,610677,508
Rezultat Net62,074,19250,159,9491,694,784

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare. A fi investitor presupune asumarea unui risc cu scopul de a realiza un profit cat mai ridicat. Fiecare persoana isi asuma riscul in functie de toleranta individuala fata de aceasta. Nu exista o formula universala de investitie si nu exista instrument financiar fara risc.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

© 2019 Tradeville

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)