Date financiare SIF1 - SIF BANAT CRISANA S.A.

Actiuni SIF1
Date Financiare SIF1
Dividende SIF1

Bilant contabil

30-Sep-201931-Dec-201931-Mar-2020
Active imobilizate-total2,641,601,0872,804,962,0342,301,122,568
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare27,544,4761,411,94613,850,169
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale23,163,91324,127,29416,922,497
Imobilizari financiare2,590,892,6982,779,422,7942,270,349,902
Actiuni cotate---
Active circulante-total150,717,366121,716,306121,459,103
Certificate de depozit---
Depozite bancare-4,512,5003,027,565
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF150,717,366117,203,806118,431,538
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ2,792,318,4532,926,678,3402,422,581,671
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL157,393,096178,474,885105,325,590
Sume datorate institutiilor de credit--1,081,494
Alte datorii-3,051,7781,764,148
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total2,634,925,3572,748,203,4542,317,256,082
Capital social51,746,07251,746,07251,746,072
Capital subscris varsat---
Rezerve2,968,499,9161,008,310,3131,008,310,313
Rezerve din reevaluare105,016883,271,013524,901,872
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv2,792,318,4532,926,678,3392,422,581,672

Contul de profit si pierderi

30-Sep-201931-Dec-201931-Mar-2020
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL149,864,439197,572,51922,078,783
Venituri din diferente de curs valutar1,403,9731,961,301907,403
Venituri din dobanzi4,526,5006,052,1812,795,802
Venituri din imobilizari financiare105,781,188115,088,02318,324,735
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi38,152,77874,471,01450,843
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL-11,935,10722,317,41194,658,224
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile-2,463,7783,322,619769,091
Cheltuieli cu personalul-9,471,32918,913,4412,884,788
Pierderi aferente creantelor legate de participatii--91,004,345
Rezultatul curent137,929,332175,255,109-72,579,442
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale149,864,439197,572,51922,078,783
Cheltuieli Totale-11,935,10722,317,41194,658,224
Rezultatul Brut137,929,332175,255,109-72,579,442
Impozit pe profit11,388,35715,760,578-
Rezultat Net126,540,975159,494,531-72,579,442

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)