Date financiare SIF1 - SIF BANAT CRISANA S.A.

Actiuni SIF1
Date Financiare SIF1
Dividende SIF1

Bilant contabil

31-Dec-201831-Mar-201930-Jun-2019
Active imobilizate-total2,420,029,3602,444,037,4112,526,694,759
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare2,277,30713,726,9601,595,297
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale3,203,51723,276,87123,218,443
Imobilizari financiare2,396,697,3282,420,760,5402,501,881,020
Actiuni cotate---
Active circulante-total35,274,86797,597,253172,192,363
Certificate de depozit---
Depozite bancare6,044,4574,539,125-
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF-79,957,781172,192,363
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ2,455,304,2272,541,634,6642,698,887,122
Venituri in Avans13,757--
DATORII -TOTAL131,522,640142,807,835145,461,673
Sume datorate institutiilor de credit0--
Alte datorii1,614,345--
Datorii comerciale129,889,043--
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni0--
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total2,324,000,5122,399,712,8852,553,425,449
Capital social51,746,07251,746,07251,746,072
Capital subscris varsat---
Rezerve2,761,189,0192,891,313,6892,968,499,916
Rezerve din reevaluare105,016105,016105,016
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv2,455,523,1522,542,520,7202,698,887,122

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201831-Mar-201930-Jun-2019
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL115,055,42911,748,672123,572,948
Venituri din diferente de curs valutar92,4681,666,9981,088,931
Venituri din dobanzi4,399,8721,611,9433,161,382
Venituri din imobilizari financiare110,224,6028,434,93099,295,226
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi--85,698
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL34,163,3124,328,814-8,371,314
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi14,950,27262,715-
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile3,248,280755,425-1,645,436
Cheltuieli cu personalul-2,940,980-6,725,878
Pierderi aferente creantelor legate de participatii0--
Rezultatul curent80,892,1177,419,858115,201,633
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar0--
Venituri Totale115,055,42911,748,672123,572,948
Cheltuieli Totale34,163,3124,328,814-8,371,314
Rezultatul Brut80,892,1177,419,858115,201,633
Impozit pe profit3,705,890787,4187,756,484
Rezultat Net77,186,2276,632,440107,445,150

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 74% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)