Date financiare SIF1 - SIF BANAT CRISANA S.A.

Actiuni SIF1
Date Financiare SIF1
Dividende SIF1

Bilant contabil

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
Active imobilizate-total2,399,343,6141,011,210,0671,205,984,503
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare2,468,125105,959-
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale17,016,90816,965,048-
Imobilizari financiare2,378,855,010993,286,423-
Actiuni cotate---
Active circulante-total160,882,5681,615,996,4611,627,576,746
Certificate de depozit---
Depozite bancare---
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF160,882,568225,051,636150,710,816
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ2,560,226,1822,627,206,5282,833,561,249
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL125,386,440132,333,321153,866,952
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii---
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total2,434,839,7422,480,762,6452,729,904,691
Capital social51,746,07251,746,07251,746,072
Capital subscris varsat---
Rezerve1,167,804,8451,167,804,845-
Rezerve din reevaluare1,176,5691,176,569-
ACTIV NET-2,624,536,099-
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)-5-
Total Pasiv2,560,226,1822,613,095,9662,883,771,643

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL-36,905,831-27,889,593120,500,622
Venituri din diferente de curs valutar1,236,9932,055,6282,156,143
Venituri din dobanzi5,398,9377,568,7008,889,199
Venituri din imobilizari financiare34,570,83049,237,37085,778,801
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi-78,112,591-84,833,416-
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL8,684,21213,874,79028,472,943
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile1,545,8422,803,7998,794,811
Cheltuieli cu personalul4,590,264--
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent-45,590,044-41,764,38494,183,822
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale-36,905,831-27,889,593-
Cheltuieli Totale8,684,21213,874,790-
Rezultatul Brut-45,590,044-41,764,384-
Impozit pe profit504,071665,2762,061,416
Rezultat Net-46,094,114-42,429,65992,122,406

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)