Date financiare SIF1 - SIF BANAT CRISANA S.A.

Actiuni SIF1
Date Financiare SIF1
Dividende SIF1

Bilant contabil

30-Sep-201831-Dec-201831-Mar-2019
Active imobilizate-total514,896,6412,420,029,3602,444,037,411
Actiuni necotate168,173,331--
Alte imobilizari financiare-2,277,30713,726,960
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative43,642,825--
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC259,568,976--
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale23,296,6823,203,51723,276,871
Imobilizari financiare491,599,9592,396,697,3282,420,760,540
Actiuni cotate20,214,827--
Active circulante-total2,180,737,04335,274,86797,597,253
Certificate de depozit---
Depozite bancare-6,044,4574,539,125
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF--79,957,781
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ2,695,633,6842,455,304,2272,541,634,664
Venituri in Avans-13,757-
DATORII -TOTAL176,455,895131,522,640142,807,835
Sume datorate institutiilor de credit00-
Alte datorii01,614,345-
Datorii comerciale198,540129,889,043-
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni00-
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total2,435,602,9302,324,000,5122,399,712,885
Capital social52,000,00051,746,07251,746,072
Capital subscris varsat---
Rezerve-2,761,189,0192,891,313,689
Rezerve din reevaluare2,876,495,712105,016105,016
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv2,612,058,8252,455,523,1522,542,520,720

Contul de profit si pierderi

30-Sep-201831-Dec-201831-Mar-2019
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL81,033,180115,055,42911,748,672
Venituri din diferente de curs valutar106,94592,4681,666,998
Venituri din dobanzi3,133,9974,399,8721,611,943
Venituri din imobilizari financiare97,919,594110,224,6028,434,930
Venituri din investitii financiare cedate-553,308--
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL12,070,36734,163,3124,328,814
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi-14,950,27262,715
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile2,393,0513,248,280755,425
Cheltuieli cu personalul9,677,316-2,940,980
Pierderi aferente creantelor legate de participatii00-
Rezultatul curent68,962,81380,892,1177,419,858
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar00-
Venituri Totale81,033,180115,055,42911,748,672
Cheltuieli Totale12,070,36734,163,3124,328,814
Rezultatul Brut68,962,81380,892,1177,419,858
Impozit pe profit3,507,1593,705,890787,418
Rezultat Net65,455,65477,186,2276,632,440

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare. A fi investitor presupune asumarea unui risc cu scopul de a realiza un profit cat mai ridicat. Fiecare persoana isi asuma riscul in functie de toleranta individuala fata de aceasta. Nu exista o formula universala de investitie si nu exista instrument financiar fara risc.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

© 2019 Tradeville

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)