Date financiare SIF1 - SIF BANAT CRISANA S.A.

Actiuni SIF1
Date Financiare SIF1
Dividende SIF1

Bilant contabil

31-Mar-201830-Jun-201830-Sep-2018
Active imobilizate-total2,257,136,0902,492,130,119514,896,641
Actiuni necotate--168,173,331
Alte imobilizari financiare2,233,722,4402,468,775,978-
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative--43,642,825
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC--259,568,976
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale23,413,65023,354,14123,296,682
Imobilizari financiare2,233,722,4402,468,775,978491,599,959
Actiuni cotate--20,214,827
Active circulante-total452,040,14075,662,4652,180,737,043
Certificate de depozit---
Depozite bancare2,414,300--
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate436,784,936--
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF436,784,936--
Cheltuieli in avans---
Total Activ2,709,176,2302,567,792,5842,695,633,684
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL224,127,306174,494,262176,455,895
Sume datorate institutiilor de credit-00
Alte datorii-00
Datorii comerciale--198,540
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni-00
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total2,485,048,9232,398,765,7552,435,602,930
Capital social52,000,00052,000,00052,000,000
Capital subscris varsat---
Rezerve---
Rezerve din reevaluare-11,074,7792,876,495,712
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)5--
Total Pasiv2,709,176,2282,573,260,0172,612,058,825

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201830-Jun-201830-Sep-2018
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL11,411,72260,133,48381,033,180
Venituri din diferente de curs valutar9,34792,770106,945
Venituri din dobanzi949,1091,861,7643,133,997
Venituri din imobilizari financiare7,828,24178,752,41097,919,594
Venituri din investitii financiare cedate--553,308-553,308
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi2,625,025--
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL3,867,7957,825,78412,070,367
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi0--
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate377,150--
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile867,2021,649,4912,393,051
Cheltuieli cu personalul2,623,4436,176,2939,677,316
Pierderi aferente creantelor legate de participatii000
Rezultatul curent7,534,58052,307,69968,962,813
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar-00
Venituri Totale11,411,72260,133,48381,033,180
Cheltuieli Totale3,867,7957,825,78412,070,367
Rezultatul Brut7,534,58052,307,69968,962,813
Impozit pe profit269,8811,517,2663,507,159
Rezultat Net7,264,69950,790,43365,455,654

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)