Date financiare SIF1 - SIF BANAT CRISANA S.A.

Actiuni SIF1
Date Financiare SIF1
Dividende SIF1

Bilant contabil

31-Mar-201930-Jun-201930-Sep-2019
Active imobilizate-total2,444,037,4112,526,694,7592,641,601,087
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare13,726,9601,595,29727,544,476
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale23,276,87123,218,44323,163,913
Imobilizari financiare2,420,760,5402,501,881,0202,590,892,698
Actiuni cotate---
Active circulante-total97,597,253172,192,363150,717,366
Certificate de depozit---
Depozite bancare4,539,125--
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF79,957,781172,192,363150,717,366
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ2,541,634,6642,698,887,1222,792,318,453
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL142,807,835145,461,673157,393,096
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii---
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total2,399,712,8852,553,425,4492,634,925,357
Capital social51,746,07251,746,07251,746,072
Capital subscris varsat---
Rezerve2,891,313,6892,968,499,9162,968,499,916
Rezerve din reevaluare105,016105,016105,016
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv2,542,520,7202,698,887,1222,792,318,453

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201930-Jun-201930-Sep-2019
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL11,748,672123,572,948149,864,439
Venituri din diferente de curs valutar1,666,9981,088,9311,403,973
Venituri din dobanzi1,611,9433,161,3824,526,500
Venituri din imobilizari financiare8,434,93099,295,226105,781,188
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi-85,69838,152,778
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL4,328,814-8,371,314-11,935,107
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi62,715--
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile755,425-1,645,436-2,463,778
Cheltuieli cu personalul2,940,980-6,725,878-9,471,329
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent7,419,858115,201,633137,929,332
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale11,748,672123,572,948149,864,439
Cheltuieli Totale4,328,814-8,371,314-11,935,107
Rezultatul Brut7,419,858115,201,633137,929,332
Impozit pe profit787,4187,756,48411,388,357
Rezultat Net6,632,440107,445,150126,540,975

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 68% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)