Date financiare SIF1 - SIF BANAT CRISANA S.A.

Actiuni SIF1
Date Financiare SIF1
Dividende SIF1

Bilant contabil

31-Mar-202030-Jun-202030-Sep-2020
Active imobilizate-total2,301,122,5682,399,343,6141,011,210,067
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare13,850,1692,468,125105,959
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale16,922,49717,016,90816,965,048
Imobilizari financiare2,270,349,9022,378,855,010993,286,423
Actiuni cotate---
Active circulante-total121,459,103160,882,5681,615,996,461
Certificate de depozit---
Depozite bancare3,027,565--
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF118,431,538160,882,568225,051,636
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ2,422,581,6712,560,226,1822,627,206,528
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL105,325,590125,386,440132,333,321
Sume datorate institutiilor de credit1,081,494--
Alte datorii1,764,148--
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total2,317,256,0822,434,839,7422,480,762,645
Capital social51,746,07251,746,07251,746,072
Capital subscris varsat---
Rezerve1,008,310,3131,167,804,8451,167,804,845
Rezerve din reevaluare524,901,8721,176,5691,176,569
ACTIV NET--2,624,536,099
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)--5
Total Pasiv2,422,581,6722,560,226,1822,613,095,966

Contul de profit si pierderi

31-Mar-202030-Jun-202030-Sep-2020
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL22,078,783-36,905,831-27,889,593
Venituri din diferente de curs valutar907,4031,236,9932,055,628
Venituri din dobanzi2,795,8025,398,9377,568,700
Venituri din imobilizari financiare18,324,73534,570,83049,237,370
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi50,843-78,112,591-84,833,416
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL94,658,2248,684,21213,874,790
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile769,0911,545,8422,803,799
Cheltuieli cu personalul2,884,7884,590,264-
Pierderi aferente creantelor legate de participatii91,004,345--
Rezultatul curent-72,579,442-45,590,044-41,764,384
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale22,078,783-36,905,831-27,889,593
Cheltuieli Totale94,658,2248,684,21213,874,790
Rezultatul Brut-72,579,442-45,590,044-41,764,384
Impozit pe profit-504,071665,276
Rezultat Net-72,579,442-46,094,114-42,429,659

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)