Date financiare SIEP - SINTER REF SA AZUGA

Actiuni SIEP
Date Financiare SIEP
Dividende SIEP

Bilant contabil

30-Jun-201831-Dec-201830-Jun-2019
Active imobilizate-total31,636,41231,636,41331,636,413
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total1,509,5591,331,3821,314,277
Casa si conturi la banci---
Creante1,359,4401,293,5081,280,295
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ33,080,33232,886,42832,861,325
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt65,64081,36789,365
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete1,443,9191,250,0151,224,912
Datorii Pe Termen Lung---
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total32,902,66632,708,76232,683,659
Capital social---
Capital subscris varsat10,185,71510,185,71510,185,715
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)222

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201831-Dec-201830-Jun-2019
Venituri Din Exploatare - total108,518225,624106,834
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta108,518225,624106,834
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total161,466471,305130,897
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare-52,948-245,681-24,063
EBITDA---
Venituri Financiare -total323228
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total---
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 323228
Rezultatul curent-52,916-245,649-24,063
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale108,550225,656106,862
Cheltuieli Totale161,466471,305130,897
Rezultatul Brut-52,916-245,649-24,035
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net-54,001-247,905-25,103

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)