Date financiare SERC - SERICO SA BUCURESTI

Actiuni SERC
Date Financiare SERC
Dividende SERC

Bilant contabil

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Active imobilizate-total36,361,05747,383,12948,523,634
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total2,270,9703,060,7773,765,978
Casa si conturi la banci---
Creante348,087246,260862,796
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ38,130,82150,015,97551,934,447
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt306,004245,023170,306
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete1,769,7642,632,8463,410,813
Datorii Pe Termen Lung339,407354,981342,535
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans204,763189,272191,849
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total37,791,41449,660,99451,591,912
Capital social---
Capital subscris varsat339,5051,375,7373,861,140
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)121111

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Venituri Din Exploatare - total1,708,3473,452,3091,380,473
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta1,674,8943,381,6411,334,481
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total1,376,2373,227,1161,926,708
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare332,110225,193-546,235
EBITDA---
Venituri Financiare -total4,0348,7164,766
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total53643
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 3,9818,6524,763
Rezultatul curent332,110233,845-546,235
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale1,712,3813,461,0251,385,239
Cheltuieli Totale1,376,2903,227,1801,926,711
Rezultatul Brut336,091233,845-541,472
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net320,534206,025-554,484

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)