Date financiare PEHA - PEHART SA SEBES

Actiuni PEHA
Date Financiare PEHA
Dividende PEHA

Bilant contabil

30-Jun-201131-Dec-201331-Dec-2014
Active imobilizate-total596,850480,965459,528
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total156,072129,923146,097
Casa si conturi la banci---
Creante7,09934,78516,727
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ752,922100,80063,863
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt376,341510,088541,762
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete-220,269-380,165-395,665
Datorii Pe Termen Lung0--
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total376,581100,80063,863
Capital social---
Capital subscris varsat813,269813,269813,269
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)655

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201131-Dec-201331-Dec-2014
Venituri Din Exploatare - total208,056267,177325,120
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta159,260252,770273,882
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total304,037334,144353,410
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare-95,981-66,967-28,290
EBITDA---
Venituri Financiare -total46414-
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total0111431
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 464-97-431
Rezultatul curent-95,517-67,064-28,721
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar-00
Venituri Totale208,520267,191325,120
Cheltuieli Totale304,037334,255353,841
Rezultatul Brut-95,517-67,064-28,721
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net-95,517-67,064-36,937

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)