Date financiare MINX - MINEXFOR SA DEVA

Actiuni MINX
Date Financiare MINX
Dividende MINX

Bilant contabil

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Active imobilizate-total1,147,3531,093,0041,025,192
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total1,169,0661,044,558583,263
Casa si conturi la banci---
Creante1,018,342933,971452,184
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ1,144,2231,243,8051,060,443
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt1,188,947901,174547,912
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete-3,130150,80135,251
Datorii Pe Termen Lung--24,841
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans--100
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,143,4991,243,8051,035,602
Capital social---
Capital subscris varsat1,615,3881,615,3881,615,388
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)202221

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Venituri Din Exploatare - total939,6132,508,869581,558
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta731,4691,376,892454,737
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total1,077,7012,542,840789,603
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare-138,088-33,971-208,045
EBITDA---
Venituri Financiare -total63,51364,690695
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total22,11327,093853
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 41,40037,597-158
Rezultatul curent-138,0883,626-208,045
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale1,003,1262,573,559582,253
Cheltuieli Totale1,099,8142,569,933790,456
Rezultatul Brut-96,6883,626-208,203
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net-96,6883,626-208,203

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)