Date financiare MINX - MINEXFOR SA DEVA

Actiuni MINX
Date Financiare MINX
Dividende MINX

Bilant contabil

31-Dec-201830-Jun-201931-Dec-2019
Active imobilizate-total1,219,6131,147,3531,093,004
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total1,043,1271,169,0661,044,558
Casa si conturi la banci---
Creante928,5731,018,342933,971
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ1,240,9121,144,2231,243,805
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt1,024,4271,188,947901,174
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete21,299-3,130150,801
Datorii Pe Termen Lung---
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,240,1881,143,4991,243,805
Capital social---
Capital subscris varsat1,615,3881,615,3881,615,388
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)202022

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201830-Jun-201931-Dec-2019
Venituri Din Exploatare - total2,168,188939,6132,508,869
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta1,487,285731,4691,376,892
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total2,132,9541,077,7012,542,840
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare35,234-138,088-33,971
EBITDA---
Venituri Financiare -total47,36063,51364,690
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total56,83322,11327,093
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -9,47341,40037,597
Rezultatul curent25,761-138,0883,626
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale2,215,5481,003,1262,573,559
Cheltuieli Totale2,189,7871,099,8142,569,933
Rezultatul Brut25,761-96,6883,626
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net25,761-96,6883,626

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)