Date financiare MESA - METALUL MESA SA SALONTA

Actiuni MESA
Date Financiare MESA
Dividende MESA

Bilant contabil

31-Dec-201830-Jun-201931-Dec-2019
Active imobilizate-total1,397,2381,645,8381,521,536
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total1,561,9981,444,2681,506,545
Casa si conturi la banci---
Creante853,306629,327613,707
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ1,404,7301,809,7801,531,768
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt1,437,9251,078,3201,379,985
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete7,492163,94210,232
Datorii Pe Termen Lung327,673697,102393,833
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans118,290202,006118,516
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,077,0571,112,6781,137,935
Capital social---
Capital subscris varsat514,078514,078514,078
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)595752

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201830-Jun-201931-Dec-2019
Venituri Din Exploatare - total7,585,6984,144,9397,541,740
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta7,731,7693,865,2657,240,610
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total7,439,1044,064,2187,400,744
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare146,59480,721140,996
EBITDA---
Venituri Financiare -total17,28011,64918,684
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total71,72349,16787,199
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -54,443-37,518-68,515
Rezultatul curent92,15180,72172,481
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale7,602,9784,156,5887,560,424
Cheltuieli Totale7,510,8274,113,3857,487,943
Rezultatul Brut92,15143,20372,481
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net79,05435,62160,879

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)