Date financiare MEOY - MECANICA CODLEA SA

Actiuni MEOY
Date Financiare MEOY
Dividende MEOY

Bilant contabil

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Active imobilizate-total9,014,0778,847,9778,597,944
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total3,401,7623,904,8843,985,885
Casa si conturi la banci---
Creante575,542301,000530,353
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ12,171,13012,524,08412,340,911
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt254,846239,458248,920
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete3,157,0533,676,1073,742,967
Datorii Pe Termen Lung---
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans704,138941,2801,181,355
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total11,466,99211,582,80411,159,556
Capital social---
Capital subscris varsat7,420,0887,420,0887,420,088
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)766

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Venituri Din Exploatare - total1,605,7762,613,639890,602
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta1,093,0631,963,475694,207
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total1,360,6142,322,784988,049
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare245,162290,855-97,447
EBITDA---
Venituri Financiare -total20,36547,72561,803
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total-45,000-97,500-8,681
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 65,365145,22570,484
Rezultatul curent245,162436,080-97,447
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale1,626,1412,661,364952,405
Cheltuieli Totale1,315,6142,225,284979,368
Rezultatul Brut310,527436,080-26,963
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net294,079409,891-35,173

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)