Date financiare MECE - MECANICA FINA SA BUCURESTI

Actiuni MECE
Date Financiare MECE
Dividende MECE

Bilant contabil

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Active imobilizate-total199,847,362199,297,808200,981,979
Imobilizari corporale181,828,369181,278,815183,242,114
Imobilizari financiare18,013,73418,013,73417,734,606
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total3,550,1634,746,0235,761,077
Casa si conturi la banci213,404269,53777,164
Creante3,335,2584,473,6415,682,533
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri1,5012,8451,380
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ203,397,525204,043,831206,743,056
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt5,528,5346,194,1907,385,720
Comerciale4,283,9154,769,1445,947,016
Financiare1,244,6191,425,0461,438,704
Active circulante nete / datorii curente nete--1,461,316-
Datorii Pe Termen Lung39,949,03240,091,29140,730,024
Comerciale-194,110-
Financiare15,072,50915,260,83715,271,062
Venituri in Avans4,4250-
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total157,915,534157,758,350158,627,312
Capital social79,152,82579,152,82579,152,825
Capital subscris varsat-9,264,890-
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv203,397,525204,043,831206,743,056
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-13-

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Venituri Din Exploatare - total5,646,9607,489,1631,616,070
Alte venituri din exploatare9287,3319,769
Cifra de afaceri neta5,623,2437,427,4271,606,301
Productia capitalizata22,78954,4050
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total5,227,0926,878,3151,918,407
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale1,794,9222,387,641647,189
Alte cheltuieli de exploatare2,349,1822,450,694905,780
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale 93,354231,27512,501
Cheltuieli cu personalul989,6341,808,705352,937
Rezultatul Din Exploatare419,868610,848-302,337
EBITDA---
Venituri Financiare -total-415,756-
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total-1,146,444-
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -103,396-451,560-320,138
Rezultatul curent316,472159,288-622,475
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale5,646,9607,489,1631,616,070
Cheltuieli Totale5,227,0926,878,3152,238,545
Rezultatul Brut316,472159,288-622,475
Impozit pe profit--0
Alte impozite---
Rezultat Net316,472159,288-622,475

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)