Date financiare MCAB - ROMCAB SA TG. MURES

Actiuni MCAB
Date Financiare MCAB
Dividende MCAB

Bilant contabil

30-Jun-202031-Dec-202031-Mar-2021
Active imobilizate-total158,895,735196,070,767196,167,541
Imobilizari corporale-196,050,433196,087,244
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale-20,33480,297
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total231,243,163114,736,813139,384,896
Casa si conturi la banci-5,733,1906,720,657
Creante138,520,43470,185,65088,380,272
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri-38,817,97344,283,967
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ164,812,240310,807,580335,552,437
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt148,316,998103,050,266115,306,557
Comerciale-96,158,036108,690,929
Financiare-6,892,2306,615,628
Active circulante nete / datorii curente nete5,916,50512,363,960-
Datorii Pe Termen Lung875,348,949953,860,721960,236,945
Comerciale-589,659,006593,462,557
Financiare-354,129,653357,038,717
Venituri in Avans88,944,52510,072,0629,735,671
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total-721,281,551-746,103,407-739,991,065
Capital social-42,967,56842,967,568
Capital subscris varsat42,967,56842,967,568-
Rezerve din reevaluare-39,954,75439,628,862
Total Pasiv-310,807,580335,552,437
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)433476-

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202031-Dec-202031-Mar-2021
Venituri Din Exploatare - total440,609,360892,369,342331,779,281
Alte venituri din exploatare-47,760,52718,934,322
Cifra de afaceri neta390,737,086892,369,342331,779,281
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total449,324,401-949,615,431317,973,479
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante--4,765,299-
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale--10,159,8992,482,573
Alte cheltuieli de exploatare--59,703,39619,267,441
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)--37,291,97619,836,037
Cheltuieli cu materii prime si materiale --788,938,219262,114,205
Cheltuieli cu personalul--48,756,64214,521,807
Rezultatul Din Exploatare-8,715,041-57,246,08913,805,802
EBITDA---
Venituri Financiare -total1,983,0521,64822
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total7,636,136-13,846,3017,661,871
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -5,653,084-13,844,653-7,661,849
Rezultatul curent--71,090,7426,143,953
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale442,592,412910,396,241331,779,303
Cheltuieli Totale456,960,537981,486,982325,635,350
Rezultatul Brut-14,368,125-71,090,7426,143,953
Impozit pe profit-00
Alte impozite---
Rezultat Net-14,368,125-71,090,7426,143,953

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)