Date financiare MAMA - MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE

Actiuni MAMA
Date Financiare MAMA
Dividende MAMA

Bilant contabil

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Active imobilizate-total19,204,32918,879,20518,620,876
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total2,537,9112,289,8502,065,792
Casa si conturi la banci---
Creante986,549776,069270,609
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ19,404,10018,640,03218,369,314
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt2,413,1292,530,9252,392,462
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete199,771-239,173-251,562
Datorii Pe Termen Lung4,017,7192,818,5322,272,882
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total15,386,38115,821,50016,096,432
Capital social---
Capital subscris varsat1,408,0551,408,0551,408,055
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)111

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Venituri Din Exploatare - total1,940,5663,852,0271,177,700
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta1,928,5793,836,5071,174,320
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total858,8241,771,356830,613
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare1,081,7422,080,671347,087
EBITDA---
Venituri Financiare -total33,466344,59635,355
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total208,6441,062,18596,578
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -175,178-717,589-61,223
Rezultatul curent1,081,7421,363,082347,087
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale1,974,0324,196,6231,213,055
Cheltuieli Totale1,067,4682,833,541927,191
Rezultatul Brut906,5641,363,082285,864
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net886,6031,321,722274,932

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)