Date financiare LIH - LIFE IS HARD S.A.

Actiuni LIH
Date Financiare LIH
Dividende LIH

Bilant contabil

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total4,277,2365,093,49717,884,271
Capital social3,000,0003,000,0004,803,180
Capital subscris varsat---
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv8,878,9769,772,12325,393,624
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---
Venituri in Avans---
Financiare---
Comerciale---
Datorii Pe Termen Lung1,166,1391,146,3661,295,116
Active circulante nete / datorii curente nete---
Financiare448,907112,377945,235
Comerciale384,060332,0601,745,909
Datorii Pe Termen Scurt1,213,1821,370,5144,118,168
Investitii pe termen lung---
Total Activ8,878,9769,772,12325,393,624
Cheltuieli in avans14,80311,52249,862
Capital de lucru---
Stocuri692,05361,726525,979
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Creante767,7302,087,2383,448,128
Casa si conturi la banci599,113605,3221,458,510
Active circulante-total2,058,8962,754,2865,432,617
alte investitii imobilizate---
Participatii---
din care: Terenuri si constructii---
Imobilizari necorporale5,837,7596,052,84317,725,678
Imobilizari financiare571,577571,577571,577
Imobilizari corporale395,941381,8951,613,890
Active imobilizate-total6,805,2777,006,31519,911,145

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Venituri Din Exploatare - total4,279,2667,853,6385,724,096
Alte venituri din exploatare186,539640,136529,328
Cifra de afaceri neta4,092,7277,213,5025,194,768
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total3,924,1826,499,1605,415,858
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale560,281764,807206,915
Alte cheltuieli de exploatare1,645,7582,687,9543,134,449
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)18,580688,52327,840
Cheltuieli cu materii prime si materiale 32,70242,48179,307
Cheltuieli cu personalul1,666,8612,315,3951,967,347
Rezultatul Din Exploatare355,0841,354,478308,239
EBITDA---
Venituri Financiare -total2,7092,826133
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total37,85943,70810,687
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -35,150-40,882-10,554
Rezultatul curent319,9341,313,596297,684
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale4,281,9757,856,4645,724,229
Cheltuieli Totale3,962,0416,542,8685,426,545
Rezultatul Brut319,9341,313,596297,685
Impozit pe profit64,147192,64455,659
Alte impozite---
Rezultat Net255,7871,120,953242,026

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)