Date financiare IMP - IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Actiuni IMP
Date Financiare IMP
Dividende IMP

Bilant contabil

31-Dec-201931-Mar-202030-Jun-2020
Active imobilizate-total392,901,000446,654,000396,210,000
Imobilizari corporale392,758,000390,320,00010,530,000
Imobilizari financiare56,191,00056,191,000385,551,000
Imobilizari necorporale143,000143,000129,000
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total509,071,000329,881,000521,840,000
Casa si conturi la banci45,462,00032,783,00038,433,000
Creante32,884,000105,597,00034,808,000
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans1,647,792--
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt132,918,00057,687,000153,551,000
Comerciale73,189,00026,972,00060,525,000
Financiare59,729,00030,715,00093,026,000
Active circulante nete / datorii curente nete302,779,394-258,706,232
Datorii Pe Termen Lung185,113,000134,412,000192,048,000
Comerciale330,000-330,000
Financiare184,783,000134,412,000191,718,000
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli907,000907,000907,000
Capitaluri proprii -total583,941,000584,436,000572,451,000
Capital social281,907,000281,907,000281,907,000
Capital subscris varsat274,443,532-274,443,532
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)52-48
Total Pasiv901,972,000776,535,000918,050,000
Rezerve din reevaluare3,001,0003,001,0003,001,000
Venituri in Avans15,266,224-15,266,224
Total Activ901,972,000776,535,000918,050,000
Stocuri430,725,000191,500,000448,599,000
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
din care: Terenuri si constructii384,223,000--

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201931-Mar-202030-Jun-2020
Venituri Din Exploatare - total301,240,00024,113,00067,828,000
Alte venituri din exploatare144,559,0001,061,0002,020,000
Cifra de afaceri neta156,681,00023,062,00065,808,000
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total112,133,00017,961,00050,676,000
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale84,831,000148,000490,000
Alte cheltuieli de exploatare27,302,0005,674,00010,686,000
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)-12,139,00039,500,000
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare189,107,0006,152,00017,152,000
EBITDA---
Venituri Financiare -total5,797,501-3,402,293
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total5,922,000-5,539,464
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -5,922,000-1,528,000-6,456,000
Rezultatul curent183,185,0004,624,00010,696,000
Venituri extraordinare192,000--
Cheltuieli extraordinare612,000--
Rezultatul extraordinar192,000--
Venituri Totale301,240,00024,113,00067,828,000
Cheltuieli Totale118,247,00017,961,00050,676,000
Rezultatul Brut183,377,0004,624,00010,696,000
Impozit pe profit28,893,0001,222,0002,040,000
Alte impozite---
Rezultat Net154,484,0003,402,0008,656,000

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)