Date financiare HEAL - HELIOS SA ASTILEU

Actiuni HEAL
Date Financiare HEAL
Dividende HEAL

Bilant contabil

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Active imobilizate-total37,882,04537,921,68437,164,594
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total11,886,90111,804,22912,468,131
Casa si conturi la banci---
Creante1,229,348467,662601,142
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ38,210,57638,881,94037,771,155
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt12,508,10110,773,89612,676,831
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete328,531960,256606,561
Datorii Pe Termen Lung8,357,8058,069,7406,609,386
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans50,46970,077390,795
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total29,852,77130,812,20031,161,769
Capital social---
Capital subscris varsat3,618,1653,618,1653,618,165
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)9510598

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Venituri Din Exploatare - total10,775,72026,369,5668,403,975
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta9,993,69624,751,5189,037,795
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total9,917,80723,691,6957,758,643
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare857,9132,677,871645,332
EBITDA---
Venituri Financiare -total374,080561,228104,289
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total519,3771,387,376338,913
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -145,297-826,148-234,624
Rezultatul curent857,9131,851,723645,332
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale11,149,80026,930,7948,508,264
Cheltuieli Totale10,437,18425,079,0718,097,556
Rezultatul Brut712,6161,851,723410,708
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net710,4241,669,852349,571

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)