Date financiare HAI - Holde Agri Invest- Clasa A

Actiuni HAI
Date Financiare HAI
Dividende HAI

Bilant contabil

30-Sep-202031-Dec-2020
Active imobilizate-total38,189,10074,101,480
Imobilizari corporale37,838,50039,573,080
Imobilizari financiare336,300266,307
Imobilizari necorporale14,30034,262,093
din care: Terenuri si constructii--
Participatii--
alte investitii imobilizate--
Active circulante-total27,870,30024,256,431
Casa si conturi la banci2,918,600496,051
Creante9,907,10012,815,962
Investitii financiare pe termen scurt SIF--
Stocuri15,043,40010,943,178
Capital de lucru--
Cheltuieli in avans737,400797,417
Total Activ110,029,70099,155,328
Investitii pe termen lung--
Datorii Pe Termen Scurt31,063,70026,513,707
Comerciale10,622,4008,515,200
Financiare9,257,00012,153,300
Active circulante nete / datorii curente nete--
Datorii Pe Termen Lung25,772,90024,455,255
Comerciale--
Financiare25,772,90024,050,500
Venituri in Avans188,500194,834
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli--
Capitaluri proprii -total53,004,70047,991,532
Capital social37,242,60043,069,796
Capital subscris varsat--
Rezerve din reevaluare--
Total Pasiv110,029,70099,155,328
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)--

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202031-Dec-2020
Venituri Din Exploatare - total26,256,10040,757,811
Alte venituri din exploatare5,787,7005,182,250
Cifra de afaceri neta19,279,10038,689,905
Productia capitalizata--
Variatia stocurilor235,400-3,114,344
Cheltuieli de Exploatare -total24,604,80035,286,241
Ajustari privind provizioanele--
Ajustari de valoare privind activele circulante-205,701
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale1,510,7004,068,692
Alte cheltuieli de exploatare11,648,00013,241,602
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)136,1003,491,155
Cheltuieli cu materii prime si materiale 7,720,7009,307,742
Cheltuieli cu personalul3,589,4004,971,349
Rezultatul Din Exploatare1,651,3005,471,570
EBITDA--
Venituri Financiare -total627,1001,190,294
Venituri din dobanzi-37,993
Venituri din interese de participare--
Cheltuieli Financiare -total749,6001,578,293
Cheltuieli privind dobanzile-1,394,210
Rezultatul Financiar -122,500-387,999
Rezultatul curent1,528,8005,083,571
Venituri extraordinare--
Cheltuieli extraordinare--
Rezultatul extraordinar--
Venituri Totale26,883,20041,948,105
Cheltuieli Totale25,354,40036,864,534
Rezultatul Brut1,528,8005,083,571
Impozit pe profit41,0001,513,551
Alte impozite-130,769
Rezultat Net1,487,9003,439,251

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)