Date financiare FP - Fondul Proprietatea

Actiuni FP
Date Financiare FP
Dividende FP

Bilant contabil

30-Jun-201730-Sep-201731-Dec-2017
Active imobilizate-total--9,288,912,157
Actiuni necotate7,546,774,8317,423,223,2176,884,984,802
Alte imobilizari financiare-145,256,30610,710,812
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale411,605548,807-
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare10,463,292,6969,930,732,3749,288,912,157
Actiuni cotate2,761,627,9772,362,252,8522,393,216,543
Active circulante-total--1,538,044,786
Certificate de depozit--46,277,947
Depozite bancare70,000,000573,000,0001,276,669,452
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF58,400,000-19,173,567
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat84,900,000145,300,000195,923,820
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF877,400,000752,000,000-
Cheltuieli in avans---
Total Activ10,845,400,00010,652,910,37610,826,956,943
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL89,949,69747,103,01836,712,790
Sume datorate institutiilor de credit237,021,857--
Alte datorii87,230,64146,246,77120,705,311
Datorii comerciale--16,007,479
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli856,247856,247-
Capitaluri proprii -total10,520,339,13310,605,807,35810,790,244,153
Capital social5,238,521,9885,238,521,9884,664,852,363
Capital subscris varsat---
Rezerve443,949,119446,532,965-
Rezerve din reevaluare4,440,495,3924,379,618,381-
ACTIV NET10,570,251,40810,605,932,871-
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)11-
Total Pasiv10,845,400,00010,652,910,37610,826,956,943

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201730-Sep-201731-Dec-2017
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL766,427,790979,417,2071,380,052,057
Venituri din diferente de curs valutar-608,427570,507
Venituri din dobanzi7,272,7987,723,14911,919,865
Venituri din imobilizari financiare539,932,684724,325,268257,702,896
Venituri din investitii financiare cedate20,975,36138,302,857369,121,994
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi--740,360,617
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL66,212,00988,607,659105,645,041
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile--152,997
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate81,3332,958,819-
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile64,481,58276,841,388-
Cheltuieli cu personalul719,0751,082,07597,492,044
Pierderi aferente creantelor legate de participatii--8,000,000
Rezultatul curent700,193,924190,400,0001,274,407,016
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale904,846,0581,080,867,3651,380,052,057
Cheltuieli Totale97,693,866144,129,557105,645,041
Rezultatul Brut807,152,192936,737,8081,274,407,016
Impozit pe profit9,075,51815,774,558-15,489,023
Rezultat Net816,227,710952,512,3661,289,896,039

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)