Date financiare FP - Fondul Proprietatea

Actiuni FP
Date Financiare FP
Dividende FP

Bilant contabil

31-Mar-201630-Jun-201630-Sep-2016
Active imobilizate-total--10,580,894,951
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare---
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Actiuni cotate---
Active circulante-total-11,857,696,028791,008,802
Certificate de depozit---
Depozite bancare89,636,579572,669,338155,254,545
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate--888,428,426
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF--7,976,053
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat125,018,66720,923,458-
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF-59,943,6981,209,548,096
Cheltuieli in avans---
Total Activ11,446,289,60511,857,696,02811,371,903,753
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL52,526,46191,664,44455,189,293
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii52,526,46191,664,44455,189,293
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli--856,247
Capitaluri proprii -total11,393,763,14411,766,031,58411,316,714,460
Capital social9,869,265,7219,320,973,1819,320,973,181
Capital subscris varsat11,229,443,001--
Rezerve4,747,562,5114,589,390,8464,624,708,087
Rezerve din reevaluare---
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv11,446,289,605--

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201630-Jun-201630-Sep-2016
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL3,546,355--
Venituri din diferente de curs valutar-294,380840,393
Venituri din dobanzi1,217,7002,984,7143,885,876
Venituri din imobilizari financiare2,328,655346,915,547351,350,895
Venituri din investitii financiare cedate-913,067,221925,976,144
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL18,854,194--
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar3,547--
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile---
Cheltuieli cu personalul---
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent---
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale---
Cheltuieli Totale---
Rezultatul Brut-581,671,008644,669,612671,573,526
Impozit pe profit3,937,454-103,923,098100,844,163
Rezultat Net-585,608,462540,746,514570,729,363

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)