Date financiare FP - Fondul Proprietatea

Actiuni FP
Date Financiare FP
Dividende FP

Bilant contabil

31-Mar-201730-Jun-201730-Sep-2017
Active imobilizate-total---
Actiuni necotate7,546,147,0647,546,774,8317,423,223,217
Alte imobilizari financiare304,438,817-145,256,306
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale38,078411,605548,807
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare10,518,075,89910,463,292,6969,930,732,374
Actiuni cotate2,881,540,2362,761,627,9772,362,252,852
Active circulante-total---
Certificate de depozit---
Depozite bancare155,330,87570,000,000573,000,000
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF36,162,55558,400,000-
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat149,107,94284,900,000145,300,000
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF-877,400,000752,000,000
Cheltuieli in avans---
Total Activ10,720,744,91210,845,400,00010,652,910,376
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL89,949,69789,949,69747,103,018
Sume datorate institutiilor de credit-237,021,857-
Alte datorii-87,230,64146,246,771
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli856,247856,247856,247
Capitaluri proprii -total10,630,795,21510,520,339,13310,605,807,358
Capital social5,742,226,0255,238,521,9885,238,521,988
Capital subscris varsat---
Rezerve4,852,805,306443,949,119446,532,965
Rezerve din reevaluare-4,440,495,3924,379,618,381
ACTIV NET10,689,514,55810,570,251,40810,605,932,871
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)111
Total Pasiv10,720,744,91210,845,400,00010,652,910,376

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201730-Jun-201730-Sep-2017
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL-766,427,790979,417,207
Venituri din diferente de curs valutar--608,427
Venituri din dobanzi6,064,5557,272,7987,723,149
Venituri din imobilizari financiare291,791,630539,932,684724,325,268
Venituri din investitii financiare cedate6,316,21020,975,36138,302,857
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL39,983,37766,212,00988,607,659
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate-81,3332,958,819
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile-64,481,58276,841,388
Cheltuieli cu personalul-719,0751,082,075
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent-700,193,924190,400,000
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale-904,846,0581,080,867,365
Cheltuieli Totale-97,693,866144,129,557
Rezultatul Brut283,183,416807,152,192936,737,808
Impozit pe profit-9,838,9109,075,51815,774,558
Rezultat Net293,022,326816,227,710952,512,366

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)