Date financiare FP - Fondul Proprietatea

Actiuni FP
Date Financiare FP
Dividende FP

Bilant contabil

30-Jun-201630-Sep-201631-Dec-2016
Active imobilizate-total-10,580,894,951-
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare---
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Actiuni cotate---
Active circulante-total11,857,696,028791,008,802-
Certificate de depozit---
Depozite bancare572,669,338155,254,545305,337,134
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate-888,428,426-
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF-7,976,053-
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat20,923,458-1,110,083,516
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF59,943,6981,209,548,096-
Cheltuieli in avans---
Total Activ11,857,696,02811,371,903,75311,434,113,682
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL91,664,44455,189,29348,162,034
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii91,664,44455,189,293-
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli-856,247-
Capitaluri proprii -total11,766,031,58411,316,714,46011,385,951,648
Capital social9,320,973,1819,320,973,1819,168,314,117
Capital subscris varsat---
Rezerve4,589,390,8464,624,708,0874,919,005,776
Rezerve din reevaluare---
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv--11,434,113,682

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201630-Sep-201631-Dec-2016
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL--676,666,907
Venituri din diferente de curs valutar294,380840,393871,278
Venituri din dobanzi2,984,7143,885,8767,941,346
Venituri din imobilizari financiare346,915,547351,350,895353,070,538
Venituri din investitii financiare cedate913,067,221925,976,144925,976,144
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL--132,115,263
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate--127,542,995
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile---
Cheltuieli cu personalul---
Pierderi aferente creantelor legate de participatii--500,223,003
Rezultatul curent---
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale---
Cheltuieli Totale---
Rezultatul Brut644,669,612671,573,526544,228,206
Impozit pe profit-103,923,098100,844,16397,258,350
Rezultat Net540,746,514570,729,363446,969,856

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)