Date financiare FP - Fondul Proprietatea

Actiuni FP
Date Financiare FP
Dividende FP

Bilant contabil

30-Sep-201631-Dec-201631-Mar-2017
Active imobilizate-total10,580,894,951--
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare---
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare--10,368,967,957
Actiuni cotate---
Active circulante-total791,008,802--
Certificate de depozit---
Depozite bancare155,254,545305,337,134155,330,875
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate888,428,426--
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF7,976,053-36,162,555
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat-1,110,083,516149,107,942
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF1,209,548,096--
Cheltuieli in avans---
Total Activ11,371,903,75311,434,113,68210,720,744,912
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL55,189,29348,162,03489,949,697
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii55,189,293--
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli856,247--
Capitaluri proprii -total11,316,714,46011,385,951,64810,630,795,215
Capital social9,320,973,1819,168,314,1175,742,226,025
Capital subscris varsat---
Rezerve4,624,708,0874,919,005,7764,852,805,306
Rezerve din reevaluare---
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv-11,434,113,68210,720,744,912

Contul de profit si pierderi

30-Sep-201631-Dec-201631-Mar-2017
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL---
Venituri din diferente de curs valutar840,393871,278-
Venituri din dobanzi3,885,8767,941,3466,064,555
Venituri din imobilizari financiare351,350,895353,070,538291,791,630
Venituri din investitii financiare cedate925,976,144925,976,1446,316,210
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL---
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate-127,542,995-
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile---
Cheltuieli cu personalul---
Pierderi aferente creantelor legate de participatii-500,223,003-
Rezultatul curent---
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale---
Cheltuieli Totale---
Rezultatul Brut671,573,526544,228,206283,183,416
Impozit pe profit100,844,16397,258,350-9,838,910
Rezultat Net570,729,363446,969,856293,022,326

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)