Date financiare FERO - FERONERIA SA ARAD

Actiuni FERO
Date Financiare FERO
Dividende FERO

Bilant contabil

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Active imobilizate-total8,944,9728,519,4578,099,539
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total8,173,3408,607,8329,418,447
Casa si conturi la banci---
Creante281,71538,77169,119
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ16,070,95016,045,81416,428,218
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt1,162,7351,081,8381,188,552
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete7,125,9787,526,3578,328,679
Datorii Pe Termen Lung---
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total16,070,95016,045,81416,428,218
Capital social---
Capital subscris varsat3,381,8013,381,8013,381,801
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)111

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Venituri Din Exploatare - total950,2281,908,260963,800
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta950,2281,908,260963,800
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total692,1791,657,570666,373
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare258,049250,690297,427
EBITDA---
Venituri Financiare -total52,04471,11892,602
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total3,2586,338168
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 48,78664,78092,434
Rezultatul curent258,049315,470297,427
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale1,002,2721,979,3781,056,402
Cheltuieli Totale695,4371,663,908666,541
Rezultatul Brut306,835315,470389,861
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net297,153295,740382,404

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)