Date financiare ELOZ - ELECTROTEL SA ALEXANDRIA

Actiuni ELOZ
Date Financiare ELOZ
Dividende ELOZ

Bilant contabil

31-Dec-201031-Dec-201131-Dec-2012
Active imobilizate-total19,042,42319,953,39722,120,694
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total30,828,95122,054,51325,669,216
Casa si conturi la banci---
Creante20,951,7729,112,64614,744,151
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ27,271,26326,503,39527,998,033
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt22,916,64715,662,86719,944,614
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete8,228,8406,549,9985,877,339
Datorii Pe Termen Lung6,008,9805,298,7944,966,206
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans200,107112,82281,777
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total21,027,06321,056,66622,914,937
Capital social---
Capital subscris varsat2,185,0862,185,0862,185,086
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)324354384

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201031-Dec-201131-Dec-2012
Venituri Din Exploatare - total46,565,96936,385,58241,674,722
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta46,538,39132,093,24742,619,484
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total44,805,23335,263,06739,890,899
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare1,760,7361,122,5151,783,823
EBITDA---
Venituri Financiare -total412,742977,381837,293
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total2,038,7312,013,9582,024,738
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -1,625,989-1,036,577-1,187,445
Rezultatul curent134,74785,938596,378
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar000
Venituri Totale46,978,71137,362,96342,512,015
Cheltuieli Totale46,843,96437,277,02541,915,637
Rezultatul Brut134,74785,938596,378
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net60,92829,603431,420

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)