Date financiare DIGI - Digi Communications N.V.

Actiuni DIGI
Date Financiare DIGI
Dividende DIGI

Bilant contabil

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
Active imobilizate-total8,364,056,3678,850,095,94010,525,204,360
Imobilizari corporale5,783,541,4325,922,502,5307,562,359,640
Imobilizari financiare259,832,976185,819,760214,353,920
Imobilizari necorporale2,320,681,9601,088,691,6601,534,512,320
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total1,450,854,7681,519,836,7801,088,491,800
Casa si conturi la banci422,413,198301,102,20051,226,560
Creante464,081,190493,249,260428,209,320
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri62,470,51274,077,71098,644,040
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ9,814,911,13510,369,932,72011,613,696,160
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt3,124,920,1973,598,673,6103,268,011,560
Comerciale2,419,798,9982,749,897,7102,375,980,200
Financiare705,121,199658,309,680729,170,200
Active circulante nete / datorii curente nete--0
Datorii Pe Termen Lung6,147,483,8576,162,089,8506,161,508,760
Comerciale35,024,356--
Financiare6,112,459,5025,596,931,5505,346,951,280
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli64,262,16364,287,30047,625,600
Capitaluri proprii -total542,507,081609,169,2602,184,175,840
Capital social32,976,06332,892,30032,960,400
Capital subscris varsat---
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv9,814,911,13510,369,932,72011,613,696,160
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
Venituri Din Exploatare - total3,024,064,7734,596,947,6706,202,793,960
Alte venituri din exploatare7,132,7085,568,990-
Cifra de afaceri neta3,016,932,0654,591,378,680-
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total2,661,918,8414,004,156,9405,379,868,120
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante-26,719,560-
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale-583,700,670-
Alte cheltuieli de exploatare0--
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)-105,294,000-
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul-809,343,780-
Rezultatul Din Exploatare362,145,932592,790,730809,964,320
EBITDA---
Venituri Financiare -total26,322,74326,333,16018,396,840
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total560,718,971655,672,500708,963,200
Cheltuieli privind dobanzile-178,555,440-
Rezultatul Financiar -534,265,486-629,339,340-690,566,360
Rezultatul curent-172,119,554-36,548,610119,397,960
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale3,050,387,5164,623,280,8306,221,190,800
Cheltuieli Totale3,222,637,8114,659,829,4406,101,792,840
Rezultatul Brut-172,119,554-36,548,611119,397,959
Impozit pe profit26,279,16277,067,48081,471,720
Alte impozite---
Rezultat Net-198,398,716-113,616,09137,926,239

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)