Date financiare DIGI - Digi Communications N.V.

Actiuni DIGI
Date Financiare DIGI
Dividende DIGI

Bilant contabil

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Active imobilizate-total8,850,095,94010,525,204,36010,894,024,160
Imobilizari corporale5,922,502,5307,562,359,6407,733,833,760
Imobilizari financiare185,819,760214,353,920235,508,800
Imobilizari necorporale1,088,691,6601,534,512,3201,614,670,000
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total1,519,836,7801,088,491,8001,119,257,280
Casa si conturi la banci301,102,20051,226,56063,903,600
Creante493,249,260428,209,320466,430,400
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri74,077,71098,644,040100,894,000
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ10,369,932,72011,613,696,16012,013,281,440
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt3,598,673,6103,268,011,5603,628,475,200
Comerciale2,749,897,7102,375,980,2002,514,507,840
Financiare658,309,680729,170,200910,866,640
Active circulante nete / datorii curente nete-00
Datorii Pe Termen Lung6,162,089,8506,161,508,7606,128,347,920
Comerciale---
Financiare5,596,931,5505,346,951,2805,392,624,480
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli64,287,30047,625,60048,053,360
Capitaluri proprii -total609,169,2602,184,175,8402,256,458,320
Capital social32,892,30032,960,40033,232,800
Capital subscris varsat---
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv10,369,932,72011,613,696,16012,013,281,440
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Venituri Din Exploatare - total4,596,947,6706,202,793,9601,660,136,960
Alte venituri din exploatare5,568,990--
Cifra de afaceri neta4,591,378,680-1,660,136,960
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total4,004,156,9405,379,868,1201,501,092,880
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante26,719,560--
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale583,700,670--
Alte cheltuieli de exploatare--0
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)105,294,000--
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul809,343,780--
Rezultatul Din Exploatare592,790,730809,964,320159,044,080
EBITDA---
Venituri Financiare -total26,333,16018,396,8401,263,920
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total655,672,500708,963,200127,812,080
Cheltuieli privind dobanzile178,555,440--
Rezultatul Financiar -629,339,340-690,566,360-126,548,160
Rezultatul curent-36,548,610119,397,96032,495,920
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale4,623,280,8306,221,190,8001,661,400,880
Cheltuieli Totale4,659,829,4406,101,792,8401,628,904,960
Rezultatul Brut-36,548,611119,397,95932,495,920
Impozit pe profit77,067,48081,471,72037,717,520
Alte impozite---
Rezultat Net-113,616,09137,926,23970,213,440

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)