Date financiare DAFR - DAFORA SA

Actiuni DAFR
Date Financiare DAFR
Dividende DAFR

Bilant contabil

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli3,669,0683,191,8893,801,902
Capitaluri proprii -total-24,643,872-30,595,324-33,177,065
Capital social140,968,822140,968,822140,968,822
Capital subscris varsat100,232,329-100,232,329
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)219-183
Financiare17,715,34030,671,84053,345,189
Comerciale286,1582,554,2622,476,961
Datorii Pe Termen Lung20,293,87535,432,03357,950,887
Active circulante nete / datorii curente nete-47,475,352--15,734,268
Financiare43,290,01730,298,4876,501,017
Comerciale34,953,97129,633,77442,271,318
Datorii Pe Termen Scurt81,913,05663,124,15052,574,237
Investitii pe termen lung---
Total Activ77,563,05967,960,85977,348,059
Cheltuieli in avans98,49849,7511,690
Capital de lucru---
Stocuri2,788,6001,913,2614,267,672
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Creante15,318,4598,670,77016,716,673
Casa si conturi la banci6,038,2645,570,8905,641,043
Active circulante-total30,670,13922,679,73633,036,377
alte investitii imobilizate---
Participatii0-0
din care: Terenuri si constructii---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari financiare854,878825,647312,569
Imobilizari corporale39,067,41637,723,99836,709,186
Active imobilizate-total46,794,42245,231,37144,309,991
Venituri in Avans0-0
Total Pasiv77,563,05967,960,85977,348,059
Rezerve din reevaluare---

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
Venituri Din Exploatare - total25,472,51727,898,36839,728,676
Alte venituri din exploatare753,5091,173,6931,235,319
Cifra de afaceri neta24,719,00826,724,67538,493,357
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total29,003,24637,177,80551,610,493
Ajustari privind provizioanele-568,452-1,045,631-435,618
Ajustari de valoare privind activele circulante354,831758,0031,123,030
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale3,115,4344,549,1095,950,559
Alte cheltuieli de exploatare16,036,71019,307,26826,790,112
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)57,00857,31857,318
Cheltuieli cu materii prime si materiale 3,267,1344,406,4785,747,062
Cheltuieli cu personalul6,740,5819,145,26012,378,030
Rezultatul Din Exploatare-3,530,727-9,279,437-11,881,816
EBITDA---
Venituri Financiare -total33,744153,447466,070
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total997,4881,281,1361,770,634
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -963,745-1,127,689-1,304,564
Rezultatul curent-4,494,472-10,407,126-13,186,381
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale31,025,931-46,080,256
Cheltuieli Totale35,520,403-59,266,637
Rezultatul Brut-4,494,472-10,407,125-13,186,381
Impozit pe profit267,775288,27264,021
Alte impozite---
Rezultat Net-4,762,247-10,695,397-13,250,402

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)