Date financiare COVB - CONFECTII SA Vaslui

Actiuni COVB
Date Financiare COVB
Dividende COVB

Bilant contabil

31-Dec-201930-Jun-202031-Dec-2020
Active imobilizate-total23,358,56023,283,79830,880,123
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total11,831,92812,518,7355,319,777
Casa si conturi la banci---
Creante1,830,4703,025,3191,120,302
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ33,763,58434,023,54834,527,508
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt1,324,4111,681,8231,581,230
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete10,405,02410,739,7503,647,385
Datorii Pe Termen Lung335,850298,113259,377
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans103,96198,00192,041
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total33,427,73433,725,43534,268,131
Capital social---
Capital subscris varsat-6,989,8736,989,873
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)211211202

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201930-Jun-202031-Dec-2020
Venituri Din Exploatare - total11,754,6325,857,07812,147,280
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta10,446,4544,934,9279,648,911
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total11,511,6645,364,51111,167,548
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare242,968492,567979,732
EBITDA---
Venituri Financiare -total451,60572,395196,585
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total51,01716,29541,548
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 400,58856,100155,037
Rezultatul curent643,556492,5671,134,769
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale12,206,2375,929,47312,343,865
Cheltuieli Totale11,562,6815,380,80611,209,096
Rezultatul Brut643,556548,6671,134,769
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net565,286497,7001,040,396

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)