Date financiare COTR - SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA

Domeniu: Piata imobiliara
Actiuni COTR
Date Financiare COTR
Dividende COTR

Bilant contabil

31-Mar-201830-Jun-201830-Sep-2018
Active imobilizate-total209,287,063208,226,560208,945,605
Imobilizari corporale191,705,030-188,383,355
Imobilizari financiare17,494,988-20,489,599
Imobilizari necorporale87,045-72,651
din care: Terenuri si constructii--175,350,263
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total13,686,53011,133,23814,072,932
Casa si conturi la banci9,768,953-7,623,626
Creante3,697,6854,016,5945,963,796
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri219,892-216,574
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans694,357-268,936
Total Activ223,667,950219,837,004223,287,473
Datorii Pe Termen Scurt10,765,51417,387,45420,090,699
Comerciale7,372,661-9,442,497
Financiare3,392,853-10,648,202
Active circulante nete / datorii curente nete--5,777,010-
Datorii Pe Termen Lung120,028,310110,057,008109,108,791
Comerciale11,458,684-108,486,500
Financiare108,569,626-108,569,626
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli--83,126
Capitaluri proprii -total92,874,12692,309,41693,819,047
Capital social26,391,783-26,391,783
Capital subscris varsat-26,391,784-
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv223,667,950-223,018,537
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-33-

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201830-Jun-201830-Sep-2018
Venituri Din Exploatare - total8,812,54618,191,12029,730,666
Alte venituri din exploatare80,359-303,837
Cifra de afaceri neta8,732,18717,989,25629,426,829
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total6,647,15813,263,35622,403,831
Ajustari privind provizioanele--4,344,984
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale--8,531,067
Alte cheltuieli de exploatare4,161,842--
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)11,759-111,549
Cheltuieli cu materii prime si materiale 1,911,536-7,767,201
Cheltuieli cu personalul562,021-1,649,030
Rezultatul Din Exploatare2,165,3884,927,7657,326,835
EBITDA---
Venituri Financiare -total34,3251,3401,340
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total963,5031,665,2482,283,100
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -929,178-1,663,908-2,281,760
Rezultatul curent1,236,210-5,045,075
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale8,846,87118,192,46029,732,006
Cheltuieli Totale7,610,66114,928,60424,686,931
Rezultatul Brut1,236,2103,263,8575,045,075
Impozit pe profit209,497-1,087,033
Alte impozite---252,894
Rezultat Net1,026,7132,701,3074,210,936

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)