Date financiare COS - COS TARGOVISTE S.A.

Actiuni COS
Date Financiare COS
Dividende COS

Bilant contabil

31-Mar-201930-Jun-201931-Dec-2019
Active imobilizate-total141,767,264141,028,727134,243,183
Imobilizari corporale141,739,027140,987,516-
Imobilizari financiare7070-
Imobilizari necorporale28,16741,141-
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total188,970,346176,288,181179,982,339
Casa si conturi la banci4,398,4921,520,697-
Creante113,144,24589,684,653110,706,328
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri71,177,67685,082,831-
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans249,9336,811,163-
Total Activ330,737,610324,128,071-34,305,021
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt708,001,949706,143,640353,973,685
Comerciale313,939,833313,973,943-
Financiare394,062,116392,169,697-
Active circulante nete / datorii curente nete--523,070,360-168,548,204
Datorii Pe Termen Lung-0189,055,980
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans110,202102,45786,966
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli967,472967,472-
Capitaluri proprii -total-378,342,013-383,085,498-224,101,390
Capital social172,125,308172,125,308-
Capital subscris varsat-172,125,308172,125,308
Rezerve din reevaluare3,133,8873,133,887-
Total Pasiv330,737,610324,128,071-
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-1,3081,311

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201930-Jun-201931-Dec-2019
Venituri Din Exploatare - total128,329,303300,295,275762,243,181
Alte venituri din exploatare1,235,5594,228,506-
Cifra de afaceri neta158,034,918310,678,057590,898,696
Productia capitalizata789,477825,396-
Variatia stocurilor-31,730,651-15,436,684-
Cheltuieli de Exploatare -total-142,785,704-319,281,240620,707,388
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale-2,586,552-5,670,626-
Alte cheltuieli de exploatare-16,811,795-26,348,309-
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale -106,334,427-251,915,823-
Cheltuieli cu personalul-17,052,930-35,346,482-
Rezultatul Din Exploatare-14,456,401-18,985,965141,535,793
EBITDA---
Venituri Financiare -total699973653,345
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total-296,894-511,0891,738,029
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -296,195-510,116-1,084,684
Rezultatul curent--19,496,081-
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale128,330,002300,296,248762,896,526
Cheltuieli Totale-143,082,598-319,792,329622,445,417
Rezultatul Brut-14,752,596-19,496,081140,451,109
Impozit pe profit0--
Alte impozite---
Rezultat Net-14,752,596-19,496,081140,445,817

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)