Date financiare CORO - CONSTRUCTII FEROVIARE SA GALATI

Actiuni CORO
Date Financiare CORO
Dividende CORO

Bilant contabil

31-Dec-201930-Jun-202031-Dec-2020
Active imobilizate-total6,334,2716,255,5596,278,914
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total1,219,9582,170,6781,859,265
Casa si conturi la banci---
Creante1,029,1091,967,6251,447,170
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ6,673,1337,008,4307,028,894
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt881,0961,417,8071,109,285
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete338,862752,871749,980
Datorii Pe Termen Lung---
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans6,0944,47015,032
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total6,667,0397,003,9607,013,862
Capital social---
Capital subscris varsat2,440,3352,440,3352,440,335
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)151617

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201930-Jun-202031-Dec-2020
Venituri Din Exploatare - total5,624,0162,771,4445,183,008
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta5,587,6922,769,8195,176,228
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total5,133,2082,374,6094,781,965
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare490,808396,835401,043
EBITDA---
Venituri Financiare -total1,350203585
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total--1
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 1,350203584
Rezultatul curent492,158396,835401,627
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale5,625,3662,771,6475,183,593
Cheltuieli Totale5,133,2082,374,6094,781,966
Rezultatul Brut492,158397,038401,627
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net398,738336,921346,822

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)