Date financiare COET - COMPLEX COMET SA BUCURESTI

Actiuni COET
Date Financiare COET
Dividende COET

Bilant contabil

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total12,807,10612,877,62212,942,135
Capital social---
Capital subscris varsat3,121,7753,121,7753,121,775
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)112
Venituri in Avans---
Financiare---
Comerciale---
Datorii Pe Termen Lung---
Active circulante nete / datorii curente nete2,129,4502,387,4812,639,703
Financiare---
Comerciale---
Datorii Pe Termen Scurt343,117291,452325,875
Investitii pe termen lung---
Total Activ12,807,10612,877,62212,942,135
Cheltuieli in avans---
Capital de lucru---
Stocuri---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Creante1,624,1061,835,5042,119,873
Casa si conturi la banci---
Active circulante-total2,472,5672,678,9332,965,578
alte investitii imobilizate---
Participatii---
din care: Terenuri si constructii---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari corporale---
Active imobilizate-total10,677,65610,490,14110,302,432

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Venituri Din Exploatare - total559,5971,096,235604,997
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta559,5971,096,235604,997
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total526,116986,871534,434
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare33,481109,36470,563
EBITDA---
Venituri Financiare -total000
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total000
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 000
Rezultatul curent33,481109,36470,563
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale559,5971,096,235604,997
Cheltuieli Totale526,116986,871534,434
Rezultatul Brut33,481109,36470,563
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net27,87798,39364,513

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)