Date financiare COBJ - CONSTRUCTII BIHOR SA ORADEA

Actiuni COBJ
Date Financiare COBJ
Dividende COBJ

Bilant contabil

31-Dec-201930-Jun-202031-Dec-2020
Active imobilizate-total17,178,20519,739,53518,917,480
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii96,28996,28996,289
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total48,624,28259,955,93468,085,570
Casa si conturi la banci---
Creante22,349,14438,201,91734,170,079
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ45,582,07352,268,45660,328,463
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt20,768,41627,437,66623,592,890
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete28,403,86832,528,92141,410,983
Datorii Pe Termen Lung11,706,34714,361,53121,177,437
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans69,81160,6293,133,952
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total29,845,30633,170,08431,916,210
Capital social---
Capital subscris varsat3,144,5613,144,5613,144,561
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)167176182

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201930-Jun-202031-Dec-2020
Venituri Din Exploatare - total58,504,92543,349,03281,609,887
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta35,958,45346,473,44267,095,927
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total57,632,90339,564,38478,437,225
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare872,0223,784,6483,172,662
EBITDA---
Venituri Financiare -total5,30912,84426,184
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total257,441245,264579,274
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -252,132-232,420-553,090
Rezultatul curent---
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale58,510,23443,361,87681,636,071
Cheltuieli Totale57,890,34439,809,64879,016,499
Rezultatul Brut619,8903,552,2282,619,572
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net516,0183,324,7782,071,947

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)