Date financiare CIP - CIPROM S.A. PLOIESTI

Actiuni CIP
Date Financiare CIP
Dividende CIP

Bilant contabil

31-Dec-200531-Mar-200730-Jun-2007
Active imobilizate-total45,061,500-41,160,240
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare--19,568,076
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total2,920,559-301,032
Casa si conturi la banci--34,456
Creante2,499,104-263,457
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri--3,119
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ47,982,059-41,464,280
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt53,596,505-71,900,864
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete-50,673,975--
Datorii Pe Termen Lung0-0
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans0-0
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli--4,545
Capitaluri proprii -total-5,712,360--
Capital social---
Capital subscris varsat5,589,688--
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)273--

Contul de profit si pierderi

31-Dec-200531-Mar-200730-Jun-2007
Venituri Din Exploatare - total4,458,0713,404,289246,481
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta4,207,4963,078,252241,273
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total8,472,0715,469,6733,388,351
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale -1,189,33098,210
Cheltuieli cu personalul-2,337,4641,187,410
Rezultatul Din Exploatare-4,014,000-2,065,3843,141,870
EBITDA---
Venituri Financiare -total195,7262,180203
Venituri din dobanzi-2,180203
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total49720,2840
Cheltuieli privind dobanzile-20,2840
Rezultatul Financiar 195,229-18,104203
Rezultatul curent3,818,771--
Venituri extraordinare0--
Cheltuieli extraordinare0--
Rezultatul extraordinar0--
Venituri Totale4,653,7973,406,469-
Cheltuieli Totale8,472,5685,489,957-
Rezultatul Brut-3,818,771-2,083,488-
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net-3,818,771--

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)