Date financiare CHOB - CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI

Actiuni CHOB
Date Financiare CHOB
Dividende CHOB

Bilant contabil

31-Dec-201930-Jun-202031-Dec-2020
Active imobilizate-total887,165,148892,501,906896,133,946
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total275,392,379224,512,391316,281,485
Casa si conturi la banci---
Creante111,214,66188,996,837172,332,368
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ933,658,6861,000,309,841979,406,577
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt237,252,098124,734,786232,160,839
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete38,750,234101,804,13977,857,806
Datorii Pe Termen Lung598,220,016696,320,484561,525,825
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans45,088,27444,008,58042,929,327
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total280,937,535253,873,918374,232,864
Capital social---
Capital subscris varsat296,504,061296,504,061296,504,061
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)2,0391,9961,926

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201930-Jun-202031-Dec-2020
Venituri Din Exploatare - total1,292,694,371516,038,3811,268,639,925
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta1,277,824,689524,226,3931,171,549,637
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total1,232,249,056492,025,3611,059,686,620
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare60,445,31524,013,020208,953,305
EBITDA---
Venituri Financiare -total14,626,9813,905,4709,733,791
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total110,254,47352,393,288105,229,721
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -95,627,492-48,487,818-95,495,930
Rezultatul curent-35,182,17724,013,020113,457,375
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale1,307,321,352519,943,8511,278,373,716
Cheltuieli Totale1,342,503,529544,418,6491,164,916,341
Rezultatul Brut-35,182,177-24,474,798113,457,375
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net-44,169,607-27,064,26595,137,590

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)