Date financiare CBC - CARBOCHIM S.A.

Actiuni CBC
Date Financiare CBC
Dividende CBC

Bilant contabil

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Active imobilizate-total72,574,28672,374,18072,441,980
Imobilizari corporale72,536,09772,336,18072,403,865
Imobilizari financiare38,00038,00038,000
Imobilizari necorporale189-115
din care: Terenuri si constructii---
Participatii-37,500-
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total21,884,87121,057,76822,417,977
Casa si conturi la banci988,008979,149912,483
Creante6,142,7135,357,0886,894,737
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri14,493,08814,416,41213,981,285
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ94,459,15793,431,94894,859,957
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt6,765,1405,809,0347,050,457
Comerciale4,442,2533,468,2374,801,246
Financiare2,229,1372,310,1662,249,211
Active circulante nete / datorii curente nete-15,259,001-
Datorii Pe Termen Lung8,603,6668,608,4988,506,061
Comerciale--274,014
Financiare1,541,6511,432,6258,232,047
Venituri in Avans-17,567-
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli264,526274,014-
Capitaluri proprii -total79,090,35179,014,41679,303,439
Capital social12,325,43812,325,43812,325,438
Capital subscris varsat-12,325,438-
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv94,459,15793,431,94894,859,957
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-164-

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Venituri Din Exploatare - total24,818,93632,862,9468,122,499
Alte venituri din exploatare1,965,0792,531,399266,167
Cifra de afaceri neta23,394,21730,367,1968,034,938
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor-540,360-35,649-178,606
Cheltuieli de Exploatare -total23,148,76331,104,1347,754,469
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale1,651,9392,161,198495,326
Alte cheltuieli de exploatare3,118,0834,249,9671,047,176
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale 7,455,95510,090,4422,541,161
Cheltuieli cu personalul10,922,78614,602,5273,670,806
Rezultatul Din Exploatare1,670,1731,758,812368,030
EBITDA---
Venituri Financiare -total891
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total145,852175,42627,444
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -145,844-175,417-27,443
Rezultatul curent1,524,3291,583,395340,587
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale24,818,94432,862,9558,122,500
Cheltuieli Totale23,294,61531,279,5607,781,913
Rezultatul Brut1,524,3291,583,395340,587
Impozit pe profit220,613211,95451,564
Alte impozite---
Rezultat Net1,303,7161,371,441289,023

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)