Date financiare BVB - SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

Actiuni BVB
Date Financiare BVB
Dividende BVB

Bilant contabil

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
Active imobilizate-total78,192,65578,800,15182,384,212
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare---
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale2,847,0562,683,3593,833,508
Imobilizari corporale6,921,6266,622,7397,831,658
Imobilizari financiare64,203,03065,761,15266,827,238
Actiuni cotate---
Active circulante-total137,788,689136,674,943129,065,783
Certificate de depozit---
Depozite bancare24,041,21718,628,08214,747,675
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans874,295692,931661,178
Total Activ215,981,344215,475,094211,449,995
Venituri in Avans1,366,9471,256,5341,321,204
DATORII -TOTAL70,023,10965,786,33162,595,635
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii-24,132,21122,663,518
Datorii comerciale41,371,00537,215,35434,983,651
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total145,958,235149,688,762148,854,360
Capital social80,492,45980,492,46080,492,460
Capital subscris varsat80,492,460--
Rezerve11,247,49911,449,59711,519,745
Rezerve din reevaluare3,385,3553,385,3553,385,355
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv215,981,344215,475,094211,449,995

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL19,580,57531,628,00042,235,312
Venituri din diferente de curs valutar---
Venituri din dobanzi---
Venituri din imobilizari financiare---
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL16,044,06624,442,41436,761,934
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile---
Cheltuieli cu personalul---
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent5,113,6489,407,3687,361,723
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale14,656,832--
Cheltuieli Totale8,552,379--
Rezultatul Brut5,113,6489,407,3687,361,723
Impozit pe profit874,4841,500,2641,100,763
Rezultat Net4,239,1647,907,1046,260,960

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)