Date financiare BVB - SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

Actiuni BVB
Date Financiare BVB
Dividende BVB

Bilant contabil

31-Mar-201830-Jun-201830-Sep-2018
Active imobilizate-total73,533,58192,042,10475,692,675
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare---
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale334,4693,185,8887,667,415
Imobilizari corporale7,792,4117,796,3713,019,872
Imobilizari financiare62,406,70162,889,72965,005,388
Actiuni cotate---
Active circulante-total123,964,86418,017,342175,371,802
Certificate de depozit65,715,066--
Depozite bancare40,507,83328,071,08523,492,596
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF5,703,378--
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative4,871,814--
Titluri de stat6,317,826--
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF4,871,81433,813,72833,436,827
Cheltuieli in avans848,947639,982564,180
Total Activ197,498,445110,059,446251,064,477
Venituri in Avans1,262,4351,113,080-
DATORII -TOTAL68,171,8412,936,565132,012,389
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii20,752,959--
Datorii comerciale46,076,704--
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total129,326,604106,348,129119,052,088
Capital social80,492,46080,492,46080,492,460
Capital subscris varsat-80,492,460-
Rezerve-9,858,1119,858,111
Rezerve din reevaluare-3,644,1413,644,141
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv197,498,445191,200,183251,064,477

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201830-Jun-201830-Sep-2018
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL11,894,34321,301,40228,978,920
Venituri din diferente de curs valutar---
Venituri din dobanzi---
Venituri din imobilizari financiare---
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL7,127,52614,493,45221,483,733
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile---
Cheltuieli cu personalul4,132,033--
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent4,766,817--
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar--426,420
Venituri Totale11,894,34316,905,316-
Cheltuieli Totale7,127,5268,834,450-
Rezultatul Brut4,766,8178,070,86610,258,147
Impozit pe profit800,9331,441,4901,684,199
Rezultat Net4,031,3046,861,4278,147,528

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)