Date financiare BVB - SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

Actiuni BVB
Date Financiare BVB
Dividende BVB

Bilant contabil

30-Sep-201931-Dec-201931-Mar-2020
Active imobilizate-total62,739,94066,123,12262,051,427
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare---
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale2,888,3443,281,0024,313,046
Imobilizari corporale7,352,4637,095,7337,149,921
Imobilizari financiare52,499,13455,746,38746,057,438
Actiuni cotate---
Active circulante-total121,847,039151,044,960158,338,589
Certificate de depozit---
Depozite bancare16,438,19125,735,03920,179,635
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF9,876,4593,500,0467,941,127
Cheltuieli in avans528,386460,106965,576
Total Activ184,586,979217,168,082220,390,016
Venituri in Avans1,086,345901,1041,281,710
DATORII -TOTAL65,733,25967,679,12067,151,685
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii---
Datorii comerciale45,052,27341,334,305-
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total117,767,375149,949,068153,238,332
Capital social80,492,46080,492,46080,492,460
Capital subscris varsat-80,492,460-
Rezerve10,446,75810,942,27611,157,889
Rezerve din reevaluare3,644,1413,385,3553,385,355
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv184,586,979217,628,188220,390,017

Contul de profit si pierderi

30-Sep-201931-Dec-201931-Mar-2020
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL26,450,37534,963,73112,113,638
Venituri din diferente de curs valutar---
Venituri din dobanzi---
Venituri din imobilizari financiare---
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL22,428,92031,162,0368,020,737
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile---
Cheltuieli cu personalul---
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent8,008,1908,045,3504,877,475
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale-26,111,286-
Cheltuieli Totale-18,044,609-
Rezultatul Brut8,008,1908,045,3504,877,475
Impozit pe profit1,316,9501,326,830672,275
Rezultat Net6,691,2406,459,7344,205,200

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)