Date financiare BVB - SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

Actiuni BVB
Date Financiare BVB
Dividende BVB

Bilant contabil

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Active imobilizate-total78,800,15182,384,212101,312,018
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare---
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale2,683,3593,833,5083,694,171
Imobilizari corporale6,622,7397,831,6587,637,546
Imobilizari financiare65,761,15266,827,23889,980,301
Actiuni cotate---
Active circulante-total136,674,943129,065,783115,670,741
Certificate de depozit---
Depozite bancare18,628,08214,747,67538,926,738
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF--362,863
Cheltuieli in avans692,931661,1781,330,339
Total Activ215,475,094211,449,995216,982,759
Venituri in Avans1,256,5341,321,2042,383,571
DATORII -TOTAL65,786,33162,595,63566,099,479
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii24,132,21122,663,518-
Datorii comerciale37,215,35434,983,651-
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total149,688,762148,854,360150,883,281
Capital social80,492,46080,492,46080,492,459
Capital subscris varsat-80,492,460-
Rezerve11,449,59711,519,74511,649,437
Rezerve din reevaluare3,385,3553,385,3553,385,355
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv215,475,094211,449,995216,982,759

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL31,628,00042,235,3129,884,035
Venituri din diferente de curs valutar---
Venituri din dobanzi---
Venituri din imobilizari financiare---
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL24,442,41436,761,9349,073,205
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile---
Cheltuieli cu personalul---
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent9,407,3687,361,7232,435,685
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale-29,888,173-
Cheltuieli Totale-19,321,906-
Rezultatul Brut9,407,3687,361,7232,435,685
Impozit pe profit1,500,2641,100,763393,786
Rezultat Net7,907,1046,260,9602,041,899

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)