Date financiare BETA - AGRANA ROMANIA SA BUCURESTI

Actiuni BETA
Date Financiare BETA
Dividende BETA

Bilant contabil

31-Dec-201331-Dec-201430-Jun-2015
Active imobilizate-total152,599,648198,342,186195,051,608
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total509,412,992357,801,170401,597,080
Casa si conturi la banci---
Creante153,348,720107,332,056163,208,172
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ46,214,12428,424,63813,441,815
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt617,353,024528,320,685584,873,043
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete-106,385,528-169,917,548-181,609,793
Datorii Pe Termen Lung---
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans17,8337,61110,928
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total45,337,13624,274,98611,268,098
Capital social---
Capital subscris varsat14,454,21514,454,21514,454,215
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)478466437

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201331-Dec-201430-Jun-2015
Venituri Din Exploatare - total1,057,496,064938,810,688340,179,119
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta1,223,395,072955,742,303385,746,236
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total1,149,939,2001,000,657,138350,841,160
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare-92,443,072-61,846,450-10,662,041
EBITDA---
Venituri Financiare -total46,968,30816,102,6393,865,616
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total58,722,80419,473,1416,210,464
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -11,754,496-3,370,502-2,344,848
Rezultatul curent-104,197,568-65,216,952-
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar00-
Venituri Totale1,104,464,384954,913,327344,044,735
Cheltuieli Totale1,208,662,0161,020,130,279357,051,624
Rezultatul Brut-104,197,568-65,216,952-13,006,889
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net-104,197,568-65,216,952-13,006,889

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)