Date financiare BBGA - ALUM SA Tulcea

Actiuni BBGA
Date Financiare BBGA
Dividende BBGA

Bilant contabil

31-Dec-201930-Jun-202031-Dec-2020
Active imobilizate-total187,284,496182,945,062166,428,385
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total425,156,438455,953,109472,809,448
Casa si conturi la banci---
Creante23,680,56881,365,154133,307,503
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ492,102,331504,241,966514,778,120
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt121,794,037136,755,117125,454,282
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete304,817,835321,296,904348,349,735
Datorii Pe Termen Lung76,602,28762,407,43443,217,050
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans5,334,4855,145,0954,955,705
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total383,588,854409,778,840434,599,102
Capital social---
Capital subscris varsat488,412,908488,412,908488,412,908
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)791789786

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201930-Jun-202031-Dec-2020
Venituri Din Exploatare - total871,199,338364,592,835744,591,940
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta784,359,001339,278,257672,651,026
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total781,804,721331,157,835671,779,492
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare89,394,61733,435,00072,812,448
EBITDA---
Venituri Financiare -total47,258,04020,911,78047,243,641
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total44,781,89422,999,98250,262,690
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 2,476,146-2,088,202-3,019,049
Rezultatul curent91,870,76333,435,00069,793,399
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale918,457,378385,504,615791,835,581
Cheltuieli Totale826,586,615354,157,817722,042,182
Rezultatul Brut91,870,76331,346,79869,793,399
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net76,315,20126,189,98557,552,420

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)